Malá škola architektury

Malá škola architektury představuje speciální kurz pro zaměstnance městských úřadů a další zájemce, kteří se zabývají strategií rozvoje města nebo jinou podobnou činností a mají zájem si rozšířit spektrum svých znalostí.

Cílem projektu je prohloubit znalosti lidí, kteří mají vliv na utváření urbánního prostředí měst, zejména pak na veřejnou výstavbu. Program zahrnuje základní spektrum architektonicky a urbanisticky orientovaných témat. Skládá se z pěti jednodenních modulů a lze si z nich vybrat třeba jen jediný anebo absolvovat celý cyklus. Absolventi celého cyklu se v závěru mohou podrobit znalostnímu testu a získat příslušné osvědčení.

Výuka je převážně interaktivní s řadou případových studií. Jeden modul představuje 6 výukových hodin. Katedru tvoří významní architekti - specialisté a další odborníci z příbuzných oborů. Maximální počet účastníků je omezen na dvacet.


Katedra - lektoři:

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. - Vystudoval Dějiny umění na FF UK v Praze. Pracoval na Útvaru rozvoje hl.m. Prahy  a v Národním památkovém ústavu. Nyní působí jako pedagog a tajemník Ústavu pro dějiny umění FF UK.  Specializuje se na  architekturu, urbanismus a památkovou péči. Od r. 1999 je rovněž jednatelem klubu Za starou Prahu. Zabývá se přednáškovou a publikační činností a je také spoluautorem řady výstav o historii a architektuře.

PhDr. Benjamin Fragner - Je ředitelem Výzkumného centra průmyslového dědictví Českého vysokého učení v Praze a současně se zabývá projektem mapování  průmyslového dědictví v ČR. Je autorem publikací o novém využití industriální architektury a organizuje řadu výstav a odborných akcí z oblasti architektury a průmyslového dědictví, včetně série mezinárodních bienále Industriální stopy. Stal se korespondentem mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH.

PhDr. Allan Gintel, CSc. - Psycholog, nakladatel, manažer. Absolvent Filozofické fakulty UK obor psychologie a IMD (International Institute for Management Development) v Lausanne. Zastával nejrůznější manažerské pozice v elektroprůmyslu, mediální oblasti a public relations. Působil několik let v rámci misí UNICEF, je zakladatel několika významných neziskových a profesních organizací.

Ing. arch. Pavel Hnilička - Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a postgraduální program na ETH Zürich. V roce 2003 založil projekční kancelář v Praze, která po vstupu Ondřeje Císlera v roce 2006 nese název Hnilička Císler Architekti. Vedle vlastních projektů je rovněž lokálním architektem pro Baumschlager Eberle projekty Cornloft Šaldova a Panorama Červený Vrch. V roce 2005 vydal  knihu „Sídelní kaše" , ve které se zabývá suburbánní výstavbou  rodinných domů."

Ing. arch. Ivan Hnízdil - Vede architektonický ateliér Real Design  na Fakultě architektury ČVUT, kterou absolvoval v roce 1977. Působil také v  Projektovém ústavu hlavního města Prahy a vedl Ateliér Alfa. V roce 1997 byla jeho práce nominována na titul Stavba roku. Publikoval v časopisech Architekt, Kancelář a v ročence Stavby 2000. K jeho nejvýznamnějším realizovaným stavbám v Praze patří obytný soubor Tulipán, obchodní dům HASSO, obchodní středisko Billa.

Ing. arch. Jan Jehlík -Vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze. Působil ve Stavoprojektu v Ústí nad Labem, jako hlavní architekt na Magistrátu města Ústí n.L. a od roku 1996 má vlastní projekční kancelář. Od roku 2007 je vedoucím Ústavu urbanismu na FA ČVUT. Jeho vlastní praxe zahrnuje realizace rodinných a bytových domů, občanských a průmyslových staveb, množství studií, plánů a dalších projektů, publikační činnost, členství v soutěžních porotách architektonických soutěží.

Ing. et Ing. Tomáš Jiránek - Autorizovaný krajinářský architekt. K řadě projektů, na kterých se autorsky podílel, patří rehabilitace centrálního lázeňského parku v Poděbradech, regenerace komponované krajiny Národního hřebčína v Kladrubech či rekonstrukce zámeckého parku ve Ctěnicích,  za kterou obdržel cenu Grand Prix architektů 2007. Je spoluautorem Memoranda o vzdělávání a architektuře mezi Českou komorou architektů a MŠMT ČR.

Ing. arch. Josef  Pleskot - Absolvoval  FA ČVUT v Praze a poté pracoval v Krajském projektovém ústavu. V roce 1991 založil AP - ATELIER v Praze - Holešovicích. Patří mezi nejlepší české architekty současnosti. Jeho architektura je progresivní a velmi často vyniká čistým a nápaditým detailem. Za své dílo získal řadu ocenění doma i v zahraničí. Mezi nejznámější patří Jelení příkop na Pražském hradě, továrna Megafyt, radnice v Benešově, vila ve Vraném nad Vltavou a další.

Ing. arch. Jan Sedlák - Na FA ČVUT absolvoval v roce  1977. Dnes působí jako odborný asistent a vede  ateliér v Ústavu navrhování. Ve svých  územně plánovacích dokumentech zpracovával především problematiku urbanismu historických měst a obcí. Rovněž  pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19. století. Jeho metodická činnost v oblasti památkové péče souvisí především s ochranou městských  památkových zón.

Ing. arch. Eva Špačková - Studovala na fakultě  architektury VUT v Brně v letech  1982-1987. Vede studenty  jako odborná asistentka na katedře architektury  FAST VŠB - TU  v Ostravě.  Vlastní praxi vykonává  v projekční kanceláři Špaček projekt s.r.o. Mezi její páce patří urbanisticko-architektonické studie, regenerace panelových sídlišť města Karviné,  návrhy staveb,  řešení interiérů a v současnosti dokončuje  přestavbu Ústřední  knihovny  VŠB v Ostravě.

Ing. arch. Tomáš Vích -Studoval v ateliéru prof. Aleny Šrámkové na FA ČVUT v Praze. Spolupracoval na rekonstrukci Muzea umění Olomouc, která byla v roce 2000 oceněna jako stavba desetiletí Olomoucka. Ve vlastním ateliéru AA VÍCH se specializuje na zakázky rekonstrukcí, novostaveb, interiérů rodinných domů, půdních vestaveb, ale i divadla, administrativní budovy apod. Zabývá se urbanismem i architekturou v celkových sociologických, logistických, historických a estetických souvislostech.

Ing. arch. Jaroslav Wertig - FA ČVUT absolvoval v r. 1997 v ateliéru docenta Lábuse. Je členem dozorčí rady Nadace české architektury, redakční rady časopisu ARCHITEKTURA a editorem ročenky Česká architektura 2002-2003. Od roku 1997 je členem týmu architektů ve sdružení A69 - architekti, který má na svém kontě několik desítek projektů a realizací, soutěží, výstav i ocenění (např. Grand Prix Obce architektů 1999, 2008, Cena Evropské unie za architekturu 2007).

 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006