Úvodní stránka Úvodní stránka
Chcete si objednat změnu?
Průběh soutěže
Inspirující realita génia
Sny povedené a nereálné
Nabídka má své adresáty
Vybrané náměty měst
Soutěžní podmínky
Hodnotitelská rada
Výsledky druhého ročníku
Slavnostní vyhlášení výsledků
Média o nás
Společnost British American Tobacco
Kontakt
III. ročník
I. ročník
Soutež o nejoriginálnejší architektonické návrhy řešení veřejných prostranství Theme


Splňte si sen
Po čtyřiceti letech panelákových sídlištních představ o urbanismu a po následných třinácti letech supermarketů, průmyslových zón a kolonií pokleslých rodinných domů je třeba ocenit každý hodnotný pokus o nápravu napáchaných chyb, přítrž prohřeškům novým a zejména realizaci nových kvalitních návrhů.

Čekáme na návrhy, které nás překvapí svou vynalézavostí, svěžestí, humorem, radostí z tvorby ve svobodné společnosti, na návrhy, které nás osloví stejně jako nás oslovuje náš patron Petr Parléř nebo „ Piere Parle “ kámen, který mluví.

Architekt Vlado Milunič (Únor 2004)
Předseda Správní rady Společnosti
Petra Parléře
SNY a SKUTEČNOST
Cesty jsou různě složité / Je tu nabídka na cestu přímou / K uskutečnění proměny veřejného prostranství / Právě u vás, kde o tom uvažujete / Kde toužíte zvelebit to, o čem se Vám dosud může jen zdát
British American Tobacco

Společnost Petra Parléře
Společnost podporuje rozvoj architektury, humanizaci měst a péči o životní prostředí. Pořádá semináře a vzdělávací projekty se zaměřením na rozvoj architektury. Vydává publikace a pořádá architektonické výstavy. Společnost je vyhlašovatelem soutěže o Cenu Petra Parléře British American Tobacco.

Společnost Petra Parléře
foto Pavel Štecha