Úvodní stránka Úvodní stránka
Vybrané náměty měst
Soutěžní podmínky
Hodnotitelská rada
Výsledky třetího ročníku
Slavnostní vyhlášení výsledků
Právě nyní - Aktuality, jak jsme je zaznamenali
Kontakt
II. ročník
I. ročník
Soutež o nejoriginálnejší architektonické návrhy řešení veřejných prostranství Theme


Společnost Petra Parléře
Společnost podporuje rozvoj architektury, humanizaci měst a péči o životní prostředí. Pořádá semináře a vzdělávací projekty se zaměřením na rozvoj architektury. Vydává publikace a pořádá architektonické výstavy. Společnost je vyhlašovatelem soutěže o Cenu Petra Parléře.

SNY a SKUTEČNOST
Cesty jsou různě složité / Je tu nabídka na cestu přímou / K uskutečnění proměny veřejného prostranství / Právě u vás, kde o tom uvažujete / Kde toužíte zvelebit to, o čem se Vám dosud může jen zdát


foto Pavel Štecha