Úvodní stránka Úvodní stránka
Chcete si objednat změnu?
Dokonalý projekt právě pro Vás
Vybrané náměty měst
Hodnotitelská rada
Oceněné studie 2003
III. ročník
II. ročník
Soutež o nejoriginálnejší architektonické návrhy řešení veřejných prostranství Theme


Veřejné prostranství?
Pojem, za nímž se skrývá to, co je vždy na očích.

Prostě místo, které podle svého určení slouží veřejnému užívání: veřejné komunikace včetně chodníků, mosty, plochy veřejné zeleně, vodní toky a plochy, prostory a okolí veřejných budov. Ale taky náměstí, silnice, místní komunikace, tržiště, loubí, proluky, průchody, parkoviště, čekárny, hřiště.


Ve jménu KRÁSY
Rozvířit stojaté vody. Uskutečnit nereálný sen. Zvelebit zanedbané. A ve jménu krásy vytvořit hodnotu, která obohacuje ducha i mysl.

British American Tobacco


Veřejné prostranství!
Je-li na očích, pak na něj všichni všude vidíme! Často si přitom povzdechneme! A současně můžeme mít v mysli představu, že by zasloužilo obnovu, oživení, zklidnění, vybavení nebo ozvláštění.
foto Pavel Štecha