Novinky, aktuality

POROTA V ČESKÉ LÍPĚ URČILA VÍTĚZE
29.08.2018

Vítězem ideové architektonické soutěže na budovu Městské knihovny v České Lípě se s 1. cenou ve ve výši 250 000 Kč stal monom works, s.r.o., autor Bc. Jakub Vašek, spoluautor Ing. arch. Igor Hobza. Druhou cenu ve výši 150 000 Kč získal návrh sdružení fyzických osob Ing. Martina Šotolová, Eva Macejková, Oskar Madro, Ondřej Machač a Šimon Semerák a třetí cena 75 000 Kč připadla skupině autorů: Ing. arch. Markéta Smrčková, Bc. Jakub Dvořák, Bc. Michal Bílek, Bc. Roman Balšán. Porota ve složení PhDr.  Dana Kroulíková Dana, ředitelka Městské knihovny ČL,  Mgr. et Mgr. Pavla Procházková, zastupitelka města ČL, Ing arch. Jaroslav Wertig (předseda),  Ing. arch. Ing. Eva Kováříková, Ing. arch. Petr Brožek  (náhradníci  Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací a  Ing. arch. Jiří Janďourek) posuzovala celkem 20 návrhů ateliérů a společenství architektů.

Další informace najdete na našem webu v rubrice architektonické soutěže - Česká Lípa. PROGRAM TŘEBOŇSKÉ KONFERENCE
22.08.2018

V Třeboni v Domě Štěpánka Netolického se 12. září 2018  již posedmé  sejdou členové Platformy městských architektů. Program je tentokrát mimořádně zajímavý, Třeboň je krásná, místo kde se konference koná voní novotou. Nenechte si tuto událost ujít.

Program zde

 Konference Platformy městských architektů v Třeboni
02.08.2018

Zájemci o účast na 7. konferenci Platformy městských architektů, která se koná 12. 9. 2018 v Třeboni, najdou přihlášku a program konference na webu Společnosti Petra Parléře v menu KONFERENCE-SEMINÁŘE / INTERIĚRY

S případnými dotazy se obracejte na sekretáře konference: eva@kovarikovalohnisky.cz; tel: 777 045 797.ZMĚNA POVINNÉ FOTOGRAFIE PRO ZÁKRES
11.07.2018
Upozorňujeme soutěžící, že došlo ke změně povinné zákresové fotografie (č. 020). Nová varianta fotografie, č. 020b, lépe a šířeji ukazuje kontext a zachycuje navazující a protější uliční fronty i prostorové nadýchnutí v křižovatce. Tento záběr nahradí tedy pro povinné zakreslení návrhu původní fotografii 020. Snímek 020b.jpg bude doplněn do soutěžních podkladů.


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V ČESKÉ LÍPĚ
04.07.2018
Při komentované prohlídce byly položeny některé upřesňující dotazy k soutěži. Odpovědi na ně spolu s vyjádřením Národního památkového ústavu najdete v zápisu z prohlídky  pod záložkou Architektonické soutěže - Česká Lípa.


PLATFORMA MĚSTSKÝCH ARCHITEKTU SE STALA SPOLKEM
03.07.2018

Po sedmi letech existence získá Platforma městských architektů právní subjektivitu a v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník, se stala zapsaným spolkem Sídlo je na adrese : Nad Malým mýtem 2a/1739, 147 00 Praha 4.

Spolek je dobrovolným, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují  především městští architekti a další odborníci, kteří se věnují rozvoji městských sídel, ochraně krajiny a životního prostředí, a to za účelem naplňování společného zájmu.

Účelem spolku je: podpora práce městských architektů, příprava architektů na výkon funkce městského architekta a pořádání specializovaných vzdělávacích projektů.

Zakládajícími členy spolku jsou:  PhDr. Allan Gintel, CSc.,  Ing. arch. Eva Kovaříková a  Ing. arch. Jaroslav Wertig, jež se účastní činnosti přípravného výboru.

Zakladatelé dále určují, že prvním předsedou spolku bude Ing. arch. Jaroslav Wertig a prvním místopředsedou PhDr. Allan Gintel, CSc.  Zakladatelé současně určili, že prvními členy rady spolku jsou: Ing. arch. Jaroslav Wertig, PhDr. Allan Gintel, CSc., Ing. arch. Eva Kovaříková, Ing. Marcel Soural a Ing. arch. Alice Štěpánková.

Nový spolek bude s platností od 17. září 2018 jednat zcela samostatně, nezávisle na Společnosti Petra Parléře,o. p. s. Do konce roku 2018 bude využívat webových stránek Společnosti Petra Parléře  a s touto společností i nadále na různých úrovních spolupracovat.

 DOTAZY A ODPOVĚDI K SOUTĚŽ V ČESKÉ LÍPĚ
29.06.2018

Odpovědi na dotazy položené v soutěži na budovu Městské knihovny v České Lípě najdete zde.Prohlídka řešeného území
18.06.2018

Komentovaná prohlídka řešeného místa soutěže na budovu Městské knihovny v České Lípě se bude konat dne 26. 6. 2018 od 10 hodin. Sraz účastníků je před budovou radnice, náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa. Výklad provede: Mgr. Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje města a investic. Prohlídky se zúčastní také paní ředitelka Městské knihovny, PhDr. Dana Kroulíková.
SOUTĚŽ V ČESKÉ LÍPĚ DNES ZAHAJUJE
11.06.2018
Ode dneška bude možné se registrovat v ideové architektonické  soutěži na budovu Městské knihovny v České Lípě a stáhnout si podklady. Podrobnosti v rubrice Architektonické soutěže, kontakt marta.elbournova@cenapp.cz.


BLÍŽÍ SE VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE NA BUDOVU MĚSTSKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ LÍPĚ
06.06.2018

V příštím týdnu bude vyhlášena ideová architektonická soutěž na budovu Městské knihovny v České Lípě. Soutěžní podmínky a podklady budou ke stažení v rubrice Architektonické soutěže. Těšíme se na vaši účast.

 Program zářijové konference Platformy
01.08.2017

Na našem webu v rubrice Konference, semináře jsou již vyvěšeny anotace a profily řečníků připravované zářijové konference Platformy městských architektů, která se uskuteční 21. září 2017 v budově Magistrátu. V té době si Ostrava rovněž připomene 250. výročí od první zmínky o Ostravě.OSTRAVA 2017
12.07.2017
Ostrava se v září stane nejen dějištěm oslav 750 let od vydání nejstarší známé listiny v níž je poprvé uveden název Ostrava, ale také dějištěm 6. konference Platformy městských architektů. Podrobnější program naleznete v sekci ,,Konference, semináře".


Katalog ze soutěže v Lomnici
23.02.2017

Z urbanisticko-architektonické soutěže v Lomnici vznikl katalog, který bude vydán jako speciální číslo Zpravodaje městyse Lomnice.

Katalog je ke stažení v rubrice soutěže Lomnice:

http://www.cenapp.cz/cz/index.php?page=architektonicke-souteze/lomnice

 Sborník z prachatické výroční konference Platformy městských architektů
02.02.2017

Se zpožděním a omluvou zveřejňujeme sborník lektorských vystoupení z prachatické konference, která se konala v září 2016. Najdete ho v rubrice KONFERENCE.

Příští  konference se uskuteční v září 2017 v Ostravě.Platforma městských architektů se rozrostla
03.01.2017

V roce 2016 se počet členů PMA zvýšil o 27%. Nově jmenované vedení se rozhodlo, že PMA bude od září 2017 samostatným spolkem, nezávislým na Společnosti Petra Parléře, ale i nadále s ní spolupracující. Její letošní výroční konference se uskuteční v Ostravě a na první pololetí je plánován česko - švýcarský sympozion v kantonu Graubünden. Podrobnosti najdete postupně na stránkách SPP.LOMNICE ZNÁ VÍTÉZE
12.12.2016

Vítězem ideové urbanisticko-architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Palackého v Lomnici se stalo společenství architektů ve složení Ing. arch. Jan Kubát, Ing. arch. Norbert Obršál, Bc. Linda Boušková, Bc. David Helešic, Ing. Kateřina Miholová a získalo odměnu ve výši 80 000,- Kč.

O druhé místo se podělily MP Architekti (Markéta a Petr Veličkovi) a společenství architektů Ing. arch. Vratislav Ansorge, Ing. arch. Lucie Kadrmanová a Ing. arch. Ivo Pavlík. Každé z oceněných společenství získalo odměnu ve výši 40 000,- Kč.

Třetí cena nebyla udělena. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 atelierů a společenství architektů. Porota pracovala ve složení Ing. arch. Marek Štěpán (předseda), Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Ing. Petr Nahodil, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Eva Špačková, Milan Peringer.

Další informace najdete na našem webu v rubrice architektonické soutěže. Kdo dostane mikulášskou nadílku?
28.11.2016

O vítězi urbanisticko-architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Palackého rozhodne porota na sv. Mikuláše, tedy 6. prosince 2016 pod vedením Ing. arch. Marka Štěpána. Do soutěže se registrovalo celkem 32 zájemců a studie doručilo celkem 15 ateliérů.Plánování a architektura se zapojením veřejnosti
21.10.2016

3. listopadu 2016 vystoupí v kavárně Kobork Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava americká architektka Nadia Anderson.

Podrobnosti se nachází zde

Vstup je volný.DOPLNĚNÍ PODKLADŮ K LOMNICI
18.10.2016
Na základě prohlídky řešeného území probíhající soutěže na revitalizaci náměstí Palackého v Lomnici byly do podkladů doplněny dokumenty k historii Lomnice. Závěr soutěže je 24. listopadu.


VÝSTAVA OCENĚNÝCH NÁVRHŮ V ÚVALECH
17.10.2016

V týdnu od 4. - 11. listopadu 2016 se bude ve společenském sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech konat výstava soutěžních návrhů na realizaci nové stavby městské knihovny v Úvalech. V pondělí 7. listopadu 2016 od 18:00 hod. proběhne diskusní večer s autory oceněných návrhů. Součástí výstavy bude i souběžná výstava návrhů studentů VUT Liberec.
SOUTĚŽ NA REVITALIZACI NÁMĚSTÍ PALACKÉHO V LOMNICI
12.10.2016

V Lomnici začala ideová soutěž na revitalizaci náměstí Palackého  v Lomnici. Podrobnější informace se nachází v příloze.
PODKLADY K SOUTĚŽI V LOMNICI
03.10.2016
S omluvou si dovolujeme informovat zájemce o registraci do soutěže na revitalizaci náměstí Palackého v Lomnici, že zaheslované podklady budou z technických důvodů  dostupné ve středu 5. října po 14. hodině. Probíhá jejich aktualizace. Děkujeme za pochopení. Registrovat se můžete však již teď a heslo pro vyzvednutí podkladů Vám bude zasláno.


SOUTĚŽ NA REVITALIZACI NÁMĚSTÍ PALACKÉHO V LOMNICI BUDE VYHLÁŠENA
26.09.2016

Zájemci se od zítřejšího dne, tj. 27. 9. 2016 mohou registrovat do urbanisticko-architektonické ideové soutěže na revitalizaci náměstí Palackého v Lomnici a vyzvednout si přístupové heslo pro soutěžní podklady. Soutěžní podmínky naleznete na webové stránce v rubrice "Architektonické soutěže" v položce "LOMNICE".

 
Prachatice 2016 - doplňky k programu
08.09.2016

V rámci programu konference městských architektů v Prachaticích vystoupí kromě, již uvedených řečníků, JUDr. Marek Hanák s koreferátem k vystoupení ing. arch. Markovič) a ing. arch. Tomáš Vích (prezentace k přípěvku ing.  arch. Sborwitze). Hostem konference bude bývalý předseda vlády a ministr PhDr. Jan Stráský.

Připomínáme, že možnost přihlásit se na konferenci končí 13.září 2016.Zahájení soutěže na revitalizaci náměstí v Lomnici se odkládá
08.09.2016

Urbanisticko-architektonická soutěž na revitalizaci se z důvodu opoždění prací na její přípravě se přesouvá na 2. polovinu září.Porota jednala v Lomnici na ustavujícím zasedání
26.08.2016

Porota projednávala na svém ustavujícím zasedání dne 24. srpna zadání a soutěžní podmínky k ideové urbanisticko-architektonické soutěži "Obnova náměstí Palackého v Lomnici". Že je Lomnice moc pěkná i se svým malebným okolím, dokládají fotografie, na nichž jsou zachyceni jednak porotci na obhlídce náměstí, dále je vidět část náměstí s radnicí z věže kostela a na další fotografii pak silueta městečka.

 

 

 
Katalog soutěžních návrhů - Úvaly
19.08.2016

V městě Úvaly skončila v červnu 2016 architektonická soutěž na stavbu knihovny a společenského centra. V zářijovém čísle časopisu Život Úval bude zveřejněn, jako speciální příloha, katalog se všemi soutěžními návrhy a stanovisky poroty. Katalog obdrží obyvatelé Úval a omezená část bude k dispozici na městském úřadě.
Lomnice - složení poroty
30.07.2016
Začátkem září bude vyhlášena ideová urbanisticko-architektonická soutěž na celkovou obnovu náměstí Palackého v Lomnici. Porota bude pracovat ve složení  ing. arch. Jan Sedlák,  ing. arch. Marek Štěpán, ing. arch. Eva Špačková, Mgr. Marie Brázdová, PhDr., ing. Petr Nahodil a dále ing. arch. ing. Jiří Janďourek a Milan Peringer.


Anotace přednášky prof. M. Knížáka Dr. A.
26.07.2016

DO NOT FUCK THE CONTEXT

(několik tezí z připravované přednášky prof. Milana Knížáka, Dr. A. na konferenci Platformy městských architektů a Společnosti Petra Parléře v Prachaticích)

Jsem šťasten, že žiji v současné době. Máme elektřinu, antibiotika, zubaře, auta, letadla a tzv. demokracii, ale co se týká měst a obcí, hrozně rád bych se vrátil, dejme tomu 150 let dozadu, abych zažil města jako urbanistické celky podléhající nějakému řádu, nějaké hierarchii. Pohled na dnešní lidská sídliště mě netěší. Nejedná se o organické celky, ale o zmatené skrumáže. Za typické a devastující považuji obecně rozšířené heslo formulované Remem Koolhaasem: Fuck the context! I když vím, že sám autor se později od něj několikrát distancoval, stačil tento agresivní názor napáchat neuvěřitelné škody a dodnes jeho vliv neutichl.

Uvědomuji si jasně služebnost architektury. Odedávna nás civilizační prvky oddělují od zbytku světa. Staví přehradu mezi námi a divokou přírodou. Architektura začínala v jeskyni, u ohniště a z toho se během civilizačního vývoje vyvinuly všechny vymoženosti, které nás vyčleňují z přírodního koloběhu, přesto v mé knize Sny o architektuře, kterou jsem publikoval v roce 2012 a jež zahrnuje texty a projekty z let 1962-1990, navrhuji uvažovat opačně, tzn. pokusit se vychovávat člověka pro architekturu.

Před časem jsem měl přednášku v novém komplexu Florentinum. Přijel jsem taxíkem, vešel do atria a najednou jsem nevěděl, kde jsem. V Londýně? V New Yorku? V Moskvě? V Tokyu? Mohl jsem klidně být v těchto městech. Takových Florentin je ve světě spousta. Notorické lpění současných architektů na skle a oceli mi připadá necitlivé, nudné až impotentní. Praha, která měla obrovské štěstí, že nebyla v 19. století metropolí a tudíž se vyhnula velkým bulvárům, které protnuly Vídeň, Berlín, Paříž, Londýn a zůstala tak v podstatě barokním městem na středověkém půdorysu, je teď zbytečně narušována cizími prvky, navíc banálními a neoriginálními.

Nedávno zemřelý korejský myslitel Ahae prohlašoval, že „člověk je především odpovědný za své bezprostřední okolí". Z toho vyplývá, že péčí o náš malý svět pečujeme o všechno.Tematické zaměření Ceny Petra Parléře 2016
14.07.2016

Správní rada Společnosti Petra Parléře vyhlásila témata 14. ročníku prestižní urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře: školy, domovy pro seniory a malometrážní byty. Města a obce  mohou jejím prostřednictvím požádat o uspořádání architektonických soutěží na zpracování projektů nových škol, domovů pro seniory a malometrážních bytů. Žádosti budou přijímány do výběrového řízení na základě podmínek, které budou zveřejněny 24. srpna 2016 s tím, že do uvedené soutěže budou v každé kategorii zařazeny maximálně tři žádosti. Uzávěrka přihlášek je stanovena 22. září 2016. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny 26. září 2016.ÚVALY - vítězné studie
08.07.2016

Chcete-li vidět studie, které získaly ocenění na právě skončené architektonické soutěži na stavbu knihovny a společenského centra města Úvaly, nahlédněte do rubriky Architektonické soutěže.INSPIRACE PRO UTKÁNÍ S BUDOUCNOSTÍ
08.07.2016

V Prachaticích se 20. září 2016 uskuteční již 5. konference Platformy městských architektů. Program se nachází v příloze, přihlášku najdete v rubrice Konference na hlavní straně. Nezapomeňte, že možnost se přihlásit končí  13. září 2016. 

Konference, stejně jako v minulých letech je určena všem, kdo ovlivňují rozvoj měst a obcí, ať již jako architekti nebo jako pracovníci městských nebo obecních úřadů. Místem konání je Radniční sál v Prachaticích.

 

 

Pozvánka spolu s programem konference ke stažení  zde

Přihláška na konferenci zde

 Anotace přednášejících:

 

DO NOT FUCK THE CONTEXT

(několik tezí z připravované přednášky prof. Milana Knížáka, Dr.A. na konferenci Platformy městských architektů a Společnosti Petra Parléře v Prachaticích.

Jsem šťasten, že žiji v současné době. Máme elektřinu, antibiotika, zubaře, auta, letadla a tzv. demokracii, ale co se týká měst a obcí, hrozně rád bych se vrátil, dejme tomu 150 let dozadu, abych zažil města jako urbanistické celky podléhající nějakému řádu, nějaké hierarchii. Pohled na dnešní lidská sídliště mě netěší. Nejedná se o organické celky, ale o zmatené skrumáže. Za typické a devastující považuji obecně rozšířené heslo formulované Remem Koolhaasem: Fuck the context! I když vím, že sám autor se později od něj několikrát distancoval, stačil tento agresivní názor napáchat neuvěřitelné škody a dodnes jeho vliv neutichl.

Uvědomuji si jasně služebnost architektury. Odedávna nás civilizační prvky oddělují od zbytku světa. Staví přehradu mezi námi a divokou přírodou. Architektura začínala v jeskyni, u ohniště a z toho se během civilizačního vývoje vyvinuly všechny vymoženosti, které nás vyčleňují z přírodního koloběhu, přesto v mé knize Sny o architektuře, kterou jsem publikoval v roce 2012 a jež zahrnuje texty a projekty z let 1962-1990, navrhuji uvažovat opačně, tzn. pokusit se vychovávat člověka pro architekturu.

Před časem jsem měl přednášku v novém komplexu Florentinum. Přijel jsem taxíkem, vešel do atria a najednou jsem nevěděl, kde jsem. V Londýně? V New Yorku? V Moskvě? V Tokyu? Mohl jsem klidně být v těchto městech. Takových Florentin je ve světě spousta. Notorické lpění současných architektů na skle a oceli mi připadá necitlivé, nudné až impotentní. Praha, která měla obrovské štěstí, že nebyla v 19. století metropolí a tudíž se vyhnula velkým bulvárům, které protnuly Vídeň, Berlín, Paříž, Londýn a zůstala tak v podstatě barokním městem na středověkém půdorysu, je teď zbytečně narušována cizími prvky, navíc banálními a neoriginálními.

Nedávno zemřelý korejský myslitel Ahae prohlašoval, že „člověk je především odpovědný za své bezprostřední okolí". Z toho vyplývá, že péčí o náš malý svět pečujeme o všechno.

 POROTA ROZHODLA O VÍTĚZNÝCH NÁVRZÍCH PRO ÚVALY
29.06.2016

1. cena byla udělena soutěžnímu návrhu č. 17: A.LT Architekti, v.o.s., Ing. arch. Peter Lacko, spolupracující osoby: Filip Tittelbach, Lenka Dvořáková, Michala Slynková, Martina Svobodová, Ondřej Hlaváček.

2. cena nebyla udělena.

3. cena byla rozdělena mezi návrh č. 2 CUBOID Architekti, s.r.o., autoři Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdaléna Pappová, spolupracující osoba: Ing. arch. Ondřej Zavřel, a mezi soutěžní návrh č. 20: Ing. arch. Filip Havliš, Ing. arch. David Zámečník (atelier NEW HOW), spolupracující osoba: Ing. arch. Ondřej Novosad, Martin Janoušek, Jan Havlíček.

Porota rozhodla o udělení odměny návrhu č. 13 autorů Akad. arch. Jiří Deýl, Ing. arch. Martin Štrouf, Ing. arch. Ondřej Zdvomka, spolupracující osoby: Ing. arch. Kristýna Vítů, Vojtěch Jelínek, Ing. arch. Petr Uhlíř.

Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast všem soutěžícím. Vítězné studie budou uveřejněny společně s protokolem.Zářijovou konferenci Platformy zahájí prof. Milan Knížák
28.06.2016

Konferenci Platformy městských architektů a Společnosti Petra Parléře, která se uskuteční 20. září 2016 v Prachaticích zahájí svým vystoupením prof. Milan Knížák, Dr. A. V obsáhlejším příspěvku představí své názory na budoucnost měst člověk, jehož postoje bývají často unikátní a inspirující. Knihovna přilákala 23 zájemců
17.06.2016

O zakázku na stavbu nové knihovny v Úvalech se bude ucházet 23 architektonických ateliérů nebo jiných seskupení. O tom kdo tuto zakázku získá, rozhodne porota 27. června 2016.CENA PETRA PARLÉŘE 2016
10.06.2016

V nejbližší době budou města moci podávat náměty do výběrového řízení tradiční, celostátní urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, která se uskuteční již po čtrnácté. Dosud se jí zúčastnilo 77 českých měst. Pro letošní ročník budou vypsána tato témata:

A. Městské knihovny

B. Kina

C. Spolkové a kulturní domy

V případě zájmu o zaslání podrobnějších informací je možné podávat žádosti o informace již nyní. Vypsání soutěže se předpokládá v druhé polovině června 2016.PŘEDNÁŠKA V ŠUMPERKU
05.06.2016

V rámci festivalu Dny kávy Šumperk 25. května 2016 v bývalém DDM u radnice na pozvání Šumperského okrašlovacího spolku vystoupil architekt Tomáš Vích, člen správní rady Společnosti Petra Parléře, s tříhodinovou přednáškou "Město x/+ Architekt" o citlivých a necitlivých zásazích do tváře měst.

Přednáška pro asi 30 posluchačů z řad veřejnosti, architektů, správy města a zastupitelů měla za cíl otevřít debatu o obrodě veřejného prostoru v Šumperku a o roli městského architekta, zda je lepší architekt místní nebo nezaujatý dojíždějící.

Posluchači byli rámcově seznámeni s principem udržitelného rozvoje a systémem územně plánovací dokumentace od politiky a zásad rozvoje, přes územní a regulační plány až k územnímu a stavebnímu řízení dle stavebního zákona, kdy byla zdůrazněna nenahraditelnost každého stupně dokumentace, která má vždy svůj věcný, zákonem přesně definovaný účel a rozsah.

Řeč byla o výhodách a nevýhodách architektonických a urbanistických soutěží, o potřebě transparentnosti zadávání veřejných zakázek, o formulaci zadání, o finančních nákladech a o způsobu prezentace investičních záměrů města.

Tomáš Vích se představil nejen jako praktikující architekt a stavovský soudce České komory architektů, ale i jako publicista, kritik a aktivista. V otevřené diskuzi se řešila problematika náměstí, pěší zóny, přednádraží i bývalého hudebního pavilónu ve Smetanových sadech.

Šumperk se aktuálně potýká s odlivem obyvatel z centra města, které, na vzdory svým potenciálním kvalitám, ztrácí přirozenou životaschopnost a je výzvou k novému praktickému využití. O čerstvou kávu se starala kavárna Pikola.KONFERENCE PLATFORMY - PRACHATICE 2016
19.05.2016

Jako každoročně i v letošním roce se 20. září 2016 uskuteční pod názvem INSPIRACE PRO UTKÁNÍ S BUDOUCNOSTÍ, konference platformy městských architektů a dalších pozvaných odborníků. Místem konání jsou Prachatice. Podrobnější program a další informace budou zveřejněny na našich webových stránkách v první polovině června.KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V ÚVALECH
28.04.2016
Komentovaná prohlídka k architektonické soutěži v Úvalech se bude konat dne 9. května v 13,00 hod. v objektu č.p. 18, nám. Arnošta z Pardubic, Úvaly.


Složení poroty - architektonická soutěž Úvaly
12.04.2016

V právě zahájené soutěži na výstavbu knihovny a společenského centra v Úvalech bude pracovat porota ve složení: Mgr. Akad. arch. Roman Brychta,  Ing. arch. Ondřej Chybík, prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Ing. arch. Marek Štěpán, náhradník Ing. arch. Ivo Herman (nezávislá část) a Mgr. Petr Borecký, Iva Krňanská, Ing. Jan Černý (závislá část).

 Soutěž na knihovnu a společenské centrum v Úvalech zahájena
11.04.2016
Zájemci se od dnešního dne mohou registrovat do architektonické projektové soutěže na výstavbu knihovny v Úvalech a vyzvednout si přístupové heslo pro vyzvednutí soutěžních podkladů. Soutěžní podmínky naleznete na webové stránce v rubrice "Architektonické soutěže" v položce "ÚVALY".


Vyhlášení architektonické soutěže na výstavbu knihovny v Úvalech
01.04.2016

S velkou omluvou si dovolujeme oznámit, že vyhlášení architektonické projektové soutěže na výstavbu knihovny v Úvalech se na základě rozhodnutí poroty posouvá na 8.duben 2016.V Úvalech zasedne porota
14.03.2016

22.března 2016 ve 14 hod. se sejde v Úvalech  na ustavujícím zasedání porota veřejné architektonické projektové soutěže na  výstavbu knihovny a společenského centra  na nám.Arnošta z Pardubic čp.18 v Úvalech, jejímiž vyhlašovateli jsou Společnost Petra Parléře, o.p.s. a Město Úvaly. Porota bude pracovat v tomto složení Mgr. Petr Borecký,  Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, Ing. Jan Černý, Ing. arch. Ivo Herman, Ing. Arch. Ondřej Chybík, Iva Krňanská, Ing. arch. Marek  Štěpán a a prof. Ing. arch. Masák. Sekretářem soutěže byl jmenován Ing. arch. Petr Brožek.2. KONFERENCE PUBLIC SPACES BRATISLAVA
10.12.2015

Architektka Eva Špačková vystoupila jakožto spolupracovnice Společnosti Petra Parléře na pozvání pořadatelů s příspěvkem Soutěžní kultura ve veřejném prostoru na mezinárodní konferenci Public Spaces o veřejných prostorech, kterou organizovala Fakulta architektury, Ústav urbanismu a územního plánování s podporou MK SR a pod záštitou prezidenta A. Kisky dne 1. - 2. prosince 2015 v krásném prostoru kavárny Berlinka v budově Slovenské národní galerie v centru Bratislavy. Více např. http://www.asb.sk/aktualne/novinky/public-spaces-2015-in-progress

 
V ŘEVNICÍCH SE SE ZÁJMEM DISKUTUJE O NÁVRZÍCH NA PODOBU NÁMĚSTÍ
06.11.2015

Návrhy architektů na podobu Náměstí krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích vzešlé na základě urbanisticko-architektonické soutěže o "Obnovu  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad" jsou předmětem diskuse a plánování. Poté, co byly Modrém domečku vystaveny studie pěti finalistů architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, všech 32 návrhů bylo k vidění v prostoru dřevěné boudy u nádraží Sklad Galerie 13. Proběhla prezentace autorů spojená s veřejnou debatou o návrzích. Jak vidí místo, kterým denně procházíme, architekti, odborná porota? "Studie jsou inspirací, ne definitivním plánem, jak by se mohlo proměňovat naše náměstí ... Potěšte se, debatujme," vyzývá město občany a dalo jim možnost hlasovat v internetové anketě.

 

 

 Ing. arch. Koumar
ZMĚNA V ÚVALECH
26.10.2015
Vyhlášení připravované architektonické soutěže na stavbu nové knihovny v Úvalech odložilo zastupitelstvo města na první čtvrtletí roku 2016.


Výstava soutěžních návrhů v Chebu představuje návrhy úprav kláštera dominikánů
16.10.2015

Jak by mohla vypadat realizace bývalého kláštera dominikánů v Kamenické ulici v Chebu se mohou návštěvníci dozvědět na včera zahájené výstavě návrhů z letos dokončené architektonické soutěže, která bude až do poloviny listopadu k vidění v hale chebského vlakového nádraží. Jak vernisáž probíhala a co k soutěži a jejím výsledkům bylo řečeno, si můžete přečíst zde :

http://www.cheb.cz/vystava-predstavuje-navrhy-uprav-klastera-dominikanu/d-955118/p1=56554

 

 NÁVRHY NA REVITALIZACI DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V CHEBU BUDOU VYSTAVENY
02.10.2015

Výstava soutěžních návrhů architektonické soutěže "Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu s návazností na Jánské náměstí" se bude konat ve čtvrtek 15. 10. 2015 od 19:00 hod. ve vestibulu chebského nádraží.

Pozvánka :
JAK SE ZMĚNÍ AREÁL BÝVALÉHO DRUŽSTVA V DOUBRAVNÍKU?
30.09.2015

O tom vedli diskusi občané s autory soutěžních návrhů architektonické soutěže při veřejné prezentaci, která se uskutečnila tuto neděli přímo v dotčeném místě, v budově bývalého kravína v areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník. O výstavu studií byl obrovský zájem. Vernisáže se zúčastnili vedle představitelů města také členové poroty a zástupce organizátora soutěže, Společnosti Petra Parléře.

 
ODBORNÁ VEŘEJNOST A PŘEDSTAVITELÉ MĚST BUDOU JEDNAT V BRNĚ
25.09.2015

30. září se uskuteční v Brně další konference Platformy městských architektů.

Konference se pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála a za podpory statutárního města Brna.


Zúčastní se jí jak představitelé měst, tak městští architekti a další odborníci z mnoha souvisejících oborů.

 

Pozvánka a program ke stažení  zde.

 V DOUBRAVNÍKU BUDOU AUTOŘI PREZENTOVAT SVÉ NÁVRHY
24.09.2015

V neděli 27. 9. 2015 od 15 hodin budou autoři oceněných studií architektonické soutěže Revitalizace areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník prezentovat své návrhy a společně s odbornými porotci a představiteli města diskutovat s občany o možné budoucnosti tohoto zajímavého místa.

Pozvánka:


Program zde  

 

 V ŘEVNICÍCH POROTA OCENILA SOUTĚŽNÍ NÁVRHY
10.09.2015

9. září 2015 hodnotila soutěžní porota 26 návrhů odevzdaných do soutěže Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích. Můžeme gratulovat oceněným autorům a poděkovat všem účastníkům soutěže za zajímavé návrhy.

Oceněny byly následující soutěžní návrhy:

1. cenu získal soutěžní návrh č. 13, autoři: Ing. arch. Šimon Vojtík, Ing. arch. Michal Petr, Ing. arch. Jana Urbanová.

2. cena byla udělena autorům návrhu č. 19: Filip Musálek, Linda Boušková, Ing. arch. David Mikulášek.

3. cena patří návrhu č. 11, autoři: Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková.Zasedání poroty sutěže v Řevnicích
08.09.2015

Zasedání poroty urbanisticko-architektonické soutěže o  "Obnovu  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích" proběhne 9. 9. 2015. Přijali jsme 31 studií.

 
Brněnská konference Platformy městských architektů
04.09.2015

30.září 2015 se uskuteční v Brně 5.konference Platformy městských architektů pod názvem Město v proměnách času a myšlení lidí, kterou pořádá Společnost Petra Parléře. Její program je nejen zajímavý, ale i mimořádně aktuální

Můžete se s ním seznámit  zde.

 
CO SPOJUJE LADSCAPE FESTIVAL A ŘEVNICE
23.07.2015

Hlavním dějištěm Landscape festivalu pořádaného Galerií Jaroslava Frágnera je vedle Galerie samé (kde mj. probíhá výstava o historii Ceny Petra Parléře) nákladové nádraží Žižkov. Právě nádraží a město Řevnice, jehož náměstí Jiřího z Poděbrad je momentálně předmětem urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, spojuje osoba architekta Vladimíra Weisse (1897-1989).Ten vyprojektoval během roku 1930 ve spolupráci s Dr. ing. Karlem Caivasem budovy tohoto pražského nádraží. Do Řevnic, do domu č. 1 na náměstí jezdila Weissova rodina z Prahy a Vladimír zde chodil do obecné školy. V Řevnicích se uplatnil nejen jako architekt - autor několika řevnických vil z 30. let (čp. 448, 503 a 610), dřevěné tenisové klubovny LTC Řevnice 1924, úprav náměstí Jiřího z Poděbrad a Palackého nám., úpravy Lesního divadla a dalších objektů v Řevnicích - ale i jako malíř, který zachytil mnohá zdejší zákoutí. Když v roce 1962 odešel do penze, přestěhoval se natrvalo do Řevnic, kde roku 1989 zemřel a je pochován v rodinné hrobce.

 
CENA PETRA PARLÉŘE 2015 – konkurz měst
20.07.2015

Letní kolo urbanisticko architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, tematicky zaměřené na obnovu obecních a městských hřbitovů začalo konkurzem měst. Města tak mohou do 9. září 2015 předložit své náměty do výběrového řízení. Komise pak rozhodne, který z předložených námětů bude předmětem budoucích soutěží, které se uskuteční v rozmezí říjen 2015 - leden 2016. Výsledky jednání výběrové komise budou zveřejněny v druhé polovině září.

Více informací a přihláška ke stažení v rubrice Cena PP 2015.  PŘÍBĚH SOUTĚŽE O CENU PETRA PARLÉŘE
13.07.2015

Dne 9. 7. byla v Galerii Jaroslava Frágnera slavnostně zahájena výstava „Příběh Ceny Petra Parléře 2002 - 2014", společně s výstavou Sdílená města - Evropská cena za městský veřejný prostor 2014 v rámci Landscape festivalu 2015.

Na 15 výstavních panelech je zmapována historie této unikátní architektonické soutěže, včetně oceněných autorů, porotců a zúčastněných měst. Výstava se opírá o stejnojmennou pečlivě zpracovanou dokumentární knihu, kterou sestavila dlouholetá spolupracovnice a porotkyně Cen Petra Parléře Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. Na zahájení promluvili vedle ředitele Galerie J. Frágnera Dana Merty také zakladatelé Ceny Petra Parléře, dr. Allan Gintel a architekt a urbanista Jan Sedlák, kteří ocenili též přínos třetího spoluzakladatele CPP, senátora Jiřího Oberfalzera. Více o akci a výstavě se můžete dočíst v médiích, např. zde: http://www.www-kulturaok-eu.cz/news/landscape-festival-praha-2015-aneb-vime-co-je-verejny-prostor-no-je-to-prece-cela-nase-zemekoule-a-zije-zde-6-700-000-lidi/#.VaMOIE3Ftek.facebook

    
  

 POZVÁNKA NA VÝSTAVU
30.06.2015

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení výstavy "Příběh soutěže o Cenu Petra Parléře".

Vernisáž se uskuteční dne 9. července 2015 od 17.30 hodin v Galerii Jaroslava Frágnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1.

Výstava mapuje oceněné soutěžní projekty v této unikátní architektonické soutěži a činnost Společnosti v její dvanáctileté tradici a koná se v rámci projektu Landscape Festival Prague společně s výstavou Sdílená města/Evropská cena za veřejný prostor.

Pozvánka zdeV DOUBRAVNÍKU POROTA OCENILA SOUTĚŽNÍ NÁVRHY
24.06.2015

16. června 2015 hodnotila soutěžní porota 13 návrhů odevzdaných do soutěže Revitalizace areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník. Můžeme gratulovat oceněným autorům a poděkovat všem účastníkům soutěže za zajímavé návrhy.

Oceněny byly následující soutěžní návrhy:

1. cenu získal soutěžní návrh č. 11, autoři: Ing. arch. Jaroslav Sixta, Ing. arch. Marek Tůma, Ing. arch. Jan Procházka, Ing. arch. Michal Kuřík, Ing. arch. Ondřej Zámečník.

Druhou cenu získali autoři návrhu č. 7: City Upgrade s.r.o. - Ing. arch. Ivo Pavlík, Ing. arch. Lucie Chytilová, Ing. arch. Vratislav Ansorge, MgA. Jiří Polák, Ing. arch. Anita Prokešová, Bc. Lenka Juchelková, Patcharasiya Kamphusan.

Třetí ocenění pak mají dva návrhy, a to č. 8, jehož autoři jsou Jakub Kopec, Jiří Vítek, Jiří Železný, spolupracující: Klára Zahradníčková, a č. 13 autorů: Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl.

 Kdo je autorem oktogonální kašny na náměstí v Řevnicích?
16.06.2015

V Řevnicích je pohřben autor mnoha staveb nacházejících se jak na náměstí Jiřího z Poděbrad, které je předmětem právě probíhající urbanisticko-architektonické projektové soutěže v rámci projektu o Cenu Petra Parléře, tak v dalších částech města, architekt Eduard Sochor. Narodil se v roce 1862, studoval na technice v Praze a v Berlíně a na akademii věd ve Vídni, kde se zaměřil především na studium středověké architektury. V roce 1889 odjel studovat do Paříže, pak získal stipendium města Prahy na studium gotiky v severní Francii a Anglii, rok poté ke studiu gotiky na jihu Francie a ve Španělsku a maurského stavitelství v Andalusii a severní Africe. Jeho tvorba se zpočátku inspiruje románským slohem, později barokem, doplněným o řadu secesních prvků.

V parku na nám. Jiřího z Poděbrad se nachází jeho oktogonální kašna, ale také tzv. Dominikánské domy. V Řevnicích je jeho dílem též secesní hotel Grand, fara Křižovníků s červenou hvězdou, vlastní vila, hrobka na novém hřbitově nebo rekonstrukce kostela sv. Mauricia. Založil zde novou čtvrť a sám projektoval jedny z prvních vil pod lesem v nynější Sochorově ulici. Byl příznivcem sportu a vybudoval zde tenisové dvorce. V Řevnicích také 6. 6. 1947 zemřel a je pohřben na místním hřbitově. Mimo jiné i z těchto důvodů má nový projekt náměstí Jiřího z Poděbrad reflektovat kulturní a historickou paměť místa.

Kašna:


 Sochorova vila:

   

Dominikánské domy na nám. Jiřího z Poděbrad :

 

                              ŘEVNICE ZVOU NA PROHLÍDKU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
04.06.2015

Prohlídka řešeného území k urbanisticko-architektonické soutěži Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích (zahájena 27. 5. 2015, závěr 7. 9. 2015) se uskuteční dne 10. června 2015. Sraz účastníků je v 10:00 hodin před Městským úřadem. Výklad provede: Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D.

ŘevniceSoutěž na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích zahájena
27.05.2015
Projektová urbanisticko-architektonická soutěž Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích zahajuje 27. 5. 2015. Termín odevzdání soutěžních návrhů je 7. září 2015. Navržený projekt musí vycházet z dopravního řešení situace, reflektovat kulturní a historickou paměť místa, respektovat podmínky území ve smyslu jeho souvislostí v rámci sídla. Urbanisticky je náměstí blíže formě venkovské návsi s dvorci zemědělských usedlostí, než typickým náměstím maloměsta. Hlavní důraz je třeba dát na multifunkčnost a bezbariérovost náměstí. Řešení náměstí má být nadčasové, jednoduché a vyjadřovat sebevědomí Řevnic. Projekty by měly respektovat ekonomické možnosti obce. Obec chce zadat následné projektové práce a projekt realizovat v nejbližší době.

V porotě zasednou Ing. arch. Pavlína Čapková, Ing. arch. Lucie Cutáková (závislí porotci), Ing. arch. Jan Líman, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Petr Lédl (nezávislí porotci); náhradníci: Ing. arch. Alice Čermáková, Ing. Jan Šimůnek (závislí), Ing. arch. Eva Brandová (nezávislá).

Předpokládané ceny a odměny celkem: 200 tis. Kč. Vítěz soutěže bude automaticky zařazen mezi uchazeče o Cenu Petra Parléře.

Soutěžní podmínky, zadání a podklady pro soutěžící: na webové stránce Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz) v rubrice Cena PP 2015.PROHLÍDKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V DOUBRAVNÍKU
14.05.2015

Prohlídka řešeného území ideové architektonické soutěže Revitalizace areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse se uskuteční dne 16. 5. 2015 v 10.30 hodin. Sraz účastníků: Doubravník 33 (u budovy Úřadu městyse Doubravník - na náměstí žlutá budova před kostelem). Výklad provede: Ing. Barbora Šenkyříková, starostka městyse.
Zahajuje soutěž pro městys Doubravník v rámci Ceny Petra Parléře 2015
21.04.2015

21. dubna 2015 zahajuje ideová architektonická soutěž Revitalizace areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník.

Jejím hlavním cílem je získat fundované ideové architektonické náměty revitalizace řešeného území, které by mělo důstojným způsobem spoludotvářet vzhled historicky cenného centra městyse Doubravník. Řešené území, tedy areál bývalého zemědělského družstva, se nachází v samém centru obce, v Městské památkové zóně Doubravník, v bezprostřední blízkosti nejvýznamnější kulturní památky - kostela Povýšení svatého Kříže, v archeologicky významné lokalitě. Areál by měl poskytnout prostor pro bydlení, park pro relaxaci veřejnosti všech věkových kategorií, cíl a propojení procházkové trasy Doubravníkem a parkoviště pro obyvatele místa i návštěvníky Doubravníku.

 

Termín odevzdání soutěžních návrhů je 11. června 2015

Soutěžní porota:

Ing. Barbora Šenkyříková, starostka, Ing. Jiří Rous, člen Rady městyse, Doc. Ing. arch. Jan Mužík, MgA. David Maštálka, Ing. arch. Eva Špačková, PhD., náhradníci: Ing. Petr Sedláček, Ph.D., místostarosta, MgA. Lenka Křemenová

Soutěžní podmínky, zadání a podklady pro soutěžící jsou v rubrice Cena PP 2015. Registrace: info@cenapp.cz.LITOMĚŘICE: Práce architektů vystaveny v hradu
20.04.2015

Město Litoměřice má vizi dalšího rozvoje lokality bývalých kasáren pod Radobýlem. Čtrnáct architektonických návrhů je do 26. dubna k vidění v litoměřickém hradu, kde včera proběhla vernisáž výstavy prací zaslaných do architektonické soutěže o ideový návrh revitalizace území, které Armáda ČR bezúplatně převedla městu 1. ledna loňského roku. 

V průběhu vernisáže byly představeny stěžejní myšlenky prací, které se umístily na prvních třech místech. „Litoměřice jsme do této doby neznali, což ale může být výhodou, protože jsme nebyli ničím zatíženi. O to pečlivěji jsme se s nimi seznamovali a zjistili, že území pod Radobýlem v sobě skrývá skutečně silný genius loci. Lokalitu jsme definovali ve vztahu k městu a okolnímu terénu. Rozhodli jsme se, že to, co do místa navrhneme, nesmí konkurovat cennému historickému jádru, ale musí být jeho vhodným doplňkem, Zdrželi jsme se proto jakýchkoli exhibic a jsme rádi, že naše jednoduché řešení porotu zaujalo," komentovali své dílo architekti Jaroslav Daďa a Ilona Mikovcová, kteří architektonickou soutěž vyhlášenou Společností Petra Parléře a městem Litoměřice vyhráli. Ocenění převzali z rukou starosty Ladislava Chlupáče a člena správní rady Společnosti Petra Parléře Allana Gintela. Zároveň získali finanční odměnu ve výši 200 tisíc korun.

Starosta Ladislav Chlupáč však upozornil, že revitalizace území bývalých kasáren je během na dlouhou trať.  Vernisáži přítomný městský architekt Jan Mužik dodal, že město čeká důkladná příprava projektu, včetně vytvoření územní studie, která bude z myšlenek úspěšných architektů vycházet.
VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITEK K SOUTĚŽI V CHEBU
10.04.2015

Ve stanovené lhůtě 15 dnů od oznámení rozhodnutí poroty o výsledcích soutěže v Chebu (tj. do 7. 4. 2015) byla doručena čtyři podání dotazů a námitek vůči úkonům vyhlašovatele a formálnímu postupu poroty. Dotazy a námitky budou vypořádány ve stanovené lhůtě a účastníci budou o vypořádání informováni v souladu se Soutěžním řádem ČKA a Zákonem o veřejných zakázkách.KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA STAROU ORLOVOU
09.04.2015
V návaznosti na nedávno ukončenou urbanisticko-architektonickou soutěž, jejíž náplní bylo hledání budoucí funkce a podoby historického centra Orlové, proběhne dne 21. 4. 2015 komentovaná prohlídka řešeného území. Prohlídku povedou vítězové soutěže, kteří přímo v terénu budou prezentovat své názory na území a vize budoucího rozvoje staré Orlové. Sraz účastníků je v 15:30 před budovou radnice na Starém náměstí v Orlové-Městě.


NÁVRH NOVÉ PODOBY NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE
01.04.2015

Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů urbanisticko-architektonické soutěže  Revitalizace Náměstí Přemyslovců v Nymburce, včetně prezentace vítězných návrhů oceněnými autory se bude konat dne 8. dubna 2015 v Obecním domě v Nymburce. Výstava návrhů bude instalována přímo na náměstí.

 

 VÝSLEDKY SOUTĚŽE V CHEBU
24.03.2015

Soutěžní porota v architektonické soutěži o návrh Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu s návazností na Jánské náměstí rozhodla ocenit následující soutěžní návrhy:

1. cenu získal soutěžní návrh č. 14, Atelier Brandštetr s.r.o., autoři Ing. arch. Marek Brandštetr, Ing. arch. Ivo Chmelař, Ing. arch. Jan Šárka, Bc. Lena Trpělková.

2. cenu získali autoři návrhu č. 2, Ing. Michal Říha, Bc. Tadeáš Říha, Ing. arch. Martin Špičák, Ing. arch. Kateřina Frejlachová.

3. cena patří návrhu č. 15, Masák & Partner, s.r.o., autoři Ing. arch. Jakub Masák, Ing. arch. Daniel Jeništa, Martin Růžička, Ing. arch. Petr Němejc.

Gratulujeme oceněným autorům a děkujeme všem účastníkům soutěže za zajímavé návrhy. Protokol včetně hodnocení, seznamu autorů a vizualizace oceněných návrhů najdete v rubrice Cena PP 2014 - Soutěž 2, Cheb.LITOMĚŘICE VYSTAVÍ SOUTĚŽNÍ NÁVRHY
18.03.2015

Dne 15. 4. 2015 se bude konat slavnostní zahájení výstavy soutěžních návrhů s předáním ocenění vítězným autorům v soutěži Revitalizace bývalých kasáren v Litoměřicích s jejich prezentací. Vernisáž proběhne od 17.00 hodin v konferenčním sálu  Hradu Litoměřice.

  

 POROTA V CHEBU OCENILA NEJLEPŠÍ NÁVRHY
12.03.2015

Porota k architektonické soutěži o návrh revitalizace dominikánského kláštera v Chebu pro účely ZUŠ J. Jindřicha obdržela k posuzování 27 soutěžních návrhů. O oceněných studiích má již jasno, probíhají předepsané kroky k zveřejnění výsledků.ANKETA K BUDOUCÍ PODOBĚ HISTORICKÉHO JÁDRA ORLOVÉ
03.03.2015
K možné budoucí podobě staré Orlové, která patří k nejhezčím a nejzajímavějším místům na Karvinsku, se v anketě vyjádřili i samotní občané města. Tři čtvrtiny respondentů se vyjádřily pro zachování a rozvíjení historické části města. A jaký převažující charakter by její využití mělo mít? K tomu se vyjádřili občané v anketě pořádané u příležitosti architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře v Orlové: http://www.mesto-orlova.cz/soubory_clanek/28415_1.pdf


CHEB OČEKÁVÁ NÁVRHY
27.02.2015
Blíží se závěr soutěže Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu. Soutěž byla vyhlášena 11. 12. 2014 a termín pro odevzdání soutěžních návrhů na adrese sekretáře, tj. Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6, je do 12:00 hodin v pondělí 2. března 2015.


ORLOVÁ PŘEMÝŠLÍ O HISTORICKÉ ČÁSTI MĚSTA
26.02.2015
Vzpomínky na historickou část města a přemýšlení o její budoucnosti v pořadu Události v regionech:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030220-udalosti-v-regionech/obsah/382955-orlova-chce-ozivit-historicke-centrum


UNIKÁTNÍ MONOGRAFIE OD PETRA VOLFA
20.02.2015

V těchto dnech vychází vůbec první monografie o jednom z nejvšestrannějších českých architektů 20.století Františku Cubrovi (1911 - 1976) pod názvem František Cubr Architekt stylu. Byl architektem širokého tvůrčího rozpětí, zabýval se interiérovou a výstavní architekturou, dokázal navrhnout dům i nábytek, graficky upravit knihu, ale také namalovat obraz. Působil jako pedagog na Českém učení technickém a na Akademii výtvarných umění v Praze. K jeho nejznámějším dílům patří zejména pavilon s restaurací určený pro výstavu EXPO 1958, dále Obrazárna Pražského hradu nebo rekonstrukce Jiřského kláštera. Pečlivě zpracovaná monografie Petra Volfa v grafické úpravě Anny Issy Šotolové bude slavnostně uvedena na knižní trh 25.února 2015 symbolicky v pavilonu EXPO 1958 na Letné.
Ministryně pro místní rozvoj převzala záštitu nad XIII. ročníkem Ceny Petra Parléře
17.02.2015

Záštitu nad XIII. ročníkem projektu urbanisticko-architektonických soutěží o Cenu Petra Parléře 2015 převzala v duchu dlouholeté tradice ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Jde tak o pokračování dlouholeté podpory Společnosti Petra Parléře v jejích aktivitách směřujících k inspiraci měst, aby věnovala větší pozornost své architektuře a veřejnému prostoru. Letošní téma soutěží je zaměřeno na revitalizaci zanedbaných území a staveb.
NYMBURŠTÍ SE MOHOU VYJÁDŘIT K PODOBĚ NÁMĚSTÍ
09.02.2015

V prohlížeči http://www.ritter-architekti.cz/cenapp.htm se může veřejnost seznámit se soutěžními návrhy vzešlými ze soutěže Revitalizace Náměstí Přemyslovců v Nymburce v rámci projektu o Cenu Petra Parléře. Občané mají též možnost vyjádřit se k významu a budoucí podobě náměstí i k soutěžním návrhům. VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ V ORLOVÉ
05.02.2015

Soutěžní návrhy v rámci soutěže o Cenu Petra Parléře 2014, které se zabývají revitalizací historického centra Orlové, budou k shlédnutí na výstavě v Domě kultury města Orlová. Právě zde 10. 2. 2015 v 16 hodin proběhne zahájení výstavy a slavnostní předání cen autorům vítězných návrhů. Následovat bude autorská prezentace oceněných návrhů, během níž bude možno s oceněnými autory diskutovat o jejich vizích.

Krátká reportáž ze zasedání poroty je k shlédnutí zde: http://polar.cz/archiv/video/orlovsky-expres-24-01-2015-16-34V LITOMĚŘICÍCH POROTA OCENILA SOUTĚŽNÍ NÁVRHY
03.02.2015

29. ledna 2015 hodnotila soutěžní porota 14 návrhů odevzdaných do soutěže Revitalizace areálu bývalých kasáren Armády ČR pod Radobýlem v Litoměřicích.  Oceněny byly následující soutěžní návrhy:

1. cenu získal soutěžní návrh č. 5, autoři Ing. arch. Ilona Mikovcová a Ing. arch. Jaroslav Daďa. Druhou cenu získali autoři návrhu č. 3 Ing. arch. Martin Řehák a Ing. arch. Václav Valtr. Třetí ocenění pak má návrh č. 10, jehož autoři jsou Ing. arch. Lenka Hejlová, Ing. arch. Martin Hejl, Bc. Pavel Uličný a Eric Bourdel za spolupráce Ing. arch. Markéty Bromové.

 
Gratulujeme oceněným autorům a děkujeme všem účastníkům soutěže za zajímavé návrhy. Protokol včetně hodnocení a seznamu autorů najdete v rubrice  Cena PP 2014 - Soutěž 6, Litoměřice.VÝSLEDKY SOUTĚŽE NYMBURK
26.01.2015
Na základě rozhodnutí poroty v soutěži Náměstí Přemyslovců v Nymburce dne 22. 1. 2015 byly oceněny tyto soutěžní návrhy:

1. cenu ve výši 80 000 Kč získal soutěžní návrh č. 8, jehož autory jsou MgA. Pavla Kačírková PhD.,, Ing. arch. Jiří Kolomazník, Ing. arch. Tomáš Růžička TheBüro/architekti Brno, 2. cenu ve výši 40 000 Kč získal soutěžní návrh č. 9, jehož autory jsou Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse a 3. cenu ve výši 30 000 Kč získal soutěžní návrh č. 12, jehož autory jsou Ing. arch. Klement Valouch a Bc. Viktor Valouch.

Všem oceněným gratulujeme a ostatním účastníkům soutěže děkujeme za inspirativní návrhy. Protokol včetně oceněných soutěžních návrhů a hodnocení najdete v rubrice Cena PP 2014 - Soutěž 5, Nymburk.


ORLOVÁ ZNÁ VÍTĚZE SOUTĚŽE
23.01.2015

Na základě rozhodnutí poroty v soutěži Revitalizace historického centra Orlové dne 20. 1. 2015 byly oceněny tyto soutěžní návrhy:

1. cenu ve výši 120 000 Kč získali autoři Ing. arch. Miroslav Šajtar a Ing. arch. Zdeňka Zymáková z architektonické kanceláře Architekti Headhand s.r.o. (návrh č. 7).

Byly uděleny dvě zvýšené 3. ceny (každá ve výši 65 000 Kč): návrh č. 4 Ing. arch. Nikolaos Rigas a návrh č. 8, jehož autory jsou Ing. arch. Šimon Vojtík, Ing. arch. Michal Petr a Ing. arch. Jana Urbanová.

Všem oceněným gratulujeme a ostatním účastníkům soutěže děkujeme za inspirativní návrhy. Protokol včetně oceněných soutěžních návrhů a hodnocení najdete v nejbližších dnech v rubrice Cena PP 2014 Soutěž 3, Orlová.PROHLÍDKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V CHEBU MĚLA HOJNOU ÚČAST
19.01.2015

O značném zájmu o soutěž o návrh Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu svědčí vysoká účast soutěžících, kteří se zúčastnili prohlídky řešeného území dne 14. ledna 2015. Místo si přišlo na vlastní oči prohlédnout 37 zájemců o tuto projektovou soutěž, jejímž předmětem je revitalizace prostor bývalého dominikánského kláštera pro potřeby Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha. Součástí řešení je vhodné dotvoření přilehlé lokality, zejména území Jánského náměstí a ulic Kamenná a Dominikánská. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 2. března 2015 a návrhy budou posuzovat: RNDr. Pavel Vanoušek, Bc. Tomáš Linda, náhradník Ing. Pavel Šturc, Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Michael Třeštík, náhradník Ing. arch. Ivan Hnízdil.


 POROTCI SOUTĚŽÍ SE TĚŠÍ NA NÁVRHY
15.01.2015

V tomto týdnu byly ukončeny tři soutěže v rámci projektu Ceny Petra Parléře 2014: do soutěže Revitalizace historického centra Orlové bylo odevzdáno 8 návrhů, v soutěži Revitalizace Náměstí Přemyslovců v Nymburce se utká  17 soutěžících a soutěž Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR pod Radobýlem v Litoměřicích přinesla 14 návrhů. Do konce ledna proběhnou zasedání porot. Těšíme se na výsledky.INFORMACE A UPŘESNĚNÍ K CHEBU
12.01.2015

Soutěž o návrh Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu se těší velkému zájmu ze strany soutěžících. O tom svědčí mj. také dotazy, které aktualizujeme a odpovědi na ně uveřejňujeme v příslušné rubrice. Prosíme, abyste jim věnovali patřičnou pozornost. Pro zájemce připomínáme možnost prohlídky objektu s výkladem, a to dne 14. 1. 2015.Nymburk, Orlová a Litoměřice se blíží k závěru, Cheb přivítá zájemce o prohlídku řešeného území
05.01.2015

Tři právě probíhající soutěže se chýlí k závěru, nicméně aktivita tvůrců nepolevuje. Do zakončení soutěže v Nymburce zbývá přesně týden, 13. 1. pak je termín odevzdání soutěžních návrhů pro Orlovou a Litoměřice. V Chebu proběhne 14. 1. prohlídka řešeného území k soutěži o návrh revitalizace dominikánského kláštera. Výklad provede pan PhDr. Tomáš Dostál. Sraz účastníků je v 11.00 hod. na recepci Městského úřadu Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14.PŘÍBĚH SOUTĚŽE O CENU PETRA PARLĚŘE 2002 – 2014
04.01.2015
V lednu 2015 vyjde kniha architektky Evy Špačkové pod názvem Architektura a veřejný prostor, která je pokusem zachytit příběh jedné, přes deset let existující soutěže, kterou je možno chápat jako příspěvek k popisu architektonického dění, ale také jako obecnější reflexi vývoje přemýšlení o městě a proměnách vztahu k městu a jeho veřejného prostoru. Historie jedné soutěže se takto stává záznamem dlouhodobého úsilí o potřebnou kultivaci městského prostředí a jeho životního stylu.


VÝZNAMNÁ ZMĚNA VE SPRÁVNÍ RADĚ
04.01.2015

Po téměř dvanáctiletém působení ve funkci předsedy správní rady Společnosti Petra Parléře odchází z této funkce senátor Jiří Oberfalzer. Patří k zakladatelům společnosti a významně se podílel na jejím rozvoji. Byl uznávanou vůdčí osobností tohoto společenství, které se rozhodlo podporovat rozvoj architektury v České republice. Bez jeho iniciativy by Společnost Petra Parléře nikdy nezvnikla.Konzultační vyjádření Národního památkového ústavu ke "Staré Orlové"
18.12.2014

Pro zájemce z řad soutěžících v soutěži Revitalizace historického centra v Orlové byly na web doplněny dva dokumenty: rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma historického centra Orlové a  stanovisko NPÚ k problematice rozvoje historické Orlové, vydané v minulém roce. Podklady naleznete v sekci "Dotazy soutěžících". Závěr soutěže je 13. ledna 2015. Ve stejný den končí také soutěž Revitalizace bývalých kasáren v Litoměřicích. K dotazům byly rovněž doplněny podklady týkající se technické infrastruktury.Náměstí Přemyslovců a jeho proměna
16.12.2014

K představě, jaká bude proměna nymburského náměstí Přemyslovců, se město přiblíží po obdržení soutěžních návrhů k architektonické soutěži, která probíhá od 13. 10. 2014 v rámci projektu o Cenu Petra Parléře 2014. Termín odevzdání návrhů je 12. 1. 2015. Na stránce soutěže se můžete seznámit s odpověďmi na aktuální dotazy soutěžících, týkající se např. parkovacích stání na náměstí, autobusových zastávek nebo dopravního řešení.
Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu - zahájení soutěže
11.12.2014

Uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek zahajuje 11. 12. 2014 projektová soutěž na revitalizaci dominikánského kláštera v Chebu. Cílem soutěže je rehabilitovat prostor této historicky hodnotné památky pro potřeby 21. století. Jako nejvhodnější náplň pro využití kláštera bylo vyhodnoceno přesunutí Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha do jeho prostor. Součástí řešení revitalizace kláštera je vhodné dotvoření přilehlé lokality, zejména území Jánského náměstí a ulic Kamenná a Dominikánská.

Zadání soutěže, soutěžní podmínky a podklady pro soutěžící v rubrice Cena PP 2014. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů: 2. března 2015.

Soutěžní porota: RNDr. Pavel Vanoušek, Bc. Tomáš Linda, náhradník Ing. Pavel Šturc, Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Michael Třeštík, náhradník Ing. arch. Ivan Hnízdil.
Soutěž v Litoměřicích spěje do poslední třetiny
09.12.2014
Zhruba jeden měsíc zbývá pro zájemce o soutěž Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR pod Radobýlem v Litoměřicích, která byla zahájena 10. 10. 2014, aby se registrovali a vyzvedli si soutěžní podklady. Závěr soutěže je 13. 1. 2015. Na stránce soutěže naleznete kromě základních podkladů též aktuální fotografie, odpovědi na dotazy a informaci o veřejné diskusi ohledně budoucnosti areálu.


Dotaz k soutěži Orlová
19.11.2014

Zájemci o soutěž Revitalizace historického centra se 6. 11. 2014 zúčastnili prohlídky řešeného území. Byl položen dotaz, na který najdou soutěžící odpověď v rubrice soutěže Orlová. Byl také projeven zájem o historické fotografie, proto uveřejňujeme několik fotografií řešeného území, spíše pro atmosféru místa, v téže rubrice. Soutěž o ideový návrh urbanisticko-architektonické a ekonomické vize budoucího rozvoje historické části města, který bude sloužit jako podklad pro následné zpracování regulačního plánu a jako podnět pro úpravu strategického plánu rozvoje Orlové, byla zahájena 23. 10. 2014 a bude končit 13. 1. 2015.V NOVÉM HRÁDKU SE DISKUTOVALO O NOVÉ PODOBĚ ROZHLEDNY
18.11.2014

7. listopadu se ve foyeru kina na Novém Hrádku konala veřejná výstava soutěžních návrhů rozhledny na Šibeníku. Její návštěvníky přivítal staronový starosta pan Drašnar a následné veřejné debaty se zúčastnilo na šedesát občanů. Odbornou porotu spolu s jejím předsedou Ing. arch. Tomášem Víchem, který okomentoval způsob a kritéria rozhodování poroty a představil všechny soutěžní návrhy, zastupoval za městys pan architekt Radek Jiránek. Ocenění autoři lidem představili své návrhy v jednotlivých prezentacích a odpovídali na řadu dotazů, neboť lidé se se zájmem o věc ptali na mnohé podrobnosti. Městys v nejbližší době rozhodne, který návrh bude vybrán pro zpracování projektové dokumentace na stavbu rozhledny. Více o výstavě a návrzích v rubrice soutěže Rozhledna na Šibeníku.Města se mohou hlásit do CENY PETRA PARLÉŘE 2015
14.11.2014
Dnes se vyhlašuje konkurz pro města a obce do již 13. ročníku projektu architektonicko-urbanistických soutěží o Cenu Petra Parléře.

Ten pro rok 2015 nabízí dvě témata:

A. Revitalizace zanedbaných území a staveb
B. Koncepty a strategie pro rozvojová území

Téma (A) má podobu klasické architektonické soutěže, téma (B) je pojato jako ideový projekt pro vyzvané týmy architektů a urbanistů.

Náměty mohou města a obce posílat na vyplněné přihlášce na adresu sekretariátu do 10. prosince 2014.

Více informací a přihláška ke stažení v rubrice Cena PP 2015.JAK MŮŽE DEVELOPER PŘISPĚT K ROZVOJI MĚST A BYDLENÍ
11.11.2014

Zástupce developerské společnosti Trigema, její generální ředitel Ing. Marcel Soural, se na konferenci městských architektů ve Stříbře pokusil mj. ukázat své zkušenosti a nastínit, co komplikuje v současné době výstavbu měst, co usnadňuje spolupráci mezi městem a developerem a jak se může dobrá spolupráce využít k rozvoji měst. Viz prezentace v rubrice Konference.ŘEŠENÉ ÚZEMÍ V LITOMĚŘICÍCH
10.11.2014

Pro soutěžící, kteří neměli možnost zúčastnit se prohlídky řešeného území - bývalých kasáren v Litoměřicích Pod Radobýlem, nabízíme informaci a sérii fotografií, které je možné si prohlédnout ve fotogalerii u článku v Litoměřickém deníku na odkazu:

http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/ve-stredecniku-v-kasarnach-mohou-najit-domov-az-dva-tisice-lidi-20141022.html 

 
VEŘEJNÉ DISKUSNÍ SETKÁNÍ O BUDOUCNOSTI KASÁREN V LITOMĚŘICÍCH
07.11.2014

Veřejné setkání na téma budoucnosti území bývalých kasáren v Litoměřicích Pod Radobýlem, které je předmětem právě probíhající architektonicko-urbanistické soutěže v rámci projektu o Cenu Petra Parléře 2014, se uskutečnilo koncem října v konferenčním sálu Hradu Litoměřice. Zúčastnili se ho mj. představitelé města, vedoucí příslušných odborů, městský architekt doc. Ing. arch. Jan Mužík, odborníci a asi stovka občanů. Z jejich velkého zájmu vyplynuly závěry, které by měly být inspirací a vodítkem pro soutěžící. Záznam ze setkání včetně závěrů najdete v rubrice Cena PP 2014 u soutěže Litoměřice.

 
PROHLÍDKA ŘEŠENÉHO MÍSTA V ORLOVÉ
05.11.2014

Zájemce o soutěž Revitalizace historického centra Orlové upozorňujeme, že prohlídka řešeného území se uskuteční dne 6. 11. 2014.

Sraz účastníků je v 11 hodin v budově radnice, Staré náměstí 76, Orlová - Město. Soutěž byla zahájena 23. 10. 2014 a termín odevzdání soutěžních návrhů je 13. 1. 2015. Ideový návrh urbanisticko-architektonické a ekonomické vize budoucího rozvoje historické části města bude sloužit jako podklad pro následné zpracování regulačního plánu a jako podnět pro úpravu strategického plánu rozvoje Orlové.

 
Rozhledna jako hudební nástroj? Nebo periskop?
03.11.2014

Na výstavě soutěžních návrhů, které se sešly do architektonické soutěže na téma Rozhledna na Šibeníku, budete moci vidět nejen prozaické a praktické návrhy, ale také nápaditá řešení stavby rozhledny ze zbytku tubusu bývalé větrné elektrárny. Více o tom sdělil tisku starosta Nového Hrádku. Výstava se koná v pátek 7.11. od 18.00 hodin v kině v Novém Hrádku. Pozvánku najdete v předešlých aktualitách.

 

 

   

 

       Psychologicky významné pojmy pro městskou architekturu
03.11.2014

PhDr. Michael Šebek, CSc., Ředitel Psychoanalytického institutu při České psychoanalytické společnosti, přednáší lékařskou psychologii a lékařskou etiku v Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny na 2. LF UK v Praze. Ve své obohacující prezentaci na konferenci ve Stříbře uvedl několik psychologicky významných pojmů, které se týkají převážně pozitivního lidského prožívání, a zamýšlel se nad jejich vztahem k architektuře, a zejména pak k architektuře městské: harmonie, rytmus, světlo, barevnost, opakování, hranice, bezpečí, pospolitost, tradice, mobilita, příroda, slavnosti, směna a generace. Prezentace je ve zkrácené formě v rubrice Konference.Je developer jen nový název pro nositele činnosti, která tu vždy byla?
31.10.2014

Nad tím a nad mnoha dalšími souvislostmi se zamýšlel ve svém příspěvku na konferenci městských architektů ve Stříbře architekt Stašek Žerava. Poukázal na geniální "developerská" díla dávné minulosti, i na developerské prohřešky. A závěr? Aby se aktivita developerů v konečném důsledku neobrátila proti zájmům města a jeho obyvatel, vyžaduje to jediné: aby na radnicích - vedle politiků - existoval stejně profesionální partner, který bude schopen skloubit zájmy developerů a zájmy sídla a jeho obyvatel. Kdo by to měl být?

Příspěvek Ing. arch. Staška Žeravy najdete v sekci Konference.Dnes zahajuje soutěž o revitalizaci historického centra Orlové
23.10.2014

Vyhlašujeme čtvrtou ze série soutěží v rámci CPP 2014 - urbanisticko-architektonickou ideovou soutěž o návrh revitalizace historického centra Orlové. Cílem je nalézt nejvhodnější urbanisticko-architektonickou a ekonomickou vizi budoucího rozvoje historické části města. Ideový návrh bude sloužit jako podklad pro následné zpracování regulačního plánu a také jako podnět pro úpravu strategického plánu rozvoje Orlové.

Zadání soutěže, soutěžní podmínky a podklady pro soutěžící naleznete v rubrice Cena PP 2014.

Soutěžní porota: Dr. Jaromír Kuča, Bc. Martin Sliwka - závislí členové, Bc. Aleš Grúber - závislý náhradník, Ing. arch. Milan Körner, CSc., Ing. arch. Eva Špačková, PhD. a Ing. arch. Jan Sedlák - nezávislí členové a Ing. Jiří Kubát - nezávislý náhradník.  

 
Výstava soutěžních návrhů a beseda k rozhledně na Šibeníku
22.10.2014

Dne 7. listopadu v 18 hodin se v kině (Roubalův kopec č.p. 350) v Novém Hrádku bude konat veřejná diskuse a výstava soutěžních návrhů, které byly odevzdány do soutěže o návrh rozhledny na Šibeníku. K vidění budou nejen porotou oceněné návrhy, ale všechny došlé studie. Součástí programu budou prezentace oceněných autorů a možnost klást dotazy jak autorům, tak i členům poroty.
Hodnocení konference a zajímavé náměty
20.10.2014
Jak účastníci hodnotili konferenci městských architektů ve Stříbře se můžete dozvědět v souboru s hodnocením v příslušné záložce. Naleznete tam také, co se jim na konferenci nejvíce líbilo, jaké shledali nedostatky, a hlavně - nejzajímavější postřehy a náměty.


Kritické momenty rozvoje měst z pohledu ombudsmana
16.10.2014

Konference městských architektů ve Stříbře se zúčastnili též zástupci kanceláře veřejného ochránce práv.V jejich příspěvku se mimo jiné dočtete, že "veřejný ochránce práv pravidelně poukazuje na vážné problémy související s výstavbou velkých investičních záměrů, nárůstem dopravy a podceněním role územního plánování. Územní plán obce je jedním ze stupňů územně plánovací dokumentace a svým významem můžeme tento dokument přirovnat k ústavě obce, neboť zakládá právní fundament rozvoje a podmínky jejího fungování". Další postřehy jsou obsahem příspěvku v rubrice Konference.

 Jak funguje spolupráce městského architekta s městem
15.10.2014

Jednou z prezentací přednesených na konferenci městských architektů ve Stříbře bylo "Přemýšlení o městě" doc. Ing. arch. Jana Mužíka, CSc., dlouhodobého architekta města Litoměřice.

Autor prezentoval rozsah, formy a charakter činnosti městského architekta na příkladu přípravy a realizace parku Václava Havla v Litoměřicích.

Prezentaci naleznete v rubrice Konference.


Zájemci o soutěž v Nymburce se mohou registrovat
14.10.2014

Zahajujeme třetí ze série soutěží v rámci CPP 2014 - ideovou soutěž o návrh revitalizace Náměstí Přemyslovců v Nymburce. Cílem soutěže je otevřít proces celkové rehabilitace parteru historického jádra města. Na základě soutěže by měla být nalezena optimální koncepce a nový pohled na řešení plochy náměstí včetně vyústění do přilehlých ulic. Náměstí by měla být navrácena jeho původní funkce jako historického a společenského centra města s cílem zvýšit jeho atraktivitu a kvalitu života v něm.

Zadání soutěže, soutěžní podmínky a podklady pro soutěžící naleznete v rubrice Cena PP 2014. Soutěžní porota: Ing. Miloš Petera, starosta města, Ing. arch. Jan Němec, architekt města jako závislí členové, PhDr. Pavel Fojtík, Ing. arch. Josef Matyáš, závislí náhradníci, Ing. arch. Ivan Lejčar, Doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. Petr Preininger jako nezávislí členové a Ing. arch. Eva Brandová, nezávislá náhradnice.Ministryně pro místní rozvoj převzala záštitu nad 12. ročníkem Ceny Petra Parléře
10.10.2014

Vedle ministra životního prostředí poskytla záštitu nad 12. ročníkem projektu urbanisticko-architektonických soutěží o Cenu Petra Parléře 2014, zahájeného letos v červnu, i ministryně pro místní rozvoj. Jde tak o pokračování dlouholeté podpory Společnosti Petra Parléře v jejích aktivitách směřujících k inspiraci měst, aby věnovala větší pozornost své architektuře a veřejnému prostoru. Letošní téma soutěží je zaměřeno na revitalizaci osiřelých nebo zanedbaných staveb či území.
Soutěž o návrh revitalizace území bývalých kasáren v Litoměřicích vyhlášena
10.10.2014

Dnes zahajuje další ze série soutěží v rámci CPP 2014 - ideová soutěž o návrh na revitalizaci území bývalých kasáren Armády ČR pod Radobýlem v Litoměřicích. Hlavním cílem Města Litoměřice je získat odborné urbanisticko-architektonické vize a návrhy transformace tohoto cenného území. Předpokládá se, že zde postupně vznikne plnohodnotná charakteristická část města, která se stane součástí jeho urbanistické struktury. Hlavní funkcí v řešeném území by mělo být bydlení a kvalitu a charakter obytného prostředí by měla posilovat těsná vazba na okolní krajinu.

 

 

Zadání soutěže, soutěžní podmínky a podklady pro soutěžící naleznete v rubrice Cena PP 2014. V soutěžní porotě zasednou Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice, Doc. Ing. arch. Jan Mužík, městský architekt, náhradník: Mgr. Karel Krejza, 1. místostarosta města Litoměřice. Nezávislí porotci jsou: Ing. arch. Milan Košař, Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Ing. Petr Velička a náhradník poroty Ing. arch. Ivan Hnízdil.

 Veřejná diskuse o bývalých kasárnách v Litoměřicích
10.10.2014

V pondělí 20. 10. 2014 od 17.00 hodin proběhne v konferenčním sálu Hradu Litoměřice (Tyršovo náměstí 68) veřejná diskuse na téma REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN ARMÁDY ČR POD RADOBÝLEM. Srdečně zváni jsou všichni zájemci, včetně eventuálních zájemců o právě zahájenou soutěž na toto téma. Pro ty bude zorganizována prohlídka řešeného území v tentýž den od 14 hodin. Sraz účastníků bude před hlavním vstupem do areálu z Kamýcké ulice.

 Konference ve Stříbře zařazena k akcím celoživotního profesního vzdělávání ČKA
02.10.2014

Účast na 3. konferenci městských architektů, která se uskutečnila dne 1.10. 2014 ve Stříbře je ohodnocena „3" body v rámci profesního vzdělávání ČKA. Účastníci si mohli prohlédnout realizaci náměstí, která vzešla ze soutěže o Cenu Petra Parléře, a to za doprovodu samotného autora, Ing. Petra Veličky. Konference přinesla celou řadu zajímavých příspěvků, diskusí a poznatků. Zajímavé prezentace budou uveřejněny v sekci Konference.

 
Den architektury v Nymburce
30.09.2014
Přestože zahájení soutěže v Nymburce bude, jak avizováno, termínově posunuto, případní zájemci o téma soutěže mohou spojit příjemné s užitečným a prohlídku řešeného území využít též k účasti na festivalu Den architektury u příležitosti Světového dne architektury - 4. října 2014. Nymburk se do této akce zapojuje již třetím rokem, letos s názvem Nymburk a Labe s následujícím programem: u hydroelektrárny o regulaci Labe a vzniku přístavu a parku u Starého Labe. Kolem bývalé farské zahrady a mlýna, silničního mostu a lávky pro pěší, bývalé plovárny a železničního mostu. S výhledem na pivovar a sladovnu k novým čtvrtím z 90. let. Procházka s architektem Janem Ritterem ml. a historikem umění Janem Červinkou. Sraz: 4. 10., 13:00, u hydroelektrárny, Na Přístavě 1508/6.


Příběh soutěže
23.09.2014

Poprvé v historii soutěže o Cenu Petra Parléře bude vydána publikace detailně popisující, jak to s každou soutěží zařazenou do projektu roku 2014 bylo od samého začátku, až do jejího konce. Podílet se budou na ní jak porotci, tak ocenění, starostové i organizátoři. Publikace vyjde v březnu 2015.S omluvou
23.09.2014

Omlouváme se, že vyhlášené termíny připravovaných urbanisticko-architektonických soutěží neplatí. V současné době, s výjimkou Orlové, jsou soutěžní podmínky v připomínkovém řízení (některé již od 5.září) za účelem schválení regulérnosti podle Soutěžního řádu České komory architektů. Zatímco v předchozích letech probíhalo posuzování poměrně rychle, nyní kopíruje Soutěžním řádem stanovené čtrnáctidenní lhůty. Sledujte proto, prosím, náš web, kde budeme postupně nové termíny zveřejňovat.Rozhledna na Šibeníku zná vítěze soutěže
17.09.2014

Na základě rozhodnutí poroty v soutěži Rozhledna na Šibeníku u městyse Nový Hrádek dne 15. 9. 2014 byly oceněny tyto soutěžní návrhy:

1. cenu ve výši 60 000 Kč získal Ing. arch. Pavel Suchý

2. cenu ve výši 40 000 Kč získalo studio H3T architekti

3. cenu ve výši 30 000 Kč získal tým ve složení Ing. arch. Jakub Kopec, Ing. arch. Jaroslav Sedlák, BcA. Jakub Roček, Mgr. Šárka Svobodová

Všem oceněným gratulujeme a ostatním účastníkům soutěže děkujeme za inspirativní návrhy. Protokol včetně oceněných soutěžních návrhů a hodnocení najdete v nejbližších dnech v rubrice Cena PP 2014 - Soutěž 1: Rozhledna na Šibeníku.Finální přehled soutěží v projektu o Cenu Petra Parléře 2014
11.09.2014

Letošní již 12. ročník CPP zahrnuje šest ideových nebo projektových soutěží vyhlašovaných postupně v průběhu roku, jejichž vítězové budou zařazeni do závěrečné soutěže o Cenu Petra Parléře 2014. Tématem projektu je Revitalizace osiřelých nebo zanedbaných staveb či území. Na základě soutěžních zadání městyse Nový Hrádek a měst Cheb, Valašské Meziříčí, Nymburk, Litoměřice a Orlová stojí před soutěžícími zajímavá témata - revitalizace rozhledny, dominikánského kláštera, dopravního terminálu, centrálního náměstí, areálu bývalých kasáren a historického centra. Přehled charakteristik soutěží najdete v přiloženém letáku zde.

Studie k první ze série soutěží - na rozhlednu na vrchu Šibeník v lokalitě městyse Nový Hrádek poblíž Náchoda - bude hodnotit porota v pondělí 15. 9.Co je připraveno a co se připravuje
11.09.2014

Zcela připravena je architektonická soutěž na revitalizaci dominikánského kláštera v Chebu (začíná 15.9) a konference Platformy architektů měst (1.10). V listopadu bude poprvé vyhlášena achitektonicko-urbanistická soutěž CENA PETRA PARLÉŘE - SPECIÁL na téma Rozvojová území.

V přípravách je nový projekt pod názvem EPIKUROVA ZAHRADA a speciální kurz pro architekty měst.

 Soutěž Rozhledna na Šibeníku zakončena
10.09.2014

Dnešní dvanáctou hodinou se uzavřela možnost doručit příspěvek do soutěže o architektonický návrh revitalizace větrné elektrárny na vrchu Šibeníku a její transformace na rozhlednu.

Soutěžní podklady si vyzvedlo 55 zájemců, z nichž v soutěžní lhůtě odevzdalo studii 21 soutěžících.

Porota bude soutěžní studie posuzovat na svém zasedání v pondělí 15. září v Novém Hrádku.
Pozvánka na konferenci ve Stříbře
09.09.2014

Zveme Vás na v pořadí již třetí konferenci Platformy městských architektů "O profesi městského architekta, vizích developerů a schopnosti vidět věci nově", pořádanou Společností Petra Parléře ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Konference se koná dne 1. 10. 2014 v městě Stříbře, které je spolupořadatelem. Program a další podrobnosti včetně medailonků hlavních řečníků naleznete v rubrice Konference, semináře.


 Architekt stylu
18.08.2014

Pod tímto názvem vyjde na podzim unikátní monografie Petra Volfa o Františkovi Cubrovi.

František Cubr (1911-1976) patří k nejvšestrannějším českým architektům dvacátého století. Zabýval se interiérovou a výstavní architekturou, dokázal navrhnout dům i nábytek, graficky upravit knihu, ale také namalovat obraz. Byl také významným pedagogem, působícím na Českém vysokém učení technickém a na Akademii výtvarných umění v Praze. K jeho nejvýznamnějším dílům je řazen zejména pavilon s restaurací na EXPO 1958, který předznamenal tzv. bruselský styl, dále Obrazárna Pražského hradu nebo rekonstrukce Jiřského kláštera. Kniha přibližuje empatickou, výtvarným citem obdařenou osobnost Františka Cubra, stejně jako zásadní architektonické realizace, z nichž už je řada známá pouze z unikátních fotografií.

 
Nový člen správní rady
08.08.2014

Dalším novým členem správní rady Společnosti Petra Parléře  byl jmenován Ing.arch.Tomáš VíchPorota k soutěži Rozhledna na Šibeníku zasedne 15. 9. 2014
24.07.2014
Architektonická soutěž Rozhledna na vrchu Šibeníku je v plném proudu. Do dnešního dne si vyzvedlo podklady 44 architektů nebo architektonických kanceláří. Termín stále běží, uzávěrka soutěže je 10. 9. 2014. Porota bude rozhodovat o ocenění nejlepších studií dne 15. 9. 2014 v Novém Hrádku.


Informace ze zasedání Správní rady
13.07.2014
Správní rada Společnosti Petra Parléře na svém zasedání dne 24.června 2014 jmenovala s platností od 1.července 2014 PhDr.Martu El Bournovou ředitelkou společnosti a Ing.Miroslava Bauera novým členem Správní rady.


Zahájení soutěže Rozhledna na vrchu Šibeník
09.06.2014

Dnes byla zahájena první ze série soutěží v rámci letošního dvanáctého ročníku Ceny Petra Parléře - projektová soutěž na rozhlednu na vrchu Šibeník v lokalitě městyse Nový Hrádek poblíž Náchoda. Cílem projektu je transformovat původní tubus elektrárny na rozhlednu a rekonstruovat přilehlý objekt pro potřeby zázemí rozhledny a volnočasových aktivit návštěvníků i obyvatel obce.

Zadání soutěže, soutěžní podmínky a podklady pro soutěžící naleznete v rubrice Cena PP 2014. V soutěžní porotě zasednou Bc. Zdeněk Drašnar, starosta městyse Nový Hrádek, Ing. arch. Radek Jiránek, náhradník: Vladimír Říha, místostarosta městyse Nový Hrádek,  Ing. akad. arch. Michael Gabriel, Ing. arch. Alexandr Skalický, Doc. Ing. arch. Antonín Novák, náhradník: Ing. arch. Tomáš Vích.

 


 O profesi městského architekta, vizích developerů a schopnosti vidět věci nově
30.05.2014
Pod tímto názvem se v krásném Stříbře uskuteční 1.října 2014 již třetí konference architektů měst, která bude věnována jednak otázkám vztahujícím se k posílení významu profese městského architekta a výběru kvalifikovaných osobností vhodných k výkonu zmíněné profese. Dále vztahům mezi developery, architekty a správou měst. Podrobnější program bude zveřejněn v druhé polovině června.


Záštita ministra
19.05.2014

Ministr životního prostředí Richard Brabec převzal záštitu nad 12. ročníkem  urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2014, která bude zahájena letos v červnu.

 

 

 


 


Města zařazená do soutěže o Cenu Petra Parléře 2014
06.05.2014

Do letošního, již 12. ročníku architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře byla zařazena následující města:

Nový Hrádek, Roudnice nad Labem, Týn nad Vltavou, Kroměříž, Valašské Meziříčí, Orlová, Třebíč, Litoměřice, Znojmo, Nymburk a Litvínov.Rozhledna na Šibeníku
05.05.2014
První architektonickou soutěží ze souboru témat letošního dvanáctého ročníku Ceny Petra Parléře bude projektová soutěž na rozhlednu na vrchu Šibeník v lokalitě městyse Nový Hrádek poblíž Náchoda. V současné době stojí na Šibeníku torzo původní elektrárny v podobě tubusu s výškou 30 m a v jeho blízkosti stavba technického zázemí. Cílem projektu je využít potenciálu místa a dochovaných staveb, transformovat původní tubus elektrárny na rozhlednu a rekonstruovat přilehlý objekt pro potřeby zázemí rozhledny a volnočasových aktivit návštěvníků i obyvatel obce. Soutěž bude vyhlášená 2.června 2014.


Dubnová audience
02.05.2014

Představitele Společnosti Petra Parléře Jiřího Oberfalzera a Allana Gintela přijal náměstek ministryně pro místní rozvoj  Ing.Petr Smrček. Jednání  se týkalo problematiky činnosti Platformy městských architektů.Co nabídne nový ročník Ceny Petra Parléře
02.05.2014

Především se, oproti minulým ročníkům, změní k nepoznání. Nabídne nejméně  13 ideových nebo projektových  soutěží, vyhlašovaných postupně v průběhu tohoto roku. Půjde o velká i menší zadání různého charakteru, ale i  projekty srovnatelné s mezinárodní architektonickou soutěží  zaměřenou na řešení území v Ostravě-Černé louce. Vítězové jednotlivých soutěží se pak v samém závěru  budou ucházet o prestižní Cenu Petra Parléře.

Každá ze soutěží bude mít samostatnou porotu, jiné téma, ceny i rozsah. Na přípravách tohoto mimořádného velkoprojektu se organizačně podílí přes padesát architektů, odborných specialistů a organizátorů, dále třináct měst a velké množství  jejich představitelů. První projekty budou vyhlášeny v červnu 2014.Soutěž Národní cena za studentský design 2014 vyhlášena
28.04.2014

Design Cabinet CZ vyhlašuje 24. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2014 pro obory zahrnuté pod termínem vizuální komunikace.

Do soutěže se přihlašuje on-line prostřednictvím webových stránek soutěže http://www.studentskydesign.cz/cs/submission/register/ v termínu do 25. června 2014.

Soutěžit mohou jakékoliv studentské práce, které vznikly po 1. lednu 2012 do 30. června 2014. Zúčastnit se mohou studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť. Soutěž je anonymní, práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty. Soutěží se o tituly Národní cena za studentský design 2014, Excelentní studentský design 2014 a Dobrý studentský design 2014.

Nominované práce budou vystaveny na výstavě Nominace! v Moravské galerii v Brně, kde se stanou součástí grafického Bienále Brno 2014, poté budou práce vystaveny v pražské galerii Era svět. V roce 2015 bude výstava putovat prostřednictvím Českých center po zahraničí. 

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 11. 11. 2014.

Více na http://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2014-vyhlasena

 
Setkání vedení Platformy architektů měst s představiteli České komory architektů
18.04.2014
23.dubna 2014 se poprvé setkají členové vedení Platformy architektů měst s představiteli České komory architektů, aby se poradili o dalším postupu v záležitostech posílení postavení architektů měst. V další části jednání Platformy vedení posoudí program podzimní konference architektů měst, která se uskuteční 1.října 2014 s největší pravděpodobností ve Stříbře.


Do výběrového řízení Ceny Petra Parléře 2014 vstupuje třináct kandidátů
18.04.2014
Do výběrového řízení Ceny Petra Parléře 2014, které proběhne 29.dubna 2014, vstupuje dvanáct měst (Kroměříž, Znojmo, Roudnice n/Labem, Třebíč, Valašské Meziříčí, Litoměřice, Orlová, Klatovy, Cheb, Nymburk, Týn nad Vltavou, Litvínov), jeden městys (Nový Hrádek), které předložily celkem šestnáct námětů. Ve výběrovém osudí je rozhledna, pivovary, náměstí, kasárny, historická centra, klášterní budovy aj. Letošní nabídka je mimořádně zajímavá a bohatá. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na našich webových stránkách 30.dubna 2014.


Cena Petra Parléře 2014 - konkurz měst
26.03.2014

Již podvanácté se mohou města přihlásit do urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře.

Letošní ročník má téma: Revitalizace osiřelých nebo zanedbaných staveb či území. Stavbu, která chátrá, nebo území, které je zanedbané a městu nedělá dobrou pověst, má pravděpodobně každé město. Náměty na toto téma do soutěže o Cenu PP přijímá sekretariát do 17. dubna 2014. Přihlášku a další informace naleznete v rubrice Cena PP 2014.REGISTRACE ČLENSTVÍ V PLATFORMĚ MĚSTSKÝCH ARCHITEKTŮ
10.03.2014

Společnost Petra Parléře otevírá Platformu městských architektů pro všechny zájemce z řad architektů a dalších odborníků zabývajících se danou problematikou. Registrace zájemců o členství byla již zahájena a přihláška je ke stažení v rubrice Platforma městských architektů. Podle podmínek se členem Platformy mohou vedle architektů působících v rámci městského úřadu (odboru magistrátu) nebo jako poradní orgán samosprávných orgánů města či v organizacích zřízených městem stát také odborníci zabývající se danou problematikou a v neposlední řadě též členové samosprávy města.Jak účastníci hodnotí konferenci v Litomyšli
18.02.2014

Na základě dotazníků, které vyplnili účastníci konference, byl zpracován přehled toho, co považují z jednání za nejpřínosnější, co jim naopak vadilo a jaké mají náměty, návrhy a připomínky. Zároveň s tímto slovním vyhodnocením naleznete v příloze přehlednou tabulku s hodnocením jednotlivých vystoupení, organizace, stravování a dalších aspektů konference v Litomyšli. Všem respondentům děkujeme za spolupráci.

Vyhodnocení a náměty z konference zde  

Honotící tabulka zde

 Prezentace z konference v Litomyšli
06.02.2014
V rubrice Konference, semináře, postupně najdete jednotlivé prezentace a vystoupení řečníků z konference "Nová vize pro budoucí architekty měst".


V Litomyšli jednali městští architekti i představitelé úřadů a samospráv
30.01.2014

Konference v Litomyšli znamenala další krok v projednávání komplexní problematiky postavení městských architektů. Vystoupili na ní v pozici řečníků jak členové vedení Platformy městských architektů Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Kateřina Szentesiová, Ing. Petr Velička, Ing. arch. Cyril Vltavský a Ing. arch. Jaroslav Wertig, tak další významní odborníci a hosté - Ing. arch. Milan Košař za Českou komoru architektů, Ing. Tomáš Sklenář za Ministerstvo pro místní rozvoj a bývalý hlavní architekt města Olomouce Ing. arch. Stašek Žerava. Za hostitelské město konferenci zahájil starosta Michal Kortyš. Konference se zúčastnilo 50 hostů a proběhla pestrá a přínosná diskuse. Jedno z vystoupení, které přítomné velmi zaujalo, přednesla paní architektka Kateřina Szetesiová z IPR hl. města Prahy. Prezentace řečníků najdete v sekci Konference, semináře.

 
GRAND PRIX ARCHITEKTU 2014
25.01.2014

XXI. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY REALIZOVANÝCH STAVEB GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2014 NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU

Příhláška k účasti zdeProgram konference - Litomyšl
25.01.2014

Konference byla zařazena mezi vzdělávací akce celoživotního vzdělávání ČKA (http://www.cka.cc/oficialni_informace/cpv/vzdelavaci-akce-cpv-v-roce-2014).

 

Podrobný program zdePozvánka na konferenci
08.01.2014

NOVÁ VIZE PRO BUDOUCÍ ARCHITEKTY MĚST, 2. konference Platformy městských architektů  se koná  29. ledna 2014  v Litomyšli.

Podrobnosti vč. přehledu hlavních řečníků,  pozvánku a přihlášku najdete v sekci Konference, semináře.


 

NOVÁ VIZE PRO BUDOUCÍ ARCHITEKTY MĚST
05.01.2014

V Litomyšli se 29. ledna 2014 uskuteční již druhá konference věnovaná problémům souvisejícím s uvažovanou legislativní změnou postavení a pravomocí architektů měst. Účastníkům konference bude předložena k diskusi studie o této problematice, zpracovaná skupinou 27 expertů a objednaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR u Společnosti Petra Parléře. Ve zmíněné studii se mj. uvádí:

"Postavení městského architekta je samozřejmě velmi složitá otázka a je zřejmě úhelným kamenem celé problematiky. Prakticky pokaždé, kdy se společnost obracela na architekty s nadějí, že pomohou narovnat neutěšený stav, hledala pozice, míru odpovědnosti a pravomoci městského architekta. Často však jako by selhala pojistka a stav, který podle přesvědčení veřejnosti měl městský architekt změnit, se opět vrátil tam, kde už jednou byl. Klíčem k definici postavení městského architekta v legislativním rámci je pojmenování smyslu jeho činnosti odvozené od společenské poptávky - tedy očekávání veřejnosti."

Veřejnost od městského architekta očekává, že kromě tradičních povinností to bude právě on, kdo:

a)      bude vysvětlovat a popularizovat koncepce rozvoje města a veřejně se vyjadřovat k urbanistické a architektonické činnosti na území města,

b)      bude garantem kontinuity dlouhodobých strategií města (přesahující volební období politiků),

c)       bude organizátorem územní přípravy předcházející zpracování územně plánovací dokumentace, bude moderovat veřejnou rozpravu,    transparentně a fundovaně reagovat na názory oponentů,

d)      bude partnerem stavebním úřadům v rámci územního rozhodování."

Na odborně zaměřené konferenci, kde se počítá s několika panelovými diskusemi, vystoupí řada expertů a pozvaných hostů. Podrobný program zveřejníme v nejbližších dnech.Nový útvar magistrátu hl.města Prahy
18.11.2013

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo transformaci útvaru rozvoje do nového Institutu plánování a rozvoje hl.města Prahy. Nová instituce se bude profilovat jako odborné pracoviště se zaměřením na výzkumnou činnost v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

 V Litomyšli otevřeli (nejen) nový multifunkční sál
14.10.2013

V rámci Dne světové architektury si zájemci o moderní architekturu a design přišli v Litomyšli na své - proběhlo mnoho komentovaných prohlídek po historických i moderních architektonických stavbách, nechyběly prohlídky nově zrekonstruovaných prostor na Zámeckém návrší, ale ani nahlédnutí do míst, která se ještě rekonstruují. O plánovaných projektech v těchto místech informoval návštěvníky starosta Litomyšle pan Kortyš a nechyběl ani předcházející zasloužilý starosta pan Brýdl. K mnoha dalším akcím patřil mj. unikátní koncert v novém multifunkčním sále, jehož spoluautorem je architekt Hradečný, člen správní rady naší Společnosti. Litomyšl je příkladem tvůrčího přístupu, píle a zájmu o rozvoj města a kvalitu života občanů. Není náhodou, že právě ve spolupráci s městem Litomyšl zde uspořádá Společnost Petra Parléře v lednu příštího roku druhé sympozium architektů měst. http://www.archiweb.cz/news.php?type=atel&action=show&id=14251

 V Polici nad Metují budou vystaveny soutěžní návrhy
30.09.2013

Police nad Metují zve na vernisáž výstavy soutěžních návrhů na úpravu prostoru Masarykova náměstí, Kostelní ulice a Komenského náměstí podaných v rámci soutěže o Cenu Petra Parléře  2013. Vernisáž se koná ve středu 2. 10. 2013 od 16 hodin v Pellyho domech na Masarykově náměstí a její součástí bude veřejné představení jednotlivých návrhů jejich autory. Výstava potrvá do 16. 10. 2013 spolu s anketou, v níž se budou moci k předloženým návrhům vyjádřit občané.ArchiMyšl 2013
20.09.2013

K nevšední oslavě Světového dne architektury připravilo moderní historické město Litomyšl – mekka současné architektury – pestrý program pro všechny generace: komentované procházky, besedy za účasti významných architektů, hudební produkce, výstavy a mnoho dalších zajímavých akcí (4. - 7. 10. 2013). Společnost Petra Parléře uspořádá právě v Litomyšli svou druhou konferenci městských architektů v lednu příštího roku.

Program ke stažení zde.Vedení Platformy architektů měst
19.09.2013
Pracovní skupina, která bude pověřena vedením Platformy architektů měst, bude pracovat ve složení (řazeno abecedně): Ing. akad. arch. Michal Gabriel, PhDr. Allan Gintel, Ing. arch. Tomáš Hradečný,  Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Alice Štěpánková, Ing. Petr Velička, Ing, arch. Cyril Vltavský, Ing. arch. Jaroslav Wertig. K prvnímu setkání dojde v druhé polovině října v Praze.


Pozvánka do Ústí nad Orlicí
06.09.2013
Ústí nad Orlicí se chystá vyhlásit architektonicko-urbanistickou soutěž na využití rozsáhlého průmyslového areálu v centru města. O možném smysluplném využití nevyužívaného prostoru bývalé textilky Perla se veřejnost může dozvědět a zapojit se netradiční formou na sobotní akci pod názvem Perla žije! přímo v areálu. Jedná se o společenskou slavnost, která je otevřena všem občanům a hostům a představuje zahájení procesu obnovy tohoto rozsáhlého území uprostřed města. Akce se koná 7. 9. a podrobnosti včetně programu viz: www.perlauo.cz.


V Sokolově se představil vítěz Ceny Petra Parléře 2013
10.07.2013

Ing. arch. Martin Rosa (ateliér Kamil Mrva Architects) představil 12. června 2013 na radnici v Sokolově architektonickou studii na revitalizaci náměstí Budovatelů, která v letošním roce získala Cenu Petra Parléře. Stalo se tak za účasti představitelů města, Společnosti Petra Parléře a řady odborníků. Prezentaci studie provázela věcná a nebývale otevřená diskuse, která vesměs ocenila předložený návrh architektů Kamila Mrvy a Martina Rosy.

 
Slavnost ve Stříbře
27.06.2013

Historické město Stříbro má nové a krásné náměstí. Městu bylo slavnostně předáno 14.června 2013, za přítomnosti několika stovek občanů, náměstkyně ministra kultury PhDr.Anny Matouškové, senátora Mgr.Miroslava Nenutila, vedení města v čele se starostou Dr.Bohuslavem Červeným a dále řady starostů německých příhraničních obcí a dalších významných hostů. Návrh na revitalizaci náměstí vzešel ze soutěže o Cenu Petra Parléře a jeho autory jsou architekti Markéta a Petr Veličkovi (Ateliér M&P Architekti). Náměstí ve Stříbře je sedmým realizovaným projektem iniciovaným Společností Petra Parléře.Více fotografií najdete v sekci galerie.

 


 

 CENA PETRA PARLÉŘE BUDE MÍT PŘESTÁVKU
23.06.2013
Populární urbanisticko-architektonická soutěž o Cenu Petra Parléře bude mít po jedenácti letech roční přestávku, což znamená, že v roce 2014 nebude nový ročník vyhlášen.

 Výsledková listina
21.06.2013
Výsledkovou listinu - katalog soutěže o Cenu Petra Parléře 2012 a 2013 naleznete v rubrice Archiv ročníků - XI. ročník soutěže


SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL CENY PETRA PARLÉŘE 2012/2013
07.06.2013

Letošní udílení Cen Petra Parléře bylo specifické tím, že byly společně předány ceny za 10. ročník (2012) a 11. ročník (2013). Slavnostní ceremoniál se konal 5. května 2013 již tradičně v reprezentačních prostorách primátora hl. města Prahy, kde hosty přivítal člen rady hl. města Prahy Václav Novotný. Záštitu nad oběma ročníky soutěže o Cenu Petra Parléře vedle primátora převzal ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Vzácným hostem ceremoniálu byl vedle zástupců obou zmíněných ministerstev a magistrátu hl. města Prahy také předseda představenstva České komory architektů Josef Panna.

Průběh soutěže okomentovali předsedové obou hodnotitelských rad, ocenění autoři pak představili své návrhy. Na závěr vystoupili představitelé zúčastněných měst. Celou tiskovou zprávu najdete v rubrice Cena PP 2013.  Na konferenci v Chebu natáčela regionální televize TV Západ.
30.05.2013

 Video "Odborníci rokovali o problematice městských architektů"

zde: http://www.youtube.com/watch?v=vETEOqufeX0Hodnocení konference v Chebu
29.05.2013

Účastníci konference v Chebu se vyjádřili k jejímu průběhu a obsahu i možnému pokračování této iniciativy. Hodnocení najdete pod rubrikou konference, fotografie v galerii.

O akci si můžete přečíst také na městských webových stránkách:
http://www.cheb.cz/cheb-byl-dejistem-konference-o-mestskych-architektech/d-945227

 Prezentace z konference
23.05.2013
Stručný obsah jednotlivých příspěvků a prezentace hlavních řečníků konference o městských architektech v Chebu najdete v rubrice Konference. Zpracováváme další výstupy a hodnocení konference účastníky včetně zajímavých a podnětných návrhů a připomínek.


Platforma městských architektů
20.05.2013

Na základě dohody, která vyplynula z jednání na konferenci městských architektů 15.května 2013 v Chebu, je velmi pravděpodobné, že bude založena platforma, která poskytne městským architektům prostor pro diskusi a řešení aktuálních problémů. S iniciativou přišel na konferenci Ing.arch.Jaroslav Wertig a ustavení této platformy podpořila většina přítomných účastníků konference. O jejím zřízení bude jednat správní rada Společnosti Petra Parléře 30.května 2013.Petr Volf Baráky v hlavě
11.05.2013
V knize je soustředěno dvacet interview, která Petr Volf pořídil v období 1998 - 2012 s předními českými architekty. Takto v uceleném souboru a nezkrácených verzích vycházejí poprvé. Dohromady tvoří zajímavý a čtivý celek, v němž se autor ptá na okolnosti zrodu různých staveb či celých měst, ale také na pocity, jež architekti zažívají, když svá díla promýšlejí a uvádějí do života. Kniha vychází v těchto dnech v nakladatelství Gasset.


Známe vítěze Ceny PP 2013
10.05.2013


Na základě rozhodnutí Hodnotitelské rady v soutěži o Cenu Petra Parléře 2013 byly oceněny tyto soutěžní návrhy:

1. cenu ve výši 110 000 Kč získali autoři Ing. arch. Martin Rosa a Ing. arch. Kamil Mrva (Kamil Mrva Architects) za soutěžní návrh řešení revitalizace náměstí Budovatelů a ulice 5. května v Sokolově

2. cena nebyla udělena

3. cenu ve výši 50 000 Kč získal Ing. arch. Alexandr Skalický (ASMM) za soutěžní návrh řešení Masarykova náměstí v Polici nad Metují

Protokol včetně soutěžních návrhů najdete v rubrice Cena PP 2013.Podrobný program konference Cheb 2013
08.05.2013

S názory pro, ale i proti myšlence městského architekta vystoupí účastníci konference v Chebu již za týden, 15 .5 .2013. Do diskuse se zapojí nejen architekti, ale i zástupci samospráv. Registrovat se můžete prostřednictvím přihlášky v rubrice Konference.

Podrobný program konference ke stažení ZDE.Konference zařazena do systému CPV České komory architektů
03.05.2013

Certifikační rada ČKA zařadila konferenci "O městských architektech, jejich potřebnosti a postavení v místní správě" do systému celoživotního profesního vzdělávání. Pro zúčastněné bude znamenat 3 body. Podrobnosti viz: http://www.cka.cc/oficialni_informace/cpv/vzdelavaci-akce-cpv-v-roce-2013. Konference se koná ve Valdštejnově obrazárně chebského muzea.

 
Z časopisu Moderní obec
02.05.2013

V květnovém čísle časopisu Moderní obec si můžete mj. přečíst, jak vnímá úlohu městských architektů jeden z řečníků připravované konference o městských architektech, Ing. arch. Václav Zůna, který funkci hlavního architekta v Chebu zastával v letech 2004-2007.

Článek přinášíme zde.Pozvánka na konferenci o roli městských architektů
25.04.2013

Společnost Petra Parléře ve spolupráci s městem Cheb pořádá ve Valdštejnské obrazárně Krajského muzea v Chebu (Pachelbelův dům) konferenci "O městských architektech, jejich potřebnosti a postavení v místní správě" - 15. května 2013 od 9 do 16 hodin. Podrobnosti naleznete v rubrice "Konference".

 
24. dubna 2013
22.04.2013

končí možnost odevzdat studie do 11. ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře. Město Police nad Metují poskytlo pro inspiraci  několik historických fotografií, které najdete pod rubrikou Cena PP 2013.24.duben 2013
15.04.2013

je datum, kdy vylézají nejen hadi a štíři, ale končí i možnost přihlásit návrhy do 11.ročníku architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře.V Polici nad Metují se těší na nová řešení pro střed města
14.04.2013
Před několika lety mne kolega zastupitel - Ing. Matěj Brát - na základě jedné z našich společných debat o vylepšování vzhledu města upozornil na Společnost Petra Parléře, která se otázkami souvisejícími s obnovou a rozvojem sídelních struktur, jakož i tím, aby se architektura stala v českých zemích veřejným zájmem, zabývá. Na první pohled mne zaujalo, že Společnost Petra Parléře pořádá též architektonické soutěže, odborné konference, semináře a specializované vzdělávací projekty, přičemž zejména je zakladatelem a organizátorem prestižní architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře.

Možnost zapojit se do zmíněné architektonické soutěže při hledání řešení problémů středu našeho města mne od počátku nadchla, přičemž jsem tuto - zpočátku smělou - myšlenku konsultoval ještě s MgA. Viktorem Vlachem, toho času členem komise územního plánování. Nápad podat přihlášku do uvedené architektonické soutěže pak doporučila stavební komise, a nakonec odsouhlasila též rada města.

Otázka řešení středu města, zejména z hlediska dopravy a bezpečnosti chodců, v prostoru ulice Kostelní a v prostoru Masarykova náměstí, byla diskutována po řadu měsíců a let nejen na půdě odborných komisí (zejména komise stavební), ale i mimo radnici. Je zřejmé, že nikomu není lhostejná bezpečnost chodců při přecházení ulice Kostelní, resp. upadající funkce náměstí, které je vesměs velkým parkovištěm. Bohužel - nebo možná bohudík - se zatím žádné zájmové či odborné skupině nepodařilo prosadit nějakou nosnou myšlenku, kterou by město uvedlo v život.

S tím, jak se vyvíjí život města, mění se i potřeby a návyky jeho obyvatel. Vedle hlavního náměstí nám vznikla komerční zóna v prostoru Komenského náměstí, přičemž obchůdky v prostoru Kostelní ulice a převážná většina obchodů na náměstí i nadále funguje. Je tedy nezbytné nalézt řešení, kdy obě centra budou propojena, a to jak pěší, cyklistickou, tak i automobilovou dopravou. Původně bylo naším zájmem zařadit do řešení území i Bezděkovy sady s autobusovým nádražím, nicméně nakonec jsme od takto rozsáhlého zadání ustoupili, což bylo organizátorem soutěže (a koneckonců i některými účastníky architektonické soutěže) kvitováno. Je však třeba dodat, že v návaznosti na řešení výše uvedeného prostoru bude třeba do budoucna řešit (pravděpodobně další soutěží) i zmíněný prostor Bezděkových sadů.

Nicméně zpět k samotné architektonické soutěži. V závěru loňského roku jsme podali přihlášku a netrpělivě jsme očekávali, zda budeme vybráni a zda budeme pozváni k prezentaci našeho zadání před odbornou soutěžní komisi. Nakonec nám štěstí přálo a naše přihláška do soutěže byla přijata, a to i bez avizované prezentace před odborníky.

V současné době je již architektonická soutěž vypsána, přičemž soutěžní návrhy musí být odevzdány nejpozději do 24. 4. 2013. Již nyní jsem zvědav, jaká řešení, jaké nápady a myšlenky nám soutěž přinese.

Mgr. Jiří Škop, místostarosta Police nad Metují

 Pozvánka na konferenci o roli městských architektů
08.04.2013

Společnost Petra Parléře ve spolupráci s městem Cheb pořádá ve Valdštejnské obrazárně Krajského muzea v Chebu (Pachelbelův dům) konferenci "O městských architektech, jejich potřebnosti a postavení v místní správě" - 15. května 2013. Podrobnosti naleznete v rubrice "Konference".SOUTĚŽ O CENU PETRA PARLÉŘE OSLOVILA MĚSTO SOKOLOV
04.04.2013

Společnost Petra Parléře, o.p.s., podporuje aktivity směřující k obnově lidských sídel, ochraně kulturního dědictví a péči o veřejný prostor. Pořádá urbanisticko-architektonické soutěže, semináře se zaměřením na šíření znalostí o architektuře, vydává publikace a pořádá architektonické výstavy. Pod heslem „vracíme městům paměť, půvab a krásu" inspiruje města, aby věnovala větší pozornost architektuře měst a veřejnému prostoru a proto pořádá i urbanisticko-architektonickou soutěž o Cenu Petra Parléře. Jedná se o originální soutěž českých měst a architektů o nejzajímavější architektonické návrhy řešení veřejných prostranství, budov a interiérů ve veřejné správě. Soutěž poskytuje každoročně městům možnost získat profesionálně zpracovanou architektonickou studii na zvolené téma.

Tato možnost oslovila i naše město, proto město Sokolov společně se Společností Petra Parléře a městem Police nad Metují vyhlásili v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů 11. ročník veřejné ideové urbanisticko-architektonické soutěže „Cena Petra Parléře 2013".

Předmětem soutěže jsou ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství měst Sokolov a Police nad Metují. Účelem a posláním soutěže je ocenit nejvhodnější, nejkvalitnější a nejzajímavější soutěžní návrhy zpracované dle zadání. Soutěžní podmínky lze stáhnout na stránkách www.cenapp.cz, včetně zadání uvedených v rubrice Cena PP 2013.

Soutěžní návrhy, které budou splňovat stanovená kritéria a budou současně nejlepším řešením zvoleného zadání, budou oceněny celkovou částkou 240 000 Kč. Termín pro odevzdání/doručení soutěžních návrhů vyhlašovateli je 24. duben 2013 do 12.00 hod.

Na základě výsledků soutěže Hodnotitelská rada doporučí spoluvyhlašovatelům vybrané návrhy k realizaci.

zdroj: http://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=117

 Na radnici lidé diskutovali nad podobou náměstí
25.03.2013

Na radnici lidé diskutovali nad podobou náměstí. Byly představeny práce na téma Regenerace parteru náměstí s přiléhající ulicí Mostní

Valašskomeziříčští občané měli jedinečnou příležitost dozvědět se bližší informace o možných variantách rekonstrukce náměstí. Ve středu 20. března 2013 se konalo setkání občanů s autory prací desátého ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře na téma Regenerace parteru náměstí s přiléhající ulicí Mostní. Včerejší prezentace studií se zúčastnili i starosta města Jiří Částečka a místostarostové města MUDr. Miroslav Krchňák a Mgr. Jiří Pernický a řada dalších významných hostů.

Zájemci o aktuální dění kolem úprav Náměstí zaplnili velkou zasedací místnost valašskomeziříčské radnice. Diskusi předcházela slavnostní vernisáž výstavy všech čtyř autorských prací desátého ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře zpracovaných na téma „Regenerace parteru náměstí s přiléhající ulicí Mostní ve Valašském Meziříčí".

Úvodního slova se ujal starosta města Jiří Částečka. „Chtěl bych Vás všechny srdečně přivítat a popřát hezký zážitek při prezentaci studií, které se pokusí vdechnout valašskomeziříčskému náměstí jinou podobu. Věřím, že si z toho dnešního dne všichni odneseme inspiraci, jak by mohlo v historicky krátké době valašskomeziříčské náměstí vypadat," řekl Jiří Částečka.

Celá akce probíhala v režii Ing. arch. Dagmar Vávrové, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a územního plánování. Po slavnostním zahájení byly autory představeny jednotlivé soutěžní práce, po každé prezentaci vždy následovala krátká diskuze. Formou otázek a odpovědí formulovali přítomní občané a hosté názor na budoucí podobu valašskomeziříčského náměstí.

Jako první představil za kolektiv autorů svou studii Ing. arch. Pavel Pekár z brněnského studio P. P. Architects, s. r. o. s názvem Gobelín, sklo, koruna, který mimo jiné uvedl: „Návrh rekonstrukce jediného náměstí Valašského Meziříčí zcela respektuje základní provozní členění ústředního prostoru Městské památkové zóny. Koncepční řešení revitalizace tohoto veřejného prostranství se tudíž omezuje pouze na vnitřní prostor Náměstí a důsledné vstřebává do sebe lemující průčelí měšťanských domů s přilehlými chodníky pro pěší i komunikacemi dopravními stávajících parkovacích ploch."

Ve druhém příspěvku na téma Regenerace parteru Náměstí s přiléhající ulici Mostní se představil za řešitelský tým se svou studii Ing. arch. Jan Albrecht z Prahy s projektem pod názvem „Přirozená krása Valašska", který získal v loňském ročníku soutěže druhé místo, Cenu Ministerstva životního prostředí. Ten představil přítomným svou variantu. „Úprava veřejného prostoru a historického centra obzvlášť je obtížný úkol v hledání kompromisu mezi rozsahem a zachováním zvyklostí. Nejvhodnější cestou se v místě s dlouhou pamětí jeví návrat ke starším vrstvám, odstraňující nánosy menší hodnoty a zvýrazňující historické vazby. Nicméně nemůže jít o návrat mechanický, nýbrž respektující i současné požadavky na veřejné prostranství."

Symboly gobelín představil Ing. arch. Petr Brožek za tvůrčí kolektiv ateliéru BRAK architects. „Plochu náměstí jsme podrobili „velkému úklidu", kdy z jeho plochy byly kromě barokních sloupů odstraněny všechny nesourodé prvky městského inventáře a všechny nevhodné dřeviny. Nový inventář a nové stromy jsou uspořádány úhledně po obvodu náměstí, takže bude možné prostor náměstí vnímat v jeho celistvé podobě. Náměstí musí být prázdné, aby pak mohlo být plné života."

Jako poslední prezentaci představili svou studii valašskomeziříčského náměstí Ing. Petr Krčmář a Ing. Michal Nejezcheba z ateliéru Henkai architekti z Rožnova pod Radhoštěm.„Navrhujeme jasné vymezení prostor určených pouze pro lidi s možností nejnutnějšího přístupu zásobovací dopravy. Zahuštění zástavby centra doplněním prázdných míst novými hmotami domů. Posílení figury jádra města."

O všech čtyřech soutěžních pracích mohou občané hlasovat pomocí anketních lístků, které jsou spolu se schránkou k dispozici ve vestibulu budovy radnice, a to od 20. března do 20. dubna 2013.

„Celou akci považuji za velmi přínosnou. Během včerejšího odpoledne jsme byli seznámeni s myšlenkami a představami o možné podobě Náměstí odborníků se zkušenostmi v oblasti úprav veřejných prostranství. To, že jsme jako město byli vybráni se svým tématem v loňském ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře, považuji za veliký úspěch. Že naše Náměstí je vděčným tématem k vyjádření myšlenek a zaslouží si pozornost, potom potvrdil i zájem čtyř řešitelských týmů z celé země o zpracování v rámci soutěže, z nich jeden byl oceněn v rámci vyhodnocení celého ročníku druhou cenou. Věřím, že v přípravných pracích na úpravy Náměstí budeme i nadále pokračovat," zhodnotila celou akci Ing. arch. Dagmar Vávrová.

Více viz: http://www.valasskemezirici.cz/doc/38559/

 Lidé mohou navštívit výstavu studií nové podoby Masarykova náměstí ve Valašských Kloboukách
21.03.2013

Valašskokloboucké podnikatelské centrum hostí výstavu pěti architektonicko-urbanistických návrhů, které pro zdejší Masarykovo náměstí vznikly v rámci celostátní veřejně prospěšné soutěže Cena Petra Parléře. Veřejnost se tak může seznámit nejen s vítěznou studií Marie Hlavaté a jejího kolektivu, ale i s dalšími inspirativními pohledy na novou podobu jednoho z největších náměstí v České republice.


 

 „Výstava ukazuje studie, jež přinášejí nápady a možnosti, jak v budoucnu pomoci Masarykovu náměstí, aby bylo znovu reprezentativním veřejným prostorem. Návrhy mají přispět k zahájení diskuse a inspirovat nás, nejsou pro Město Valašské Klobouky nijak závazné. Přesto je dobré brát je na vědomí a otevřít na toto téma dialog s občany," vyjádřil místostarosta města a člen Hodnotitelské rady Ceny Petra Parléře Martin Janík. Samotné úpravy náměstí jsou podle něj otevřenou otázkou příštích let, je však prospěšné prodiskutovat různé pohledy na věc.

 Při vernisáži představil architekt Josef Hlavatý jejich návrh nového pojetí Masarykova náměstí, který si díky svým kvalitám zasloužil v soutěži první místo. Shrnul historický vývoj náměstí i jeho současné problémy a představil jejich citlivé řešení. „Mezi nejpalčivější zařadil roztříštěnost, kdy si návštěvník na mnoha různorodých površích a prostorech ani neuvědomuje, že se nachází na náměstí, dále bariéry jako diagonálu, ostrůvky a obrubníky, které znemožňují volný pohyb a zabírají cenné místo, izolaci historických dominant i neregulovanou dopravu," dodal.

Jako řešení se podle architektů Hlavatých ukazuje jednotná dlažba v celé ploše náměstí, vybudování odstavných parkovišť a podzemních garáží mimo náměstí, parkování po jeho obvodu k zajištění dostupnosti obchodů, zachování autobusového nádraží pouze jako nástupních a výstupních zastávek či dostavbu tzv. špalíčku ve středu náměstí autobusovou čekárnou.

Člen Hodnotitelské rady Ceny Petra Parléře, architekt Tomáš Vích, uvedl k Masarykovu náměstí tyto své dojmy: „Jako návštěvník považuji valašskokloboucké náměstí za unikátní svou velikostí, která umožňuje jeho společenské využití. Náměstí není rámováno jen historickými domy, ale i hřebeny okolních hor. To je jeho jedinečná krása. Domnívám se, že má potenciál stát se významným reprezentačním centrem zvedajícím úroveň města. Za tím účelem je třeba jej zbavit zbytečných bariér, které zde vznikly v průběhu let."

Architektka Eva Špačková zdůrazňuje hlavně potřebu veřejného konsensu, při němž musejí být s úpravami a změnami ztotožnění především obyvatelé, kteří náměstí denně využívají. „V diskusi o nové podobě náměstí by měli vyjádřit, co od náměstí očekávají a co je pro ně důležité. Zároveň se mohou nechat inspirovat soutěžními návrhy, které přinášejí nové možnosti a přístupy k podobě a využití náměstí. Vítězný návrh soutěžní porota považovala za velmi působivý a zároveň funkční. Po debatě při představení návrhů veřejnosti se zdá, že pro místní občany je důležité řešení parkovacích míst. Parkování by se nemělo omezovat pouze na plochu náměstí, ale je potřeba zvážit všechny možnosti v širším centru města."

Někteří zastupitelé města a občané již na vernisáži ocenili navrhovaný nový reprezentační prostor, ovšem za podmínky zachování dostupnosti pro automobilovou dopravu a zásobování. Jiní byli spíše skeptičtí a oponovali nereálnosti návrhu i zbytečnosti uváděných opatření. Jak se tedy diskuse vyvine a jaký ohlas náměty na úpravy náměstí vyvolají, to ukáže až čas. Veřejnost má nyní prostor navštívit výstavu či si studie prohlédnout na webu. Expozice v podnikatelském inkubátoru potrvá do 12. dubna a je přístupná ve všedních dnech kromě pátku od 14 do 16 hodin, mimo tuto dobu po domluvě na telefonu 605 701 120.

Zdroj: http://www.valasskeklobouky.cz/lide-mohou-navstivit-vystavu-studii-nove-podoby-masarykova-namesti/d-452212/p1=5697

Všechny studie si můžete prohlédnout též na webových stránkách města: http://www.valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&p1=5597&id=452211

 

 

 Radnice zve na vernisáž výstavy studií náměstí ve Valašském Meziříčí
18.03.2013
Valašskomeziříčská radnice zve občany a návštěvníky města na slavnostní vernisáž výstavy autorských prací desátého ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře, které byly v rámci této soutěže v roce 2012 zpracovány na téma Regenerace parteru náměstí s přiléhající ulicí Mostní ve Valašském Meziříčí.

Vernisáž se uskuteční ve středu 20. března 2013 v 15 hodin ve vestibulu budovy radnice v prvním poschodí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí. Po vernisáži proběhne ve velké zasedací místnosti setkání s veřejností, na kterém budou autoři svá díla prezentovat. Pořadí prezentací bude totožné s pořadím prací v soutěži. Po každé prezentaci, na kterou je vyhrazeno 15 minut, proběhne krátká diskuze k prezentaci.

 


 Zahájení 11. ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře 2013
07.03.2013

Od 7. března se můžete registrovat do soutěže o Cenu Petra Parléře v 11. ročníku. Na základě registrace vám bude sdělen přístupový kód k vyzvednutí soutěžních podkladů. Soutěžní podmínky včetně zadání jsou k dispozici na našich webových stránkách v rubrice Cena PP 2013 .


Termín zahájení soutěže se posouvá
28.02.2013

Zahájení 11.ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře se posouvá na 7.března 2013. Soutěžní podmínky a zadání budou vyvěšeny v uvedený den v odpoledních hodinách. Cena PP 2012 - veřejná prezentace studií
22.02.2013

Veřejná prezentace studií  proběhne dne 8.3. 2013 v 18,00 hod. v sále podnikatelského inkubátoru ve Valašských Kloboukách.

 


New layer...


Protokol k Ceně Petra Parléře 2012 zveřejněn
26.01.2013

 V rubrice Cena PP 2012 jsme zveřejnili úplnou verzi protokolu z jednání Hodnotitelské rady  v jubilejním, 10. ročníku veřejné ideové urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, včetně hodnocení došlých návrhů a seznamu zúčastněných autorů. Tamtéž se můžete seznámit s oceněnými návrhy.

 Nový laureát Ceny Petra Parléře 2012
18.01.2013

Cenu Petra Parléře za rok 2012 získala Ing. Marie Hlavatá (spolupracující osoby Ing. arch. Josef Hlavatý a Ing. arch. Lenka Hlavatá) za architektonickou studii náměstí ve Valašských Kloboukách. Druhou cenu za architektonickou studii náměstí ve Valašském Meziříčí získal Ing. arch. Jan Albrecht (spolupracují osoba MgA. Renata Slámková). Třetí cena nebyla udělena. Protokol ze zasedání poroty a další podrobnosti budou zveřejněny nejpozději do 31. ledna 2013.Nový koncept 11.ročníku Ceny Petra Parléře
13.01.2013
Ve čtvrtek 17. ledna 2013 se definitivně uzavře jubilejní 10. ročník architektonicko-urbanistické soutěže o Cenu Petra Parléře a již 28. února 2013 bude vyhlášen další, tentokrát s řadou drobných i větších změn v jejich pravidlech. Zadavatelem tématu je jedno z nejstarších měst broumovského výběžku Police nad Metují.


Konference
17.12.2012
Vzhledem k velkému zájmu jsme doplnili některé prezentace z konference O kráse a rozpadlosti měst (viz sekce Konference). Kompletní znění bude pak k dispozici v připravovaném sborníku.


Cena PP 2012
17.12.2012
Pro lepší dostupnost všem registrovaným zájemcům o soutěž CPP 2012 byly rovněž doplněny některé požadované podklady k zadání měst (viz Cena PP 2012 Dotazy soutěžících).


O městských architektech v Chebu
02.12.2012
Společnost Petra Parléře v součinnosti s městem Cheb připravuje na březen příštího roku první konferenci městských architektů České republiky. Jejím cílem je poslechnout si v jakém modelu fungují a jaké jsou jejich dosavadní zkušenosti. Zájem pořadatelů konference se soustředí na právní, organizační a kompetenční rámec fungování městských architektů, nástroje jejich práce, politickou podporu a řešení problematiky střetu zájmů. Podrobnější informace zveřejníme na počátku ledna 2013.


Konkurz měst pro 11. ročník Ceny PP 2013 vyhlášen
02.11.2012

Hlavním tématem připravovaného 11. ročníku urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře jsou nábřeží a jiná veřejná prostranství. Náměty měst na revitalizaci těchto veřejných prostor budou přijímány na předepsaném tiskopisu do 6. prosince 2012.  Podrobnější informace ke konkurzu měst se nachází na našich webových stránkách  v rubrice architektonické soutěže.Z vystoupení na konferenci k DESETILETÍ
25.10.2012

Jak jsme již avizovali, postupně zveřejníme texty nejzajímavějších vystoupení z konference k desetiletí Společnosti Petra Parléře, která se konala 11. října 2012 v Praze. Jako první uvádíme vystoupení primátora hl. města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., dále Ing. arch. Tomáše Hradečného a PhDr. Michaela Šebka, CSc. Nacházejí se v menu KONFERENCE.Stanovisko úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
18.10.2012

Společnost Petra Parléře, o.p.s. podala  dne 4.5. 2012 podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci tehdejšího zamítavého stanoviska ČKA k udělení doložky regulérnosti k návrhu soutěžních podmínek urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále ÚHOS) ve své odpovědi ze dne 12.10. 2012 mj.uvádí, že prohlášení o neregulérnosti soutěže nesmí být založeno výhradně na nedodržení procentních limitů uvedených v § 12 Soutěžního řádu ČKA (součet cen a odměn), neboť takový postup by mohl vést k narušení hospodářské soutěže v dané oblasti. ÚHOS rovněž vyslovil nesouhlas s případným omezováním svobodného rozhodování architektů, zda se zúčastnit či nezúčastnit soutěže, kde je cena stanovena odlišně od pravidel stanovených Komorou v Soutěžním řádu (tj.i v případě soutěže bez cen a odměn).

Celé stanovisko ÚHOS se nachází v příloze.Regulérnost 10.ročníku CPP
12.10.2012
Regulérnost 10.ročníku Ceny Petra Parléře potvrzena. Dokument o udělení dodatečné regulérnosti soutěžních podmínek najdete v sekci Cena PP 2012.


10.ročník urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2012 vyhlášen
03.10.2012
Od 3.října 2012 je možné požádat o registraci do soutěže o Cenu Petra Parléře a současně získat přístupový kód k vyzvednutí soutěžních podkladů. Soutěžní podmínky jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Předmětem soutěže jsou ideová urbanisticko-architektonická řešení  veřejných prostranství měst Sokolov, Valašské Klobouky a Valašské Meziříčí a nefunkčního areálu v Železném Brodě. Specifikace jednotlivých zadání se nachází v příloze soutěžních podmínek. Termín pro odevzdání  soutěžních návrhů vyhlašovateli je 11.leden 2013.Světový den architektury
26.09.2012
 Ve 45 českých městech  ve dnech 29.-30.9. 2012  přiblíží architekti a teoretici zájemcům architektonické, krajinné a urbanistické souvislosti konkrétního místa. Bližší informace o tomto programu, který se uskuteční v rámci světového dne architektury najdete na http://www.denarchitektury.cz/ 


Už jen 29 volných míst!
19.09.2012
Na připravované konferenci k desetiletí Společnosti Petra Parléře, která se uskuteční 11.října 2012 v Praze po názvem "O kráse a rozpadlosti měst", je k dispozici už jen 29 volných míst. Pokud zvažujete svoji účast, pošlete svou přihlášku, co nejdříve. Podrobnosti k této události naleznete na našich webových stránkách


Zemřel profesor Jiří Musil
18.09.2012

Vědec evropského formátu, sociolog architektury a města, člen Učené společnosti České republiky zemřel v Praze v neděli 16.září 2012 ve věku 84 let.

,, Potíž je v tom, že nerozumíme dobře naší společnosti a jsme všude svědky silné názorové polarizace, což vede k tomu, že jsme obklopeni těžkými otázkami: Jak slaďovat svobodu nezbytnou pro pokrok se soudržností nezbytnou pro přežití, jak spojovat veřejný zájem se soukromým, jak propojovat ekonomiku s kulturou, jak regulovat - a přitom nedusit tvořivost, jak se bránit komercionalizaci a agresivitě developerů - a neničit zároveň podnikavost, jak se bránit byrokratizaci procesu stavění - a současně zachovat právní řád. A konečně jak slaďovat nové se starým a nalézt životaschopný modus vivendi mezi architekty a lidmi, kteří mají chránit kulturní dědictví a hmotnou paměť společenství." napsal v předmluvě ke knížce rozhovorů s architekty, která vyšla v roce 2009 v nakladatelství Gasset pod názvem Město mezi domy.

Poslední zásadní kniha, na které se Jiří Musil podílel, vyšla v roce 2002 ve spolupráci s Pavlou Horskou a Eduardem Maurem pod názvem Zrod velkoměsta. V posledních letech Jiří Musil intenzívně spolupracoval s Centrem pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd UK, včetně řízení rozsáhlého projektu věnovaného sociální soudržnosti.O vůdčích osobnostech a veřejném prostoru
13.09.2012

,,Před deseti roky, jako dnes, chyběly městům vůdčí osobnosti, jež by přežily jedno funkční období a byly by schopny veřejné prostory definovat, vést o nich debatu, pochopit jejich smysl a naplňovat jejich poslání. Ovšem v naší demokracii, kde více než jinde platí, že hlas dvou blbů má větší váhu než hlas jednoho univerzitního profesora, je to i pro takové osobnosti neskutečně obtížný a nezáviděhodný úkol.

My se soustřeďujeme na roli jakéhosi moderátora, který pomáhá městům vytvářet mentální prostor pro hledání často ztracené identity a způsobů aktivního městského života. Podaří-li se v jednotlivých městech takový mentální prostor nalézt, je to velký posun a předpoklad pro další práci, která může být završena i stavební realizací. Ta však sama o sobě důkazem o existenci onoho mentálního prostoru není.", říká v obsáhlém rozhovoru Ing.arch.Tomáš Hradečný, člen správní rady Společnosti Petra Parléře v obsáhlém rozhovoru pro časopis Moderní obec, který byl zveřejněn v jeho zářijovém čísle.

 Baráky v hlavě
05.09.2012

Známý publicista Petr Volf vydá v prvním čtvrtletí příštího roku novou knížku rozhovorů s architekty pod názvem Baráky v hlavě,  s předmluvou spisovatele, architekta a významného sběratele umění Michaela Třeštíka.

Nová knížka obsahuje mj. rozhovory s Johnem Eislerem, Momoyjo Kaijim, Oscarem Niemeyerem, Alenou Šrámkovou, Davidem Vávrou, Peterem Zumthorem a dalšími.

 Záštita primátora hl. města Prahy
05.09.2012

Primátor doc.MUDr. Bohuslav Svoboda,CSc. převzal záštitu nad konferencí k 10.výročí Ceny Petra Parléře, která se uskuteční 11.října 2012 v Praze.Jak je to s novým ročníkem Ceny Petra Parléře
05.09.2012

Správní rada Společnosti Petra Parléře očekává stanovisko k návrhům řešení sporných otázek ve věci 10.ročníku Ceny Petra Parléře po zasedání představenstva ČKA, které se uskuteční  11.září 2012. V případě, že ČKA návrhy přijme, soutěž bude vyhlášena v nejbližším možném termínu, tedy nejpozději do 24.září 2012.Program konference
27.08.2012

V rubrice Konference,semináře se nachází podrobný program připravované konference k desetiletí Společnosti Petra Parléře spolu s přihláškou.

 


Schůzka v sídle České komory architektů
25.07.2012
Dne 24.července 2012 se na základě pozvání Ing.arch.Josefa Panny, předsedy představenstva České komory architektů, uskutečnila schůzka s místopředsedou správní rady Společnosti Petra Parléře PhDr.Allanem Gintelem. Oba představitelé si vyměnili názory na některé otázky vzájemné spolupráce. Na obou stranách byla vyjádřena ochota vyřešit problémy spojené s vyhlášením 10.ročníku Ceny Petra Parléře s tím, že návrh dohody bude předložen k projednání orgánům obou společností začátkem září.


Kdo vystoupí na konferenci k desetiletí Společnosti Petra Parléře
25.07.2012

V současné době se dokončuje scénář připravované konference k desetiletí Společnosti Petra Parléře. K aktivní účasti byly vyzvány následující osobnosti, které již svou účast potvrdily.

Jde mj.o architekty Tomáše Hradečného, Jana Sedláka, Jaroslava Wertig, Zbyňka Ryšku, Pavla Hniličku, Tomáše Vicha, Evu Špačkovou, Gabrielu Erichovou, Evu Brandovou, Jaromíra Chmelika, Kryštofa Kreisingera, psychoanalytika Michaela Šebka a sociologa Jaroslava Šolce. Přihlášky na konferenci budou k dispozici na našem webu koncem srpna.O kráse a rozpadlosti měst
24.06.2012
Společnost Petra Parléře oslaví desetiletí své existence konferencí, která se pod názvem ,, O kráse a rozpadlosti měst " uskuteční 11.října 2012 v Praze. Vystoupí na ní nejen laureáti Ceny Petra Parléře ze všech dosud uskutečněných ročníků, ale i významní architekti a specialisté z různých oborů. Konference je určena všem, kdo se zabývají správou měst a jejich revitalizací nebo se zajímají o jejich budoucnost a chtějí k ní různým způsobem přispět. Podrobný program zveřejníme v průběhu července.


Nový člen Dozorčí rady
19.06.2012

Novým členem Dozorčí rady Společnosti Petra Parléře byl jmenován Ing.Jiří Borkovec.  Dozorčí rada bude nyní pracovat ve složení Ing.Jiří Borkovec, Ing.Jiří Kubát a Ing.Martina Lovčíková.Revitalizace kulturního domu ve Vodňanech
29.05.2012
Na našich webových stránkách (rubrika architektonické soutěže) najdete podrobné výsledky
architektonické soutěže o návrh na revitalizaci kulturního domu ve Vodňanech. Porota, které
předsedal doc.ing.arch.Petr Kovář ocenila poměrně vysokou úroveň celé soutěže a v této
souvislosti rovněž i přístup samosprávy města Vodňan k postupné obnově zanedbaných míst a
domů nacházejících se na území města.


Ve Vodňanech rozhodnuto
28.05.2012

První místo ve veřejné architektonické soutěži o návrh obnovy kulturního domu ve Vodňanech získal tým architektů ve složení Ing.Jaroslav Lesenský, Ing. arch.Pavel Lesenský a Ing.Petr Fogl. Porota ocenila výborně zpracovanou koncepci univerzálního sálu, který může sloužit jak pro divadelní představení, tak i pro promítání filmů. Za přidanou hodnotu považuje možnost otevřít prostor jeviště do parku, čímž vznikne velmi atraktivní prostor. Porota konstatovala, že ,,návrh je civilní, kompaktní a úsporný. Architektura domu je založena na čistých až minimalistických objemech prolomených prosklenými stěnami. Výraz stavby je soudobý, elegantní a dobře reprezentuje kulturní a společenskou funkci stavby".

Druhé místo získala Platforma architekti Ing David Průša, Ing.arch.Alena Mazalová ve spolupráci s Ing.arch.Janem Zemanem. Na třetím místě se umístil tým ve složení Ing.arch.Jan Kadlas, Ing.arch.David Pavlišta a Ing.arch.Jiří Žid.

Do soutěže bylo přijato celkem 34 návrhů. Podrobnější informaci zveřejníme  v nejbližší době.Soutěž - Vodňany
18.05.2012
Do architektonické soutěže "Vodňany - obnova kulturního domu" se přihlásilo 35 autorů se svými soutěžními studiemi. Zasedání poroty proběhne v avizovaném termínu 22.-23. května 2012 ve Vodňanech a její rozhodnutí bude zveřejněno v pondělí 28.5.


ČKA architektů má nového předsedu
17.05.2012
Novým předsedou České komory architektů byl zvolen Ing.arch.Josef Panna. Členy představenstva dále jsou Ing.arch.Tomáš Bezpalec, Ing.arch.Pavel Hnilička, Ing.arch.MgA. Petr Janda, Ing.arch.Martin Košař, akad.arch.Ladislav Kuba, Ing.arch.Petr Lešek, Ing.arch.David Mareš, Ing.arch.Vlado Milunić, Ing.arch.Barbara Potysz, akad.arch.Jan Sapák, Ing.arch.Josef Smutný.


10.ročník Ceny Petra Parléře pravděpodobně v září
04.05.2012

Společnost Petra Parléře podala 3.května 2012 podnět k prošetření souladu Soutěžního řádu České komory architektů (ČKA) a jeho aplikace se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Společnost se cítí dosavadním postupem ČKA poškozena a má pochybnosti o správnosti výkladu Soutěžního řádu ČKA. Dále se domnívá, že ustanovení Soutěžního řádu ČKA by nemusela obstát při přezkumu stran jejich souladu s právním řádem a soutěžními pravidly hospodářské soutěže.

4.května 2012 se touto problematikou zabývala i Hodnotitelská rada, která souhlasila s postupem vedení společnosti a odložením data zahájení soutěže. V případě, že stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude pro Společnost Petra Parléře příznivé, Hodnotitelská rada předpokládá, že odložená soutěž by mohla proběhnout na podzim tohoto roku.Jubileum
13.04.2012

Před deseti lety byl dán impulz ke vzniku Společnosti Petra Parléře a současně byl vyhlášen první ročník urbanisticko - architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Chceme tyto počiny oslavit konferencí, která se uskuteční 11.října 2012 v Praze pod názvem ,, Města - návrat ke kráse". Podrobnější program zveřejníme začátkem května.Stanovisko k rozhodnutí České komory architektů
06.04.2012


 Správní rada Společnosti Petra Parléře na svém mimořádném zasedání dne 5.dubna 2012 se seznámila s usnesením představenstva ČKA ze dne 3.dubna 2012, které rozhodlo neudělit ,,výjimku" letošnímu 10.ročníku veřejné urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře.

 V odůvodnění ČKA se praví: ,,... při udělení výjimky v roce 2011 byli zástupci Společnosti Petra Parléře upozorněni, že pro rok 2012 bude vyžadováno ze strany ČKA pro vyhlášení soutěže za regulérní soulad se soutěžním řádem ČKA, což bohužel nebylo ze strany vyhlašovatele splněno, a proto není možné v roce 2012 výjimku udělit. Suma navržených odměn neodpovídá objemu investičních prostředků v soutěži.

 Správní rada SPP, ještě před výše uvedeným rozhodnutím, pověřila JUDr.Zuzanu Císařovou, aby ČKA tlumočila její nesouhlasné stanovisko k námitce Pracovní skupiny pro soutěže ČKA, že objem prostředků věnovaný vítězům je nedostatečný (SPP každý rok věnuje na tento účel 300-350 tisíc korun). Ve zmíněném stanovisku se mj.říká:

 ,,Shledáváme jako závadnou zejména aplikační praxi uplatňovanou Pracovní skupinou pro soutěže ČKA, která, dle našeho názoru, provádí vlastní výklad Soutěžního řádu zjednodušujícím způsobem a z pravidel obecných činí pravidla absolutní. Především je třeba poukázat na to, že Soutěžní řád ČKA v ustanovení § 12 upravující finanční podmínky soutěže stanoví: ,,Za přiměřenou částku pro ceny a odměny se obvykle považuje taková výše souhrnu cen a odměn, která činí..., a následně je stanoveno rozmezí v % z předpokládaných investičních popřípadě rozpočtových prostředků určených na provedení předmětu soutěže. Je tedy naprosto zřejmé, že nedodržení % limitů ve vazbě na investice, resp.rozpočet, ještě nemusí znamenat, že částka cen (odměn) není přiměřená. Tyto limity jsou použity obvykle, nikoliv vždy. ČKA by se proto měla v každém jednoltivém případě, kdy navrhovatel ve svých soutěžních podmínkách vybočí z rámce limitů, zabývat zkoumáním, zda i přesto nelze tuto částku považovat za přiměřenou. Tato část posouzení v rozhodnutí ČKA v případě Soutěže zcela absentuje a nejinak tomu bylo i v loňském ročníku, kdy se SPP musela podrobit procesu projednávání žádosti o výjimku dle ustanovení § 7 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA, ačkoli z tohoto ustanovení je zřejmé, že byl předurčen pro případy ,,důvodů zvláštního zřetele hodných, zejména humanitárních a výlučně pro situace, kdy soutěž přímo odporuje ustanovením o výši cen a odměn...".

 Správní rada na svém stanovisku i nadále trvá a proto rozhodla vyhlášení 10.ročníku Ceny Petra Parléře pozastavit a podat žádost o přezkum Úřadu pro ochranu hospadářské soutěže.

Veřejnost bude o celé záležitosti informována na připravované tiskové konferenci.

 

 Vodňany dosáhly stovky!
23.03.2012
Počet zájemců o účast v soutěži přesáhl stovku a je velmi pravděpodobné, že jí ještě o hodně překročí. Město vyvíjí řadu aktivit, aby přilákalo další zájemce a snaží se, tento jeden z mála projektů revitalizace kulturních domů v ČR, propagovat.


O tom proč ještě není vyhlášen 10.ročník Ceny Petra Parléře
26.02.2012
Záznam průběhu schvalovacího řízení ve věci soutěžních podmínek veřejné urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2012 - 10.ročník  (dokument zde).


Záštita ministra
19.02.2012
Ministr pro místní rozvoj Ing.Kamil Jankovský převzal záštitu nad 10.ročníkem urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2012.


Vodňany zahajují !
14.02.2012

Soutěžní podmínky architektonické soutěže na zpracování návrhu na obnovu kulturního domu ve Vodňanech jsou vyvěšeny na našich webových stránkách (rubrika architektonické soutěže). Soutěž potrvá do 14.května 2012. Vyhlašovatelem je město Vodňany.OMLOUVÁME SE
06.02.2012

Ani jubilejní desátý ročník nebyl ušetřen průtahům s finálním posouzením soutěžních podmínek urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Datum zahájení se z těchto důvodů posouvá. O novém termínu vás budeme v nejbližší době informovat.Soutěž na revitalizaci kulturního domu ve Vodňanech
18.01.2012
V únoru 2012 bude na našich webových stránkách vyhlášena nová veřejná architektonická soutěž na revitalizace kulturního domu ve Vodňanech.


Kdo vystoupí na semináři ,,Bydlení pro seniory“
18.01.2012

Řečníky na připravovaném semináři Společnosti Petra Parléře, který se bude zabývat problematikou domovů seniorů vystoupí kromě architektů Jana Línka a Davida Tichého, sociolog prof.PhDr.Jiří Musil, gerontoložka doc.MUDr.Iva Holmerová a představitelé společností XELLA Ing.Radim Polák a EBM partners a.s. Ing.Lubomír Vais. Seminář se uskuteční v Praze 1.února od 9.30 – 13.00 hod.

 

Pozvánka zde.Sekretariát společnosti
04.01.2012

Od 4.ledna 2012 povede sekretariát Společnosti Petra Parléře a agendu soutěžních projektů PhDr. Marta El Bournová.Město Vodňany vyhlásí novou architektonickou soutěž
04.01.2012

V prosinci byly zahájeny přípravy nové architektonické soutěže, jejímž účelem je získat návrhy na obnovu a přestavbu kulturního domu ve Vodňanech. Soutěž bude vyhlášena v únoru tohoto roku a uskuteční se ve spolupráci se Společností Petra Parléře, která bude jejím spoluvyhlašovatelem.Hodnotitelská rada 10.ročníku Ceny Petra Parléře
04.01.2012

Správní rada Společnosti Petra Parléře jmenovala pro 10.ročník urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře novou Hodnotitelskou radu ve složení: Ing.arch. Tomáš Hradečný, Ing.arch.MgA. Alena Korandová, Ing.arch.Petr Kovář, Ing.arch.Jan Sedlák, Ing.arch.Eva Špačková, Ing.arch.Tomáš Vích a Ing.Jaroslav Wertig.O Cenu Petra Parléře 2012 se bude ucházet šest měst
02.12.2011

Do jubilejního ročníku urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2012 vstoupí šest měst: Sokolov, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vodňany a Železný Brod. Města musí do 9.ledna 2012 zpracovat příslušná zadání a uskutečnit potřebné konzultace. Samotná soutěž bude zahájena o měsíc později, než bylo původně uvedeno, tedy 6.února 2012, především z důvodu náročnosti příprav zadání i soutěžních podmínek.Šest kandidátů na jednu cenu
25.11.2011

O účast v soutěži o Cenu Petra Parléře 2012 se uchází šest měst: Sokolov, Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky, Vizovice, Vodňany a Železný Brod.

Oficiální výběrové řízení se uskuteční 30.listopadu 2012 v Praze.Jednání správních orgánů společnosti
23.11.2011
Pravidelné podzimní jednání správních orgánů Společnosti Petra Parléře, správní a dozorčí rady,které se uskutečnilo 22.listopadu 2011, se mj.zabývalo přípravou 10.ročníku urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, problémy s financováním vlastní činnosti a personálními otázkami.  Podrobnější informace z jednání  postupně zveřejníme na našich webových stránkách


Veřejná prostranství, kulturní domy a jiné domy ve veřejné správě, interiéry
20.10.2011

To jsou hlavní témata jubilejního 10.ročníku Ceny Petra Parléře. Podrobnější informace o jeho zaměření a chystaném výběrovém řízení měst se nachází na našem webu v rubrice CENAPP 2012.

Tradičně ponecháváme možnost přihlásit do výběrového řízení zadání na rekonstrukci náměstí a jiných veřejných prostor, dále náměty na přestavbu budov ve veřejné správě, včetně řešení interiérů. Zvláštní akcent dáváme v novém ročníku na kulturní domy, které by se nepochybně v řadě měst, měly dočkat nejen nových rekonstrukcí, ale v řadě případů i nové náplně a hlavně nového uspořádání.10.ročník Ceny Petra Parléře vyhlášen
11.10.2011

Prozatím je to především výzva pro města a obce, aby podaly své přihlášky do urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2012 a to nejpozději do 25.listopadu 2011.

Podrobnější informace a přihlášky budou jednak k dispozici na našich webových stránkách 18.října 2011, jednak je obdrží všechna města České republiky v nejbližší době poštou.Architekt František Cubr – 100 let
21.09.2011
Architekt František Cubr, který žil v letech 1911 - 1976, náleží k nejvýznamnějším osobnostem
české architektury druhé poloviny 20.století. Během své čtyřicetileté praxe navrhl řadu významných
staveb, ale proslavil jej především Československý pavilon na EXPU 58 v Bruselu, který vytvořil spolu
s Josefem Hrubým a Zdeňkem Pokorným a jenž byl ohodnocen Grand Prix, tedy nejvyšším oceněním.
K jeho dalším významným počinům patří rekonstrukce Jiřského kláštera na Pražském hradě, Obrazárny
Pražského hradu nebo novostavba Ústřední telekomunikační budovy v Praze. Jeho portfolio zahrnuje,
vedle novostaveb, rekonstrukcí i tvorbu interiérů. Celkem jde o čtyři desítky uskutečněných projektů. kt
Stejně důležitá byla i jeho pedagogická činnost, působil jako profesor na Fakultě architektury ČVUT a
na Akademii výtvarných umění v Praze. Mezi jeho žáky patří například Eva Jiřičná, Václav Aulický a
Emil Přikryl.
K jeho významnému výročí bude začátkem příštího roku vydána v nakladatelství Gasset monografie
Petra Volfa.


Tisková zpráva
19.09.2011

 

Tisková zpráva k IX. ročníku Cena Petra Parléře ke stažení zde.Město Odolena Voda přijalo oceněný návrh ze soutěže o Cenu Petra Parléře
05.09.2011

Oceněný návrh Ing.arch.Jakuba Svatoně a Ing.arch.Evy Brandové na revitalizaci Dolního náměstí v Odolene Vodě, z 8.ročníku urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, schválilo zastupitelstvo města k realizaci.Prezentace oceněné studie ze soutěže o Cenu Petra Parléře
01.09.2011

24.září 2011 se ve Vodňanech uskuteční veřejná prezentace architektonické studie týkající se obnovy území areálu Škorna. Studie, jejímiž autory jsou Ing.arch.Petr Brožek a Ing.Kamil Novosad, získala významné uznání v urbanisticko-architektonické soutěži o Cenu Petra Parléře a sice Cenu Ministerstva životního prostředí.

Pozvánku si můžete stáhnout zde.PODEVÁTÉ A TROCHU JINAK
03.08.2011

Jiří Oberfalzer

 

Urbanisticko-architektonická soutěž o Cenu Petra Parléře, která byla v letošním roce vypsána již podeváté, překonala některé rekordy minulé doby, na druhé straně byla konfrontována s dosud nezveřejněnými názory představitelů České komory architektů. Právě důsledkem toho bylo třeba znovu hledat odpovědi na otázky, které byly zodpovězeny na samém počátku vzniku Společnosti Petra Parléře samotnými zakladateli. Proč soutěž vznikla a komu má sloužit? Jaké podmínky musí soutěžící splnit, aby získal Cenu Petra Parléře? Kdo o tom bude rozhodovat? Kolik zadání bude v soutěži a jaká by měla být výše udělovaných cen? Často bylo třeba hledat důkazy k tomu, co bylo zřejmé, do pozadí se dostal veřejně prospěšný charakter soutěže, místy se vytrácela radost. Zápas o konsensus mezi Českou komorou architektů a Společností Petra Parléře byl poměrně dlouhý a skončil kompromisem, který se pravděpodobně promítne i do konceptu jubilejního desátého ročníku,  jehož  vyhlášení je plánováno na říjen 2011.

Vytvářet příjemná místa k pobývání, proslulá Locus Amoneus, kultivovat krajinu, připomínat význam veřejných prostranství a současně přispívat k jejich kráse, vracet do měst poklid a ticho, hledat inspiraci v dílech předků, podporovat angažovanost lidí ve prospěch obcí a domoviny, zůstává však i nadále, přes různost názorů, hlavním posláním Společnosti Petra Parléře. A to zejména v době, kdy bude slavit desetiletí své existence.Protokol zveřejněn
20.06.2011
Byla zveřejněna úplná verze protokolu z jednání Hodnotitelské rady urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, včetně hodnocení došlých návrhů. V nejbližší době zveřejníme všechny oceněné návrhy a rovněž rozhovor s předsedou Hodnotitelské rady Ing.arch.Okamurou.


O Ceně Petra Parléře 2011 rozhodnuto
15.06.2011

Hodnotitelská rada za předsednictví Ing.arch.MgA.Osamu Okamury po jedenáctihodinovém jednacím maratónu rozhodla, že Cenu Petra Parléře za rok 2011 si odnese ateliér Architekti Chmelík&partneři s.r.o. za návrh regenerace parteru náměstí Míru v Klatovech. Ve složení Ing.arch.Jaromír Chmelík, Ing.arch. Hana Kasalová a Ing.arch. Kryštof Kreisinger.Současně získali i Cenu Ministerstva pro místní rozvoj.

V kategorii B (parky,koupaliště) za návrh obnovy území kolem rybníku Škorna cenu získali Ing.arch.Petr Brožek a Ing.Karel Novosad. Cenu v kategorii C (historické budovy) získal autorský tým EDIT ve složení: Ing.arch.Jiří Danda, Ing.arch.Ivan Boroš, Ing.arch.Juraj Calaj, Ing.arch.Lenka Míková, Ing.arch. Vítězslav Danda.

Podrobnější tisková zpráva bude zveřejněna 20.června 2011. Slavnostní ceremoniál udílení cen se uskuteční 21.září 2011 v Praze.O Cenu Petra Parléře se uchází 23 zájemců
03.06.2011
 

3.června 2011 ve 12 hodin skončila lhůta pro doručení soutěžních návrhů do urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2011. Své návrhy podalo 23 soutěžících, což je třetí největší počet v devítileté historii této populární soutěže. Hodnotitelská rada doručené návrhy posoudí 13.června 2011 na svém zasedání v Roztokách u Prahy.Nový statut
16.05.2011
V souvislosti s novelou zákona o obecně prospěšných společnostech, rozhodla správní rada Společnosti Petra Parléře provést některé změny ve svém statutu. Jeho novelizovaná verze byla zveřejněna na našich webových stránkách.


Počet registrovaných 45
16.05.2011
Možnost registrovat se v ideové urbanisticko-architektonické soutěži o Cenu Petra Parléře definitivně skončila. Soutěžní podklady si vyzvedlo celkem 45 zájemců, což je v devítileté historii soutěže druhé nejvyšší číslo.


Zbývají už jen čtyři dny
10.05.2011

Už jen do 13.května 2011 mají zájemci příležitost přihlásit se do urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2011.

 Záštita ministra
20.04.2011

Ministr pro místní rozvoj Ing.Kamil Jankovský převzal záštitu nad 9.ročníkem veřejné ideové urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2011.Pozvání do Rousínova
18.04.2011

Město Rousínov pořádá dne 21. dubna 201116.00 hod. v malém sále Záložny na Sušilově náměstí 6 v Rousínově seminář k soutěži o Cenu Petra Parléře 2011 pod názvem  „Architektura Sušilova náměstí v Rousínově".

Kontakt:       Ing. František Havíř (starosta města Rousínov)

                    E: havir@rousinov.cz

M: 725 11 490Boj o Cenu Petra Parléře začíná
13.04.2011
S určitým zpožděním začal letošní 9. ročník Ceny Petra Parléře. Nabízí 9 atraktivních témat rozdělených do třech soutěžních kategorií. Ve třech „malých" soutěžních porotách zasedne poprvé 9 zástupců spoluvyhlašovatelů. Celkově se zvýšil i počet udělovaných cen. Ideová soutěž o Cenu Petra Parléře končí 3. června 2011. Podrobnosti naleznete v soutěžních podmínkách letošního ročníku.


Cena Petra Parléře 2011
08.04.2011
Soutěž o Cenu Petra Parléře 2011 bude zahájena 13.4. 2011.


Jak je to s letošní Cenou Petra Parléře?
31.03.2011

Devátý ročník Ceny Petra Parléře 2011 měl být vyhlášen 7.března 2011, ale Společnost Petra Parléře dosud neobdržela k Soutěžním podmínkám od České komory architektů doložku regulérnosti. Stále se vedou intenzívní jednání o případných změnách v návrhu soutěžních podmínek. Nechceme zatím zveřejňovat podrobnosti, ač jsme to již slibovali, protože bychom tím neradi ovlivňovali, ať již pozitivně či negativně, další průběh jednání, které, jak stále věříme, směřuje k dohodě.Zatím nerozhodnuto
24.03.2011

23.března 2011 se v sídle České komory architektů uskutečnilo další jednání představitelů ČKA a Společnosti Petra Parléře. V průběhu téměř dvouhodinového jednání došlo k dalšímu vyjasnění stanovisek. Oficiální odpověď na předložené návrhy Správní rada Společnosti Petra Parléře připravuje a zveřejní ji 28.března 2011.Předseda Správní rady na jednání u ministra
22.03.2011

Předseda Správní rady Společnosti Petra Parléře Jiří Oberfalzer jednal s ministrem pro místní rozvoj s Ing. Kamilem Janovským a jeho náměstkem pro územní a bytovou politiku Ing.Miroslavem Kalousem. Předmětem jednání byl letošní 9.ročník Ceny Petra Parléře.Znovu odklad – snad už poslední
22.03.2011

Česká komora architektů odložila projednávání připomínek Společnosti Petra Parléře ke stanovisku České komory architektů ve věci soutěže o Cenu Petra Parléře na 23.března 2011. Z tohoto důvodu vedení společnosti rozhodlo rovněž o odložení termínu zahájení soutěže. O výsledku jednání budeme veřejnost neprodleně informovat. V příloze této aktuality se nachází přehled témat letošní urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře (příloha).Stanovisko Správní rady SPP k připomínkám ČKA
19.03.2011

Hodnotitelská rada soutěže o Cenu Petra Parléře a posléze i Správní rada Společnosti Petra Parléře se velmi důkladně zabývaly stanoviskem České komory architektů k soutěžním podmínkám 9.ročníku veřejné ideové urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2011. Z těchto jednání a písemných stanovisek členů poroty vyplynuly následující závěry a naše návrhy:

 

  • 1. Soutěž o Cenu Petra Parléře je svým charakterem soutěží ideovou, nekomerční a obecně prospěšnou konající se dosud pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a s podporou primátora hl. města Prahy. Koncept této soutěže byl Českou komorou architektů přijat v roce 2003. Proto nás překvapuje, že Soutěžní řád připouští pouze jeden koncept soutěží, který je svou povahou komerční a nepřipouští možnost, aby členové České komory architektů participovali na obecně prospěšných projektech.

 

  • 2. Soutěž o Cenu Petra Parléře je, dle našeho názoru, pouze jedna soutěž, zahrnující několik volitelných témat. Účastník soutěže musí zvolit jedno z nich (ne více), aby se mohl ucházet o některou zcen. Z tohoto hlediska je soutěž vsouladu se Soutěžním řádem ČKA.

 

  • 3. Za opodstatněný považujeme požadavek, aby spoluvyhlašovatelé byly zastoupeni v Hodnotitelské radě a jsme připraveni Hodnotitelskou radu doplnit a rozdělit podle tematického zaměření do třech kategorií (A. veřejná prostranství, B. parky a koupaliště C. historické budovy), s tím, že v každé kategorii bude rozhodnuto o jednotlivých cenách, za: architekturu, urbanismus a zahradní a krajinářskou tvorbu. Hodnotitelská rada, pak na závěr rozhodne, který z vítězných návrhů z jednotlivých kategorií se stane laureátem Ceny Petra Parléře.

 

  • 4. Ceny ve výše uvedených soutěžních kategoriích budou honorovány částkou 100.000 Kč s tím, že laureátovi Ceny Petra Parléře bude částka navýšena o 50.000 Kč.

 

Schváleno SR dne 9. března 2011

Jiří Oberfalzer

Předseda Správní rady

 Spoluvyhlašovatelé 9.ročníku Ceny Petra Parléře jmenovaly své porotce
19.03.2011
Města, která získala ve výběrovém řízení právo ucházet se prostřednictvím svého zadání o Cenu Petra Parléře, jmenovala své porotce pro připravovanou ideovou urbanisticko-architektonickou soutěž. Jsou jimi: Ing.Ivana Popelová, nám.primátora(České Budějovice), Ing.arch.Radek Jiránek, arch.města (Jičín), Ing.arch.Eva Brandová, arch.města(Klatovy), Ing.arch.Jiří Harant, arch.města (Most), Ing.František Havíř, starosta (Rousínov), Ing.arch.Ivana Kašparová, ved.oddělení územního plánování (Šumperk), Ing.Jiří Houdek, starosta (Třeboň), Karel Burda, 1.místostarosta (Vodňany), Ing.arch.Václav Doležal, ved.odb.rozvoje a územního plánování (Zábřeh).


Mimořádné zasedání Správní rady
10.03.2011

Správní rada Společnosti Petra Parléře se na svém mimořádném zasedání 9.března 2011 a za přítomnosti přizvaných expertů  zabývala dopisem České komory architektů k návrhu soutěžních podmínek 9.ročníku Ceny Petra Parléře.  Současně projednala a schválila text odpovědi na výše uvedený dopis a přijala některá konkrétní opatření k úpravě soutěžních podmínek. Přesný termín zahájení soutěže není ještě znám.Omluva zájemcům o účast v soutěži
07.03.2011

Protože stále ještě probíhají jednání mezi Českou komorou architektů a Společností Petra Parléře o finální verzi soutěžních podmínek letošního 9.ročníku Ceny Petra Parléře,  je pravděpodobné, že se vyhlášení soutěže plánované na dnešek tj 7.3.2011 opozdí.Nový grantový program nadace Proměny
02.03.2011

Nadace PROMĚNY otevírá nový grantový program ZAHRADA HROU, který pomůže školám se zlepšováním stavu jejich zahrad. Na jeden projekt přispívá nadace částkou do výše 2 mil. Kč. V letošním roce dostanou šanci pražské mateřské školy.

 „Přípravě programu jsme věnovali více než rok. Východiskem pro nás byl celkově neutěšený stav prostředí, v němž děti tráví spoustu času, samozřejmě i poptávka ze strany škol po řešení této situace a zkušenosti z nadačního programu PARKY," přibližuje důvody vzniku nového programu ředitelka nadace PROMĚNY Gabriela Navrátilová. Školní zahrady bývají často nahrazovány sportovními hřišti s umělým povrchem, případně typizovanými herními prvky a zeleň ze zahrad nenávratně mizí. Dětská hřiště jsou řešena šablonovitě, nerozvíjí se fantazie a kreativita. „S pomocí programu ZAHRADA HROU chceme na tyto nepříznivé trendy upozornit a současně nabídnout alternativu," doplňuje ředitelka nadace.        

V polovině března nadace zveřejní první grantovou výzvu, která bude určena pražským mateřským školám. Záměrem nadace je každoročně podpořit proměnu jedné až dvou zahrad grantem do výše 2 mil. Kč. Nadace PROMĚNY již pracuje na pilotním projektu, který by měl být dokončen nejpozději na jaře příštího roku.

Další podrobnosti o činnosti nadace na www.nadace-promeny.cz nebo na vyžádání.Změna
21.02.2011

Zahájení 9.ročníku ideové urbanisticko-architektonické souteže o Cenu Petra Parléře se posouvá na 7.března 2011.Malá škola architektury se letos konat nebude
10.02.2011
Z finančních důvodů se připravovaná Malá škola architektury určená pro profesionální pracovníky úřadů měst a obcí se v letošním roce neuskuteční. Rozhodla o tom Správní rada společnosti na svém posledním zasedání.


O Cenu Petra Parléře se bude ucházet 9 měst
10.02.2011
Po zhruba pěti hodinách prezentací měst, které se ucházely o účast  v 9.ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře, rozhodla porota, že do soutěže půjdou tato města: České Budějovice (přestavba historické budovy v Jirsíkově ul.), Jičín (revitalizace městského dvora ,,Na hrádku“), Klatovy (regenerace parteru nám.Míru), Most (obnova centrálního parku na Šibeníku), Rousínov (přeměna Sušilova náměstí),Šumperk (obnova náměstí Svobody), Třeboň (přestavba historického domu Štěpánka Netolického), Vodňany (obnova území kolem rybníku Škorna), Zábřeh na Moravě (revitalizace plavackého areálu). Vyhlášení samotné urbanisticko-architektonické se předpokládá začátkem března.


Nová porota Ceny Petra Parléře 2011
07.02.2011

Správní rada Společnosti Petra Parléře jmenovala novou Hodnotitelskou radu soutěže o Cenu Petra Parléře, která bude vyhlášena 1.března 2011 ve složení: Ing.arch.Pavel Hnilička, Ing.arch.Tomáš Hradečný, Ing.arch. MgA.Alena Korandová, Ing.Tomáš Jiránek, Ing.arch.Ivan Lejčar, Ing.arch.MgA.Osamu Okamura, Ing.arch.Eva Špačková. Náhradníky jsou Akad.arch.Petr Kovář a Ing.arch.Jaroslav Wertig.Deset měst a jedna obec
30.01.2011
Do 9.ročníku největší ideové urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2011 se přihlásilo deset měst  (ČeskéBudějovice,Děčín,Klatovy,Jičín,Most,Rousínov,Šumperk,Třeboň,Vodňany,Zábřeh na Moravě) a jedna obec (Radkov) zastoupená občanským sdružením. Poslali celkem dvanáct zajímavých námětů, mezi nimiž jsou zastoupeny veřejná prostranství, historické budovy a poprvé také veřejná koupaliště.

Výběrové řízení se uskuteční 9.února v Praze. Podrobnější informace o tematickém zaměření letošního 9.ročníku zveřejníme v následujícím týdnu.Cena Petra Parléře – výzva pro města
04.01.2011

Přes tři sta českých měst obdrží v tomto týdnu výzvu k předložení námětů na úpravu veřejných prostranství, historických budov , koupališť  a současně k účasti v ideové urbanisticko-architektonické soutěži o Cenu Petra Parléře 2011. Náměty je možné zasílat pouze do 28.ledna 2011 na příslušných formulářích a to na adresu Společnosti Petra Parléře. Své náměty mohou zasílat i města a obce, které přímou výzvu neobdržely. Podrobnosti se nachází v rubrice Cena PP 2011.

Z došlých námětů vybere ,začátkem února ,Hodnotitelská rada ty nejzajímavější a ty se pak stanou předmětem  urbanisticko - architektonické soutěže, která bude vyhlášena 1.března 2011.Jiráskovy sady v Litoměřicích čeká proměna
12.12.2010
Nadace Proměny vybrala další park, který se s její pomocí dočká obnovy. V konkurenci 18 projektů z celé České republiky uspěly litoměřické Jiráskovy sady. Jejich proměna začne architektonickou soutěží, která bude vyhlášena v roce 2011, zrekonstruovaný park přivítá pak první návštěvníky nejdříve na konci roku 2013. Grant nadace Proměny může činit až 25 miliónů Kč.


Nová architektonická soutěž – centrum pro výchovu v přírodě
06.12.2010
,,Stavět se má v krajině bohaté na vodu, slunečné a zdravé, v místě provívaném větry, aby věci nerezavěly…“, říkal slavný italský humanista a architekt Leon Battista Alberti. A toto ctil architekt Jaroslav Vaculík, jeden z posledních českých žáků Le Corbusiera, když projektoval první české středisko pro výchovu v přírodě nacházející se v lese zvaném Vlčí hrdlo v samotné blízkosti zatopeného lomu, v katastru obce Lipnice nad Sázavou. Stavba získala svým originálním řešením věhlas, stejně jako pak program, který se na tomto středisku později realizoval. Objekt se stal mekkou stovek mladých lidí, kteří podlehli kouzlu tamních prázdninových projektů s intenzívním vzdělávacím a rekreačním režimem, které neměly na světě obdoby. Středisko, které nedávno oslavilo 40 let své existence bude mít pravděpodobně souputníka, neboť na jaře příštího roku bude vyhlášena veřejná ideová architektonická soutěž na nové centrum pro výchovu v přírodě. Na jeho zadání se již v této době začalo pracovat.


Výsledek rozhodčího řízení - Stavovský soud ČKA
12.11.2010

Zveřejňujeme výsledek rozhodčího řízení ve věci postupu poroty a vyhlašovatele veřejné-kombinované urbanistické soutěže o návrh revitalizace území Černá louka v Ostravě, které se konalo ve dnech 29.9.2010 a 9.11.2010.

Příloha č. 1 zde

Příloha č. 2 zde  Ostrava Černá louka – první dějství se uzavírá
03.11.2010

Urbanistická soutěž o návrh revitalizace území Černá louka v Ostravě dospěla ke konci prvního dějství. V jeho rámci se v prostorách Nové radnice v Ostravě uskuteční výstava soutěžních návrhů, která bude zahájena 24.listopadu 2010 a ukončena 8.prosince 2010 workshopem. Ten proběhne rovněž na Nové radnici. Úvodní vystoupení bude patřit předsedovi poroty zmíněné soutěže Ing.arch.Josefu Pleskotovi.

Worskhop začíná 8.12.2010 v 10.00 hod.a je veřejně přístupný po předchozí registraci na mailu info@cenapp.cz

 Katalog soutěžních návrhů
21.10.2010

 

Začátkem prosince bude vydán katalog soutěžních návrhů zaslaných do urbanistické soutěže o návrh revitalizace území Černá louka v Ostravě.Výstava na Černé louce v Ostravě
30.09.2010

V rámci veletrhu Dům a byt 2010 se uskuteční výstava všech návrhů přijatých do urbanistické soutěže o návrh revitalizace území Černá louka. Výstava potrvá od 14.-17.října 2010 na Výstavišti Černá louka v Ostravě.Tisková zpráva k Ceně Petra Parléře 2010
21.09.2010

Tisková zpráva k VIII. ročníku Cena Petra Parléře zde .


Ministr Kamil Jankovský převzal záštitu nad letošní Cenou Petra Parléře
02.09.2010

Slavnostní ceremoniál spojený s předáním cen vítězům urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře se uskuteční 21.září 2010 od 15 hod. v reprezentačních prostorách pražského primátora MUDr.Pavla Béma, který nad ním převzal záštitu spolu s novým ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským. Na slavnostním aktu budou členové poroty poprvé komentovat všechny oceněné studie spolu s těmi, které se dostaly do finále. Podrobnější zprávu k průběhu letošního ročníku zveřejníme v příštím týdnu.

Pozvánka  k nahlédnutí zde.Výstava soutěžních návrhů
14.07.2010
Soutěžní návrhy z urbanistické soutěže o návrh revitalizace území Černá louka v Ostravě bude možné shlédnout ve dnech 14.- 17.října 2010 v rámci výstavy DŮM A BYT, která se uskuteční na Výstavišti v Ostravě. K výstavě bude vydán katalog.


Protokol z jednání poroty soutěže o Cenu Petra Parléře
29.06.2010
Podrobnou informaci o jednání Hodnotitelské rady urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2010 naleznete v rubrice CENA PP 2010. Slavnostní předání cen se uskuteční 21.září 2010 v Praze.


Výsledky urbanistické soutěže Ostrava Černá louka
23.06.2010

Na našich webových stránkách v rubrice Ostrava Černá louka naleznete oceněné návrhy zaslané do veřejné – kombinované urbanistické soutěže o návrh revitalizace území Černá louka v Ostravě, která skončila verdiktem porty 18.června 2010. Do konce týdne budou ještě k dispozici všechny autorské zprávy.

Tisková zpráva k výsledkům soutěže  zde.

 

 Cena Petra Parléře bez laureáta
20.06.2010
Porota letošní národní urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře rozhodla o víkendu na svém zasedání v Roztokách u Prahy neudělit hlavní cenu. Přiznala dvě druhé ceny, které získali Ing.arch.Martin Čeněk a Ing.arch.Petr Synovec za návrh revitalizace Dolního náměstí v Odolene Vodě a Ing.arch Gabriela Elichová a Ing.arch. Martin Elich za návrh revitalizace centrálního veřejného prostranství části obce Most Vtelno. Třetí cenu získali Ing.arch.Jakub Svatoň a Ing.arch.Eva Brandová za návrh revitalizace náměstí v Odolené Vodě. Jedenáctičlenné porotě předsedal Ing.arch.Pavel Hnilička. V osmileté historii Ceny Petra Parléře nebyla hlavní cena udělena pouze dvakrát. Další podrobnější informace zveřejníme v nejbližší době.


MAXVAN získal v Ostravě hlavní cenu
18.06.2010
Po třídenním šestatřicetihodinovém maratónu rozhodla porota pod vedením Ing.arch.Josefa Pleskota, že vítězem urbanistické soutěže o návrh na revitalizaci území Černá louka v Ostravě se stane světoznámá holandská architektonická kancelář MAXVAN. Stalo se tak jednomyslně. Druhé místo získala společnost SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. a třetí místo získal projektový tým Brian Tabolt, James Lowder, Peter Stec, Peter Stec sr. Zvláštního uznání se dostalo holandské společnosti NL Architects pod vedením Pietera Bannenberga a dalšího týmu Josefa Kiszky. Obsáhlejší informace o průběhu celé soutěže zveřejníme začátkem příštího týdne.


Porota už jedná
16.06.2010
V areálu ostravského výstaviště dnes zasedla, pod vedením architekta Josefa Pleskota, porota mezinárodní urbanistické soutěže o návrh revitalizace území Černá louka. Výsledky jejího jednání budou prezentovány na tiskové konferenci 18.června 2010. Soutěž se těšila poměrně velkému zájmu architektů a její výsledky jsou očekávány s netrpělivostí nejen mezi architekty, ale i v samotné Ostravě.


Tři témata a čtrnáct studií
14.06.2010
Do letošního 8. ročníku architektonicko-urbanistické soutěže o Cenu Petra Parléře byly vybrány náměty ze tří měst: Mostu, Znojma a Odolene Vody. Podklady si vyzvedlo 50 architektů nebo ateliérů. Došlo nakonec 14 studií, které posoudí porota na svém zasedání v Roztokách u Prahy v sobotu 19.června 2010. Vítěz bude znám 21.června 2010. Celkové výsledky a protokol zveřejníme nejpozději do konce příštího týdne.


Nadace PROMĚNY otevírá Alejku
11.06.2010

Nadace PROMĚNY, která velmi štědře a s respektem k zákonům krásy, podporuje obnovu městských parků, otevírá 12.června 2010 v Broumově slavnostně ,,svůj“ druhý park, který nese název ALEJKA. Jeho rekonstrukci a výstavbu podpořila nadačním příspěvkem 23,5 milionu korun.

Více informací najdete na www.nadace-promeny.cz.Překvapivých 69
31.05.2010
Studie do mezinárodní urbanistické soutěže Ostrava-Černá louka odevzdalo překvapivě pouze 69 ateliérů z 210 registrovaných. Zasedání poroty se uskuteční v Ostravě ve dnech 16.-17.června 2010.


Veřejné představení projektu oceněného v soutěži „O cenu Petra Parléře“ ve Štramberku
19.05.2010
Na náměstí ve Štramberku se ve čtvrtek 29.dubna 2010 konalo veřejné představení projektu Jaroňkovy útulny na Hradě Štramberku, který získal v architektonicko-urbanistické soutěži O cenu Petra Parléře cenu za přínos k rozvoji města.

Místostarosta města Ing. Pavel Podolský pozval na setkání s autory projektu - architekty Kamilem Mrvou a Martinem Rosou jak zástupce města, tak i štramberskou veřejnost a všechny zájemce o možné řešení areálu hradu. Za hodnotitelskou radu soutěže se setkání zúčastnila Eva Špačková.

V nádherném slunečném odpoledni se sešlo asi dvacet  zájemců, kteří  si měli možnost prohlédnout oba projekty, které Štramberk získal.

V diskusi se hovořilo o rozsahu úpravy památkově chráněného objektu a taky na téma získání finančních prostředků na jeho realizaci. V publiku seděli i zástupci památkářů z ostravského pracoviště Národního památkového úřadu a z pohledu svojí profese vyjádřili otevřenost k využití prvků soudobého architektonického řešení  při dostavbě objektu s památkovou ochranou.

Oprava objektu Jaroňkovy útulny je naléhavá a soutěžní projekt pro zastupitele města nabízí inspiraci zajímavým architektonickým řešením i vstřícným přístupem architektů z vítězného týmu.Cena nadace PROMĚNY 2010
07.05.2010
,,Minimum je převlečené maximum“, říká kdesi slavný architekt Rem Koolhaas a tou myšlenkou se pravděpodobně řídil i tým, který řešil území romantického ostrova Santos v Sušici a získal Cenu nadace PROMĚNY 2010. Pracoval pod vedením doc. ing. Pavla Šimka z ateliéru Florart se svými spolupracovníky Pavlem Cupákem, Ing. arch. Petrou Handlířovou, Ing. Martinem Kovářem, Ing. Zdenou Rudolfovou a Ing. Hanou Skalkovou. Jak zdůraznil člen poroty Ing. arch. Ivo Koukol, ,, porota ocenila především promyšlenou, soudržnou a přitom poměrně jednoduchou koncepci předloženého návrhu…, přesvědčivý a transparentní koncept založený na respektu ke specifické přírodní lokalitě ostrova a hydrologickým podmínkám místa. Ocenila preferenci vlastností říční nivy, dynamiky řeky a odpovídající botanické skladby zeleně k vytvoření koncepce péče o ostrov, jenž je schopen se přizpůsobovat a trvale odolávat klimatickým a hydrologickým vlivům a jejich proměnám“. Druhé místo v uvedené urbanisticko-architektonické soutěži získal Ing. Zdeněk Sendler a jeho Atelier zahradní a krajinářské architektury a třetí místo pak tým ve složení Ing. Pavlína Malíková, Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková, Petra Novotná, Ing. Aleš Steiner a Ing. Martina Vlnasová z a05 atelieru zahradní a krajinářské architektury. Bez ocenění zůstaly studie Zahrady nad Metují, s.r.o. a Mgr. Ing. arch. Karla Jandy. Porota pracovala pod vedením Ing. arch. Jaroslava Wertiga a dále ve složení Ing. arch. Ivo Koukol, Ing. Věra Marešová, Ing. arch. Kateřina Miláčková, Ing. Jitka Přerovská, Ing. Jitka Trevisan a Ing. Kateřina Vaculová. Ostrov Santos se nachází v blízkosti městského centra a sušického sídliště. Ze všech stran je jeho území ohraničeno vodními toky: řekou Otavou a Mlýnským potokem. Městský lesopark byl na ostrově založen před 1. světovou válkou a za první republiky se stal centrem společenského dění v Sušici. Po válce začal park kvůli chybějící údržbě chátrat. Město Sušice spolu s nadací PROMĚNY chtějí z tohoto území vytvořit ojedinělé místo poskytující rozmanité možnosti rekreace. Urbanisticko-architektonická soutěž o Cenu nadace PROMĚNY 2010, jejímiž vyhlašovateli jsou nadace PROMĚNY a Město SUŠICE, poskytuje Sušici nejen výše zmíněné studie, ať již oceněné či neoceněné, ale i příspěvek pokrývající v plné výši ceny pro autory tří vítězných návrhů. Město Sušice pak může od nadace PROMĚNY získat nadační příspěvek na realizaci některé z výše zmíněných studií až do výše 25 miliónů Kč. Podrobnější informaci najdete na www.cenapp.cz v rubrice Architektonické soutěže.


BIG odstupuje
07.05.2010
Bjarke Ingels Group, společnost, která byla vyzvána k účasti v urbanistické soutěži o návrh revitalizace území Černá louka v Ostravě, z této soutěže, z pracovních důvodů odstupuje. Dopis s podrobnostmi se nachází v naší rubrice Ostrava-Černá louka. Do soutěže se dosud přihlásilo 189 architektů a ateliérů z České republiky a 27 ze zahraničí.


O Ceně nadace PROMĚNY 2010 rozhodnuto
03.05.2010
Porota pod vedením Ing.arch.Jaroslava Wertiga rozhodla, že letošní Cenu nadace PROMĚNY si odnese Projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu FLORART z Uherského Brodu. Autorský tým pod vedením Doc.ing.Pavla Šimka pracoval ve složení Ing.Zdenka Rudolfová, Ing.Martin Kovář, Pavel Cupák, Ing.arch.Petra Handlířová a Ing.Hana Skalková. Podrobnosti k letošní soutěži zveřejníme v nejbližších dnech.


Možnost přihlásit se dnes končí
30.04.2010
Zájemci o registraci do urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře mají dnes poslední možnost se přihlásit. Do včerejšího dne se do soutěže přihlásilo 49 architektů a ateliérů., což je druhý nejvyšší počet v její osmileté historii.


Bjarke Ingels v Ostravě
25.03.2010
Katedra architektury Stavební fakulty VŠB - TU v Ostravě uspořádala přednášku zakladatele ateliéru BIG dánského architekta Bjarke Ingelse.  V největším sále Technické univerzity se v pondělí 22.března navečer sešlo přes 300 diváků, kteří nebyli rozhodně jen z Ostravy a okolí. Architekti a studenti architektury přijeli z Prahy, Brna, Liberce i dalších českých měst, ale i z Polska a ze Slovenska.

Přednáška běžela jako strhující multimediální „one-man"show a autor za dvě hodiny představil práce svého ateliéru od počátečního konceptu po realizace. Architektura nejen z aspektu estetického, ale jako celospolečenská záležitost s důrazem na řešení veřejných prostranství. Na otázku z publika, jak je možné v soukromých zadáních udržet takový důraz na veřejné prostory, architekt odpověděl, že to považuje za povinnost autora a architekta.

 

Ateliér BIG z Kodaně je mezi vyzvanými účastníky v mezinárodní architektonické soutěži Ostrava Černá louka. (EŠ)Jaký je zájem o vyhlášené soutěže
24.03.2010
Počet registrovaných zájemců o účast v mezinárodní urbanistické soutěži Ostrava Černá louka se přehoupl přes hranici 180. Lze předpokládat, že bude překročena hranice 200 registrovaných. Po čtrnácti dnech od vyhlášení soutěže o Cenu Petra Parléře se registrovalo již přes dvacet zájemců a denně přibývají další. Společnost Petra Parléře se během své šestileté existence stala jedním z největších vyhlašovatelů veřejných urbanisticko-architektonických soutěží a výběrových řízení na zpracování územních plánů. Dosud jich realizovala 39. V nejbližší době budou na našich stránkách vyhlášeny další. Stoupá i počet realizací studií, které byly zaslány v průběhu let do soutěže o Cenu Petra Parléře.


Zahajuje soutěž o Cenu Petra Parléře 2010
16.03.2010
Úpravy vnitřních prostor a okolí barokního  zámku ve Znojmě, revitalizace náměstí v městě Odolena Voda a komplexní řešení veřejného prostranství v části obce Most-Vtelno, to jsou zadání letošního 8.ročníku urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2010. Soutěž je letos organizována v úzké součinnosti s městy Most, Odolena Voda a Znojmo, jejichž představitelé poprvé v její historii zasednou i v soutěžní porotě. Zjednodušuje se i systém registrace. Porota bude pracovat ve složení: Ing.arch.Pavel Hnilička, Ing.arch.Tomáš Hradečný,Ing.et.Ing.Tomáš Jiránek, Ing.arch.Milan Körner, Ing.arch.Osamu Okamura a Ing.arch.Jaroslav Wertig. Města budou v porotě reprezentovat Ing.Martin Dvořák (Odolena Voda), JUDr.Hana Jeníčková (Město Most), Ing.Petr Nezveda (Město Znojmo).


Hledáme park, podpoříme jeho proměnu.
08.03.2010

Nadace PROMĚNY vyhlašuje Grantovou výzvu 2010 v programu PARKY. O výjimečný grant ve výši až 25 milionů Kč na výstavbu či rekonstrukci veřejného parku mohou žádat města a obce o velikosti od 8 tisíc obyvatel z celé České republiky. Poprvé nadace oslovuje také větší města, městské obvody a městské části s vlastními orgány samosprávy. Uzávěrka žádostí je 31. května 2010, výběr vítězného projektu se předpokládá do konce roku.     

Nadace osloví letošní grantovou výzvou více než 200 potenciálních žadatelů. Ti společně se žádostí o nadační příspěvek podávají zpracovaný projektový záměr na oživení vybraného zájmového území. Nadace hodnotí mimo jiné potenciál prostoru nebo možný přínos plánované proměny pro život obce. Vítěz grantového řízení může díky nadačnímu příspěvku získat prostředky na pokrytí větší části nákladů projektu - zbývající čás t hradí z vlastních zdrojů - a  také dlouhodobou spolupráci nadace na realizaci projektu.

Tisková zpráva je k dispozici zde.

 Ostrava na MIPIM
15.02.2010
Na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM, který se uskuteční ve dnech 16. - 19.března 2010 ve francouzském Cannes představí, jako už tradičně, investiční příležitosti a nabídku disponibilních rozvojových ploch město Ostrava. Připomene význam stále se rozvíjející Ostravy, města, kde je výhodné investovat, dále jeho kandidaturu na titul Evropské hlavní město kultury v roce 2015, jejíž nedílnou součástí je právě probíhající mezinárodní urbanistická soutěž o návrh revitalizace území Černé louky nacházející se přímo v centru metropole.

Zástupci města jsou připraveni setkat se s partnery, přihlášenými i potenciálními soutěžícími, případně i zájemci o informace týkající se nejen výše uvedené soutěže. Budou Vás očekávat na stánku č. 08.30-10.29 v 1. patře Festivalového paláce v Cannes.O Černou louku je mimořádný zájem
15.02.2010
Do urbanistické soutěže Ostrava Černá louka je k 15.únoru zaregistrováno 106 architektonických ateliérů. Svoji účast závazně potvrdilo i pět vyzvaných zahraničních ateliérů: Bjarke Ingels Group (BIG) z Dánska, Foreign Office Architects (FOA) z Velké Británie, Maxwan z Holandska, Lacaton&Vassal Architectes z Francie a NL architetects z Holandska.


Cena Petra Parléře 2010 v jiné podobě
14.02.2010
Přípravy vyhlášení již 8.ročníku ideové urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře vstupují do závěrečné fáze. Řešit se budou tentokrát pouze tři témata: Dolní náměstí v Odoleně Vodě, centrální veřejný prostor obce Most Vtelno a barokní zámek a okolí Rotundy sv.Kateřiny ve Znojmě. V závislé části soutěžní poroty zasednou poprvé zástupci uvedených měst. Soutěžní podmínky zveřejníme na našich webových stránkách 15.března 2010.

 Mezinárodní urbanistická soutěž vyhlášena
01.02.2010
Právě dnes byla vyhlášena dlouho avizovaná mezinárodní veřejná - kombinovaná urbanistická soutěž o revitalizaci území Černá louka v Ostravě. Obnova a přeměna území Černá louka  je symbolickým jádrem kandidátského projektu, jehož prostřednictvím se Ostrava uchází o titul Evropské město kultury 2015. Soutěžní podmínky jsou k dispozici v rubrice Ostrava - Černá louka. Soutěž končí 31.května 2010.


Porota pro projekt Ostrava-Černá louka jmenována
26.01.2010
Pro připravovanou mezinárodní veřejnou-kombinovanou urbanistickou soutěž o návrh revitalizace území Černá louka v Ostravě byla jmenována porota ve složení: Ing.arch.Josef Pleskot , Mgr.Cyril Říha,Ph.D.,doc.akad.arch.Imro Vaško, Ing.arch.Adam Gebrian, Ing.arch.Jan Sedlák, ing.arch.Zdeněk Fránek, Ing.arch.Ivo Koukol, Ing.arch.Ján Štempel, Ing.arch.Vlastimil Bichler, Ing.Petr Kajnar, Mgr.Lubomír Pospíšil, Ing.Zdeněk Trejbal, Ph.D. a Ing.arch.Cyril Vltavský. Porota se sešla na svém ustavujícím zasedání 21.ledna 2010, projednala a schválila soutěžní podmínky a zvolila svým předsedou Josefa Pleskota. Současně se obrátila na architektonické ateliéry OMA AMO HQ ROTTERDAM, HERZOG&MEURON BASEL Ltd., BIG BJARKE INGELS GROUP, FOA FOREIGN OFFICE ARCHITECTS a SANAA KAZUYO SEJIMA+RYUE NISHIZAWA s výzvou k účasti v soutěži v kategorii ,,vyzvaní“. Soutěžní podmínky budou k dispozici na našem webu v příštím týdnu.


Začíná soutěž o CENU NADACE PROMĚNY 2010
06.01.2010
Nadace Proměny patří k těm výjimečným privátním institucím, které s velkým nasazením, pověstnou pečlivostí a v jakési tichosti nejen podporují obnovu zanedbaných městských parků, ale zásadním způsobem finančně i jinak přispívají k tomu, aby se záměr stal skutkem. Nadace každoročně uvolňuje milionové částky na revitalizaci parkových prostor ve vybraných městech, podílí se na výběru architektonických ateliérů a firem, které zvolená architektonická řešení realizují. Podobně jako v loňském roce i v letošním vyzvala nadace šest ateliérů prostřednictvím projektové urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu nadace Proměny,aby zpracovaly návrhy na zásadní úpravu prostor romantického ostrova Santos v Sušici. Jde o městský lesopark o rozloze 38.750 m2, který byl založen před 1.světovou válkou a za první republiky se stal centrem společenského dění v Sušici. Zhruba od války začal chátrat, ale stále je vyhledávaným místem setkávání všech generací. Soutěž o Cenu nadace Proměny na revitalizaci zmíněného parku začíná 6.ledna a potrvá do 16.dubna 2010. Jeden z oceněných ateliérů může získat zakázku na zpracování projektové dokumentace.Do soutěžních podmínek lze nahlédnout v rubrice Architektonické soutěže nebo na www.nadace-promeny.cz


Cena Petra Parléře 2010 - registrace
04.01.2010
Už poosmé si budou moci města v České republice objednat prostřednictvím národní urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře zpracování návrhů na revitalizaci svých veřejných prostranství nebo budov ve veřejné správě.Podmínkou je, že nejpozději do 10.února 2010 podají přihlášku na předepsaném formuláři a následně se zúčastní veřejné prezentace svých námětů. Veřejná prezentace před Hodnotitelskou radou se uskuteční 16.února 2010, kde se rozhodne, které z námětů budou předmětem architektonické soutěže, jejíž vyhlášení je plánováno na 22.února 2010. Podrobnější informace o konkurzu měst naleznete na našich webových stránkách v rubrice Cena PP 2010.


Hochtiefu s poděkováním
09.12.2009
Společnost Hochtief CZ a.s., která byla po tři roky hlavním partnerem prestižní soutěže o Cenu Petra Parléře, v říjnu 2009 , z důvodů negativního dopadu hospodářské recese na sektor  stavebnictví, spolupráci ukončila a do příštího ročníku již nevstoupí. Za období svého partnerství významně přispěla nejen k rozvoji samotné ceny, ale i k péči o obnovu veřejných prostranství v České republice.


Ostrava Černá louka 2010
09.12.2009
Připravovaná mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž na zpracování návrhu prostorové a funkční koncepce území Černá louka v Ostravě bude vyhlášena 1.února 2010. Soutěž je součástí projektu Ostrava 2015, jehož prostřednictvím se město uchází o titul Evropské město kultury 2015. Přeměna území Černé louky, je jeho faktickým, ale i symbolickým jádrem. Podpoří další rozvoj Ostravy a propojí nejrůznější kulturní aktivity a vytvoří prostor pro zajímavější život.

Zmíněné území o rozloze 27 ha se nachází 150 m od centrálního městského náměstí na území bývalého brownfieldu, nyní v kvalitní a atraktivní lokalitě u řeky Ostravice. Byla tu vysázena zeleň a vybudováno několik pavilónů ostravského Výstaviště, z nichž je v současné době využíván pouze jeden.Na území se ještě nachází Divadlo loutek, budova Národního divadla moravskoslezského (Divadlo Antonína Dvořáka) a Slezskoostravský hrad. Území navazuje na historické centrum města s pěší zónou, řeka jej propojuje s blízkým centrálním parkem města. Černá louka je součástí rozvojového území sousedícího s národní kulturní památkou, rozsáhlým industriálním komplexem, tzv.Dolní oblastí Vítkovic a budoucí obchodní a rezidenční zónou města ,,Novou Karolínou". Nové kulturní centrum by mělo integrovat stávající budovy do fungujícího celku, rekonstruovat nevyužité a zanedbané budovy a doplnit je o nové a potřebné stavby sloužící kulturním a vzdělávacím účelem a současně i bydlení.Ostrava postoupila
09.12.2009
Třináctičlenný panel porotců, spolu se sedmi zástupci evropských kulturních institucí a šesti porotci jmenovanými ministrem kultury ČR, rozhodl dne 8.prosince 2009 o postupu města Ostravy do druhého kola soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Soupeřem Ostravy zůstává Plzeň. Do dalšího kola nepostoupil Hradec Králové.

 Předkolo 8.ročníku Ceny Petra Parléře 2010
29.09.2009
Bude vyhlášeno  dne 15.října 2009. Města pak mohou své náměty na úpravu veřejných prostranství a budov ve veřejné správě zasílat do výběrového řízení do 20.listopadu 2009.


Veřejná prezentace vítězných studií ve Znojmě
29.09.2009
Ve Štukovém sále Znojemské besedy, Masarykovo nám.2 ve Znojmě,  se ve středu 30.září 2009 uskuteční veřejná prezentace třech vítězných studií oceněných v rámci urbanisticko-architektonické soutěže o návrh úprav náměstí Svobody.


Malá škola architektury - před premiérou
10.09.2009
Společnost Petra Parléře otevírá 5.října 2009 1.ročník Bottegy - malé školy architektury určené především zaměstnancům městských úřadů, případně dalším zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti z oboru architektury. Vyučujícími jsou významní a zkušení architekt i- specialisté mezi něž mj.patří: Richard Biegel, Zdeněk Fránek, Pavel Hnilička, Ivan Hnízdil, Jan Jehlík, Jan Sedlák, Tomáš Vích, Jaroslav Wertig a další. Podrobnější informace naleznete v naší nové rubrice ŠKOLA ARCHITEKTURY.  


Město mezi domy - Rozhovory s architekty
03.08.2009

V nakladatelství Gasset vyjdou koncem září rozhovory Karolíny Jirkalová, Jana Skřivánka a Petra Volfa s pěti výraznými architekty střední generace - Romanem Kouckým, Ladislavem Lábusem, Petrem Pelčákem, Josefem Pleskotem a Janem Sedlákem.

 

 

obal


Velké téma - vize města
31.07.2009
Nový projekt, který Společnost Petra Parléře představí 2.listopadu 2009, směřuje do hájemství kreativního myšlení, přinese radost z hledání, bude inspirovat a posílí vztah občanů k městu. Jeho snahou bude přesvědčit ty, kteří rozhodují o budoucnosti města, že napřed tu musí být jakási více či méně konkrétní představa o tom, jak má město v blízké či vzdálené budoucnosti vypadat a teprve poté může být ,,sešněrována" do něčeho, čemu říkáme územní plán. Jinými slovy: týmy odborníků složené z různých profesí v dialogu s širokou veřejností, na základě předchozí analýzy, budou vytvářet na objednávku vizi města, tedy hledat jeho silné a slabé stránky, upozorňovat na různá úskalí a snažit se o to, aby se město stalo přitažlivým a příjemným místem jak pro občany, tak pro jeho návštěvníky. Podrobnosti budou zveřejněny na našich webových stránkách i v dalších médiích.

 Výstava ve Znojmě
09.07.2009
Výstava architektonických studií došlých do soutěže o návrh úprav náměstí Svobody ve Znojmě bude zahájena 21.července 2009 ve 13 hod. v prostorách Křížové chodby  znojemského Minoritského kláštera v ulici Přemyslovců 6. Výstava potrvá do 8.září 2009.

Minoritský klášter je proslulý mj. tím, že v něm byl v letech 1279 - 1297 pohřben český král Přemysl Otakar II. V současné době jsou v klášteře uloženy přírodovědné, archeologické a historické sbírky muzea.Náměstí Svobody ve Znojmě
25.06.2009
Byly zveřejněny autorské zprávy a vizualizace vítězných studií urbanisticko-architektonické soutěže o návrh úprav náměstí Svobody ve Znojmě.


Nám.Svobody ve Znojmě – závěrečný protokol
22.06.2009

Zveřejňujeme závěrečný protokol ze zasedání poroty urbanisticko-architektonické soutěže o návrh úprav náměstí Svobody ve Znojmě. Najdete ho v rubrice Architektonické soutěže/Znojmo.Návrhy oceněné v soutěži O Cenu Petra Parléře 2009 zveřejněny.
19.06.2009

V menu Cena Petra Parléře 2009 byly zveřejněny oceněné návrhy, včetně závěrečného protokolu. Očekáváme ještě vydání oficiální tiskové zprávy.

 Architektonická soutěž o novou podobu nám.Svobody ve Znojmě má své vítěze
17.06.2009
Dvoudenní zasedání poroty urbanisticko-architektonické soutěže o návrh úpravy náměstí Svobody, které se uskutečnilo 15.- 16.6.2009 ve Znojmě ve složení Ing.arch.Eva Špačková (předsedkyně), Ing.arch.Tomáš Hradečný, Ing.arch.Milan Körner, Ing.arch.Jan Sedlák(1.den), Ing.Petr Nezveda (1.den), PhDr.Jiří Kacetl, Ing.arch.Iveta Ludvíková, Mgr.Zdeněk Čizmář a Ing.arch.Zbyněk Ryška (2 den) posoudilo 24 došlých studií a následně rozhodlo o pořadí cen.

Na prvním místě se umístil tým pod vedením Ing.arch.Petra Hurníka a ve složení Jakub Kopec, Jiří Vítek, Jaroslav Sedlák a Ondřej Bartůšek. Druhé místo získal tým atelieru ZSM Ing.arch.Zdeněk Zavřel, Ing.arch.Hana Seho a Ing.arch.Josef Mádr a spolupracující architekti Ing.Petr Ulrich, Ing.Richard Železný a Martin Král. Třetí místo náleží Atelieru M1 architekti s.r.o. Ing.arch.Jakub Havlas, Ing.arch.Jan Hájek, Mgr.akad.arch.Pavel Joba a spolupracujícímu Ing.arch.Norbertu Walterovi, Ing.Pavlu Brázdovi a Ing.arch. Heleně Kalinové.

Další detailní informaci zveřejníme na začátku příštího týdne.

 Parléřova cena za rok 2009 patří architektům Bronislavu Stratilovi a Jánu Roháčovi.
15.06.2009
Hodnotitelská rada ve složení Ing.arch.Milan Körner (předseda), Ing.arch.Ivan Hnízdil, Ing.arch.Tomáš Hradečný, Akad.arch.Petr Kovář a ing.arch.Jaroslav Wertig na svém zasedání dne 13.června 2009 v tradičních prostorách průhonického hotelu Magnolia rozhodla, že v pořadí již sedmou Cenu Petra Parléře za revitalizaci prostranství před nádražím v Poděbradech, obdrží MgA.Bronislav Stratil a ing.Mgr.art.Ján Roháč. Druhé místo spolu s Cenou Hochtief a.s. - prostor pro život obdrží autoři studie na úpravu náměstí Velké mostecké stávky získali Ing.Martin Truhlář, Ing.Irena Truhlářová a Ing.Lenka Černochová. Třetí místo za návrh úpravy horního nádvoří štramberského hradu a Jaroňkovy útulny získali Ing.arch.Kamil Mrva a Ing.arch.Martin Rosa. Podrobnější informace zveřejníme v nejbližších dnech.


Bottega – malá škola architektury
08.06.2009
V rámci 5.výročí existence Společnosti Petra Parléře jsou připravovány dva zcela nové projekty. Tím prvním, který vám zde představujeme, bude Bottega - malá škola architektury. Jde o certifikovaný kurz pro všechny zaměstnance městských úřadů, kteří se zabývají tvorbou a regulací vývoje měst, strategií rozvoje města  a mají zájem si rozšířit spektrum svých znalostí. Budou ho tvořit dva moduly, které se uskuteční ve dnech 5.-7.10.2009 a 9.- 11.11.2009 v Praze. Katedru budou tvořit významní architekti - specialisté. Výuka bude interaktivní s řadou případových studií a zakončena bude testem. Úspěšní absolventi obdrží certifikát. Podrobnosti zveřejníme v průběhu července.


Znojmo - 24
01.06.2009
Do urbanisticko-architektonické soutěže o návrh úprav náměstí Svobody ve Znojmě došlo 24 studií. Podklady si vyzvedlo celkem 56 architektů. Porota ve složení ing.arch.Tomáš Hradečný, PhDr.Jiří Kacetl, Ing.arch.Milan Körner, Ing.arch.Iveta Ludvíková, Ing.arch.Jan Sedlák a Ing.arch.Eva Špačková rozhodne o vítězi 16.června 2009.


Urbanisticko - architektonická soutěž Cena nadace Proměny
27.05.2009

Zadáním pro čtyři ateliery vyzvané v soutěži Cena nadace PROMĚNY 2009 bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu nového parku Benátky v České Třebové. Město zvítězilo v loňské grantové výzvě nadace PROMĚNY a na vybudování parku od ní získá příspěvek ve výši až 25 miliónů Kč. 

Sedmičlenná porota na svém hodnotícím zasedání vybrala jako vítězný návrh „park na lávkách" z atelieru ZAHRADA NAD METUJÍ s.r.o. od týmu autorů pod vedením Ing. et Ing. Tomáše Jiránka. Porotci na tomto návrhu ocenili pečlivou práci s rostlinným materiálem a zejména pak originální pojetí komunikací a odpočívadel v parku. „Vznášející se" lávky a do nich vrůstající mobiliář mají být průvodcem člověka po parku, jsou nositelem různých sdělení, a současně vyjadřují absolutní respekt k přirozené, přírodní složce parku - rostlinné i živočišné; „uživatelem parku není člověk více než mravenec", „klíčem ke vztahu je respekt, partnerství a přátelství" (převzato z textové části vítězného návrhu). Druhou cenu přisoudila porota návrhu brněnského Atelieru zahradní a krajinářské architektury (autorský tým pod vedením Ing. arch. Zdenka Sendlera) a třetí cenu návrhu z pražského atelieru AND (autorský tým pod vedením Ing. arch. Vratislava Dandy). Čtvrtý návrh řešení parku Benátky předložila Architektonická kancelář RAW (Ing. arch. Tomáš Rusín) - bez ocenění.

Gabriela Navrátilová, ředitelka nadace k soutěži říká: „Cena nadace PROMĚNY 2009 je prvním ročníkem architektonické soutěže, kterou pořádáme. Co je rozhodně zajímavé a přínosné pro naši další práci, je srovnání čtyř různých pohledů na jedno společné zadání. V každém ze soutěžních návrhů lze totiž spatřit trochu jiný motiv, myšlenku, na kterém je celkové řešení parku postaveno. To, myslím, zaujalo i porotu. I když vítěz je podle pravidel jen jeden, všechny soutěžní návrhy obsahují zajímavé momenty a zaslouží uznání."

Celou tiskovou zprávu a podrobnější informace najdete v sekci Architektonické soutěže a na stránkách www.nadace-promeny.cz.

 Cena nadace Proměny - park na lávkách
25.05.2009

Snad by se na začátku slušelo citovat jednoho z našich předních zahradních a krajinářských architektů profesora Ivara Otrubu, který v jedné ze svých esejí říká:,,Vše tam, kde to patří tak, aby se dobře žilo, jedlo i milovalo, aby tam bylo tajemství k objevování i trocha pošetilosti a aby v tom mohli s námi žít i jiní živáčci". To všechno respektoval tým architektů ve složení Ing.Tomáš Jiránek (hlavní architekt), Ing.arch.Marek Lehmann, Ing.Vlastimil Koupal, Ing.Jitka Ryšavá, Ing.Jiřina Netopilová, Ondřej Černík,DiS, Bc.Jana Čiháčková a Bc. Kateřina Ludvíková ze ZAHRADY NAD METUJÍ s.r.o. který se stal laureátem prvního ročníku Ceny nadace Proměny, jejímž předmětem bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu nového parku Benátky v České Třebové. Území leží v prostoru údolní říční nivy s meandrující Třebovkou mezi Skalkou a Parníkem.

Jak se praví v důvodové zprávě: „Navrhovaný park plně respektuje nabídnutý terén, biologické vývojové procesy a funkční urbanistické souvislosti sousedních městských částí...Park je přírodním městským prostorem, kde cesty v pravém slova smyslu nahrazují vznášející se lávky v průměrné výšce ,,nad ušima zajíce". Neruší bylinné patro pro živočichy,lávky nejsou bariérou, jsou průvodcem po parku. Cesty s lidmi komunikují, sdělení jsou otisknuta do cesty prostřednictvím nerezových informačních směrníků, naučných a informačních textů. Místo je bezbariérové lidem i živočichům...Park je velmi neformální a svobodný, není rytmizován například umístěním klasického mobiliáře, lidem dovoluje uplatnit představivost a kreativitu při užívání parku".

Porota ve složení Ing.arch.Jaroslav Wertig (předseda), Karel Komárek, Ing.Kateřina Vaculová, Ing.Ivana Vrbická, Ing.arch.Ivo Koukol, Ing.arch.Kateřina Miláčková a Ing.arch.Eva Špačková se  shodla na tom, že předností návrhu je, mimo vší pochybnost, fundovaná práce s biotickými prvky, ochrana a současně tvorba rozdílných biotopů. V duchu přírodního pojetí se nese i netradiční řešení cestní sítě, která je tvořena lávkami kopírujícími terén a atypický mobiliář ,,vrůstající" převážně do lávek. To je řešení šetřící přírodu a zároveň také finanční prostředky. V zásadě je to pojetí v městském parku neobvyklé, ale jinak velmi dobré, snad jen příliš monotónní tím, že je až moc důsledné.

 

Další informace najdete v rubrice Architektonické soutěže.

 Cena nadace Proměny
14.05.2009
V prvním ročníku urbanisticko-architektonické soutěže nadace Proměny o návrh nového parku Benátky na nevyužívaném území v centru města Česká Třebová získala nejvyšší ocenění studie ateliéru Zahrada nad Metují s.r.o. Autorský kolektiv pod vedením hlavního architekta projektu Ing.et Ing.Tomáše Jiránka tvořili Ing.arch.Marek Lehmann, Ing.Vlastimil Koupal, Ing.Jitka Ryšavá, Ing.Jiřina Netopilová, Ondřej Černík, Dis.,Bc.Jana Čiháčková a Bc.Kateřina Ludvíková.


Speciál pro architekty
04.05.2009
Veřejné vystupování a prezentační dovednosti 

Prezentační dovednosti patří v současné době k velmi potřebným dovednostem architektů, zejména tehdy, pokud potřebují obhájit své projekty před veřejností,ať již odbornou či laickou. Při oficiální prezentaci  jde vždy nejen o předkládání informací, názorů nebo řešení ostatním tak, aby je vyslechli, ale aby je i pochopili. O tom, jak to dělat, aby naše návrhy či doporučení byla akceptována, o tom je tento seminář.

Datum konání: 12.květen 2009

Místo konání: Studio MAT, Karlovo nám.19, 120 00 Praha 2 (9.-16.00 hod)

Přednášející: Mgr.Jan Kovařík

Absolvent Fakulty sociálních věd UK, obor televizní a rozhlasová žurnalistika. Profesionální a moderátorskou dráhu zahájil v Českém rozhlasu. Podílel se na vzniku ranního TV vysílání v ČR, jako vedoucí redaktor Studia 6 České televize. V současnosti působí jako moderátor společenských, kulturních, sportovních i obchodních akcí a konzultant pro otázky vnější a vnitřní komunikace.

Podrobnější informace na http://www.cenapp.cz/ / seminářeJaký je zájem o probíhající soutěže?
04.05.2009
 O zpracování návrhu úprav náměstí Svobody ve Znojmě projevilo do této doby zájem 53 architektů nebo ateliérů. Soutěž končí 30.května 2009. O celkem sedm zadání letošního 7.ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře projevilo doposud 18 architektů neboi ateliérů. Až na jedinou výjimku (Hlučín) jsou všechna zadání obsazena, největší zájem je o Most. Soutěž končí 8.června 2009.


Cena Petra Parléře už posedmé a trochu jinak.
03.04.2009
Atraktivní a pečlivěji zpracovaná zadání, oproti minulým ročníkům menší počet témat, jiný termín a kratší období pro zpracování, finanční bonusy měst a netradiční scénář slavnostního vyhlášení vítězů čeká na zájemce o účast v novém ročníku urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2009. Startuje v pondělí 6.dubna 2009. Soutěžní podmínky jsou již k dispozici na našich webových stránkách - rubrika Cena PP 2009.


Nový kurz pro architekty
13.03.2009
Společnost Petra Parléře organizuje poprvé speciální výcvikový kurz pro architekty v prezentačních dovednostech a veřejném vystupování. Kurz, který povede známý moderátor Mgr.Jan Kovářík, se uskuteční 12.května 2009 v Praze. Podrobnější informace a program najdete v rubrice Konference,semináře .


Cena Petra Parléře 2009 – města v soutěži
11.03.2009
Na základě výsledků výběrového řízení, které se uskutečnilo 11.března 2009 v Praze byly do soutěže o Cenu Petra Parléře 2009 vybrány náměty těchto 7 měst: Hlučína, Jihlavy, Klecan, Mostu, Písku, Poděbrad a Štětí. S podmínkou pak Štramberk. Do dalšího kola nepostoupily náměty Jeseníku, Lázní Toušeň a Veselí nad Moravou. Zadání budou součástí soutěžních podmínek, které budou zveřejněny začátkem dubna.


Kdo je v osudí
05.03.2009
Do výběrového řízení urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2009, které se uskuteční 11.března 2009 v Praze, postoupila se svými náměty tato města: Štětí (Centrum veřejné správy), Štramberk (Revitalizace Jaroňkovy útulny), Most (1.urbanistické řešení okolí budoucího jezera,2.zastřešení a uzavření atria budovy magistrátu,3.revitalizace náměstí Velké mostecké stávky), Písek (revitalizace historického centra města Písek - Velké a Alšovo náměstí),Jeseník (revitalizace prostoru před nádražím ČD), Veselí nad Moravou (městský park), Jihlava (urbanisticko-architektonické řešení Masarykova náměstí), Hlučín (městský park), Lázně Toušeň ( Floriánské náměstí), Klecany (náměstí a přilehlé parkové prostory), Poděbrady (prostranství před vlakovým nádražím).


Kurz prezentačních dovedností pro architekty
01.03.2009
Společnost Petra Parléře chystá na 12.května 2009 speciální kurz prezentačních dovedností pro architekty. Podrobnosti budou zveřejněny koncem března.


Velký zájem o Znojmo
01.03.2009
Soutěžní podmínky urbanisticko architektonické soutěže o návrh úpravy náměstí Svobody ve Znojmě si již vyzvedlo přes dvacet ateliérů a jednotlivců.


Města dodala zajímavé náměty do nového ročníku Ceny Petra Parléře
01.03.2009
Předkolo urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2009 právě končí. Podle doposud došlých přihlášek se zdá, že architekti se mají tentokrát na co těšit. Čeká je pravděpodobně pestrá nabídka námětů sahajících od revitalizace historických center, přes urbanistické řešení okolí jezera k obnově útulny areálu jednoho z moravských hradů. Podrobnosti k připravovanému výběrovému řízení, které se uskuteční 11.března 2009, zveřejníme v nejbližší době.


Nová urbanisticko-architektonická soutěž
02.02.2009
Město Znojmo ve spolupráci se Společností Petra Parléře vyhlašuje dnešním dnem novou urbanisticko-architektonickou soutěž o NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ VE ZNOJMĚ. Soutěž končí 30.května 2009. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách v rubrice Architektonické soutěže.


Cena Petra Parléře 2009 – konkurz měst
27.01.2009
Již posedmé si mohou města, prostřednictvím národní urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, objednat zpracování architektonických studií na revitalizaci svých veřejných prostranství nebo budov ve veřejné správě. V případě, že podají přihlášku nejpozději do 2.března 2009 a uspějí ve výběrovém řízení, které se uskuteční 11.března 2009 v Praze, mohou získat jednu nebo více architektonických studií za paušální poplatek. Za změnu termínů a zpožděnou distribuci podrobnějších informací a přihlášek městům se omlouváme. Podrobné informace najdete v sekci Cena PP 2009 – Konkurz měst.


Šestý ročník Ceny Petra Parléře se definitivně uzavřel
22.01.2009
Slavnostním ceremoniálem v reprezentačních prostorách pražského primátora, kterého se předposlední den ve své funkci ministra zúčastnil i Jiří Čunek, se definitivně uzavřel šestý ročník architektonicko-urbanistické soutěže o Cenu Petra Parléře. Jak uvedl předseda Správní rady Společnosti Petra Parléře Jiří Oberfalzer, za celou dobu existence této ceny bylo městům předáno celkem 130 studií přibližně v hodnotě 17 160 000 Kč. Města tyto studie přebírala na základě smluvních ujednání až do roku 2008 za symbolickou úhradu. V pátém ročníku pak došlo k určitým úpravám pravidel a města poprvé, v rámci oficiálního výběrového řízení, prezentovala před porotou své náměty, obhajovala jejich potřebnost a ,,odtajňovala“ své záměry. Tento způsob vstupu do architektonické soutěže se velmi osvědčil. Zvýšila se kvalita zadání a úroveň vzájemné komunikace mezi městy a soutěžní porotou“.


Cena Petra Parléře 2009 – konkurz měst
09.01.2009
V nejbližších dnech obdrží primátoři a starostové českých měst výzvu k účasti v konkurzu námětů na úpravu různých typů veřejných prostranství a budov ve veřejné správě. Náměty budou přijímány do 20.února 2009. Jejich prezentace se uskuteční 4.března 2009 v Praze. Hodnotitelská rada pak ze zaslaných námětů vybere deset, které se stanou předmět architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, která bude letos vyhlášena 18.března 2009.


Slavnostní předání cen Společnosti Petra Parléře za rok 2008
07.01.2009
Cena Petra Parléře za rok 2008 spolu s Cenou Hochtief - prostor pro život a Cenou SSŽ za přínos k rozvoji architektury budou předány 21.ledna 2009 v reprezentačních prostorách pražského primátora Pavla Béma. Slavnostní akt bude zahájen v 15 hod. (rh)


Cena nadace Proměny
06.01.2009
Nadace Proměny a Město Česká Třebová v součinnosti se Společností Petra Parléře o.p.s. vyhlašují vyzvanou architektonickou soutěž , jejímž cílem je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu nového parku Benátky na nevyužívaném území o rozloze 23 167 m² v centru města Česká Třebová. Námět byl vybrán na základě grantové výzvy nadace, kterou obdrželo 260 měst a obcí ČR. Došlo celkem 50 žádostí a z nich pak bylo vybráno 10 finalistů. Samotný projekt by se měl začít realizovat již v příštím roce podle návrhu vítěze architektonické soutěže. Nadace předpokládá, že na něj poskytne městu Česká Třebová nadační příspěvek ve výši 20 milionů Kč. Soutěž začíná 6.ledna 2009 a končí 29.dubna 2009. K účasti byly vyzvány tyto ateliéry: Architektonický atelier AND, spol.s.r.o. (Ing.arch.Vratislav Danda), Architektonická kancelář RAW (Ing.arch.Tomáš Rusín, Ing.arch.Ivan Wahla), Ateliér zahradní a krajinářské architektury (Ing.arch.Zdeněk Sendler), Zahrada nad Metují s.r.o. (Ing.et Ing.Tomáš Jiránek). Soutěžní podmínky se nachází v rubrice Architektonické soutěže.(rh)


Veřejná prezentace architektonických studií v Třešti
05.11.2008
6.listopadu 2008 představí občanům města Třešť architekti Petr Brožek, Rudolf Grimm, Tomáš Pilař a Pavel Holubec své studie zaslané do veřejné architektonicko-urbanistické soutěže na návrh řešení ,,Revitalizace sídlištní krajiny v Třešti". Prezentace se uskuteční v místním kině od 18.00 hod.


Sedmý ročník Ceny Petra Parléře – velké změny
05.11.2008
Nový ročník, dnes již prestižní architektonicko-urbanistické soutěže o Cenu Petra Parléře, čekají velké změny. Výběrové řízení, do něhož bude tentokrát zahrnut rekordní počet českých měst, bude zahájeno již 7.ledna 2009 a ukončeno v druhé polovině února. K prezentaci námětů před porotou dojde začátkem března. Architektonicko-urbanistická soutěž bude pak zahájena 18.března 2008 a s jejím ukončením se počítá 12.června 2008. K slavnostnímu vyhlášení výsledků dojde v září 2009. Tento cyklus bude zachován i v dalších ročnících. Podrobnosti zveřejníme začátkem prosince.


Hodnocení vítězných studií Ceny Petra Parléře 2008
16.10.2008

Zveřejňujeme oceněné návrhy a hodnocení architektonických studií právě ukončeného ročníku Ceny Petra Parléře 2008. Podrobnosti vč. protokolu Hodnotitelské rady najdete v odkazu Cena PP 2008 - Oceněné návrhy.Cena Petra Parléře 2008 - hold tichému prostranství
08.10.2008
 

Tentokrát, na rozdíl od předchozích ročníků, hodnotitelská rada architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře pod vedením prof.ing.arch.Miroslava Masáka jednomyslně rozhodla, že nejvyšší cenu v hodnotě 200 000 Kč obdrží studie ing.arch.Martina Rosy a Ing.arch.Jana Kratochvíla zabývající se rehabilitací městského hřbitova v městě Vítkově. Ocenila celkové řešení prostoru, které klade důraz na paměť tohoto historicky významného místa v Sudetech a přitom zachovává jeho kouzlo. Svým rozhodnutím hodnotitelská rada soutěže obrací pozornost veřejnosti k prostorům ticha, místům úkrytu a setkávání, které představují již po staletí záchytné a opěrné body, kde odpočívají předkové a kde vzniká paměť celého společenství.

Cenu Hochtief CZ - prostor pro život získal tým akad.arch.Michala Šrámka, Jana Proksy a Lucie Vencelidesové za studii nového centra obce Svatobořice-Mistřín. Autoři se zde invenčním způsobem zhostili poměrně obtížného tématu, neboť Svatobořice-Mistřín je obnovené ,,dvojsídlo", které v současné době nemá přirozené jádro. Návrh správně , spíše nežli klasické náměstí, definuje bohatší strukturu s měřítkem vesnice, která nese v sobě potenci sloužit a být živá po celý rok. Řešení zeleně ve formě vinohradu má kompoziční a symbolický význam. Cena je dotována částkou 50 000,-Kč.

Cena SSŽ -  za přínos k rozvoji architektury v hodnotě 50 000 Kč byla přiznána ing.arch.Zbyňku Ryškovi  a Ing. arch. Petru Baletkovi za návrh revitalizace a dostavby bývalého kláštera Voršilek v městě Jeseník, jehož ústředním prvkem je budova nové knihovny koncipovaná jako rajský dvůr obklopený ambitem a vložený do již existujícího dvora. Zásadní roli v koncepci místa hraje atmosféra. Jak konstatuje autor studie ,, je to místo za zdí, místo kam se vstupuje branami a pasážemi, místo schované v útrobách města".

Celkem došlo 15 architektonických studií na 11 vyhlášených témat. Do soutěže přijala porota 13 studií, jenž se zaměřily na zadání, které do soutěže zaslala města Hořovice, Cheb, Jeseník, Semily, Svatobořice-Mistřín,Třeboň a Vítkov. Žádné studie neobdržela města Čerčany, Hlučín, Loket a Opava. Soutěže se zúčastnilo celkem 31 architektů. Porota pracovala ve složení: ing.arch.Pavel Hnilička, ing.arch.Ivan Hnízdil, ing.arch.Tomáš Hradečný,ing.arch.MgA.Alena Hýblová, ing.arch.Milan Korner,akad.arch.Petr Kovář, prof.ing.arch.Miroslav Masák, ing.arch.Jan Sedlák a ing.arch.Jaroslav Wertig.

Ceny budou předány na slavnostním ceremoniálu v lednu 2009.

 

 Společnost Petra Parléře se přestěhovala
07.10.2008

Od 10. října 2008 nás najdete na nové adrese :

Mlýnská  60/3

160 00 Praha 6

Tel:220 380 411Cena Petra Parléře 2008 s překvapením
07.10.2008
 Letošní hlavní cenu získala studie památkově chráněného hřbitova ve Vítkově  architektů Martina Rosy a Jana Kratochvíla. Cenu Hochtief CZ - prostor pro život obdržela studie nového centra obce Svatobořice-Mistřín Jana Proksy, Michala Šrámka a Jany Vencelidisové. A konečně třetí cena SSŽ - za přínos k rozvoji architektury patří návrhu prostorové revitalizace a dostavby areálu bývalého kláštera Voršilek v Jeseníku, jehož autorem je Zbyněk Ryška.

Podrobnější informaci zveřejníme na našich webových stránkách ve středu 8.října 2008.

 Do soutěže o Cenu Petra Parléře půjde 15 studií
29.09.2008
Z 39 přihlášených architektů poslalo do soutěže své studie 15. Porota ve složení Ing.arch.Pavel Hnilička,Ing.arch.Ivan Hnízdil,Ing.arch.Tomáš Hradečný,Ing.arch.MgA.Alena Hýblová,Ing.arch.Milan Körner,Ing.arch.Petr Kovář,prof.ing.arch.Miroslav Masák,ing.arch.Jan Sedlák a ing.arch.Jaroslav Wertig je posoudí v sobotu 4.října 2008 a výsledky pak zveřejní v následujícím týdnu.


Podklady si vyzvedlo třicet devět architektů
16.09.2008
Zhruba za týden skončí architektonická soutěž o Cenu Petra Parléře 2008. Dosud si vyzvedlo podklady 39 architektů. Pokud jde o jednotlivé lokality, tak rozložení zájmu  vypadá takto: Loket (3), Vítkov (4), Semily (5), Hlučín (2), Jeseník (6), Svatobořice-Mistřín (6), Cheb (4), Třeboň (3), Opava (1), Hořovice (3) Červany(2).


Záštita nad 6.ročníkem Ceny Petra Parléře
20.08.2008
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek převzal záštitu nad letošním 6.ročníkem architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Do jejího konce zbývá již jen měsíc a podklady si dosud vyzvedlo 31 architektů.


Jak komunikovat s občany
29.07.2008

 

Seminář o vyjednávání, obhajobě nejrůznějších veřejných projektů, řešení konfliktních situací a veřejném mínění, jehož program jsme právě vyvěsili se uskuteční 30.září 2008 a pokud vás tato problematika zajímá, určitě si ho nenechte ujít.

Program  a přihlášku  najdete v sekci "Konference, semináře".Ještě dva měsíce
21.07.2008
Dva měsíce před koncem architektonicko-urbanistické soutěže o Cenu Petra Parléře si podklady vyzvedlo 24 architektů. Zatím největší zájem je o zadání Jeseníku, Svatobořic-Mistřína, Lokte a Vítkova. Soutěž končí 25.září 2008.


Konference Architektura,urbanismus, development 2009
21.07.2008
Začaly přípravy mezioborové konference, která se uskuteční v březnu 2009 u příležitosti 5.výročí vzniku Společnosti Petra Parléře. Podrobnosti zveřejníme na našem webu začátkem října t.r.


Ve jménu krásy
21.07.2008
Tak se bude jmenovat kniha rozhovorů s architekty Ing.arch.Romanem Kouckým, prof.ing.arch.Ladislav Lábusem, prof.ing.arch.Petrem Pelčákem, ing.arch.Josefem Pleskotem a ing.arch.Janem Sedlákem. Autorem rozhovorů je Jan Skřivánek. Knížku vydá nakladatelství Gasset z iniciativy Společnosti Petra Parléře v listopadu 2008.

 Přijetí u místopředsedy vlády
21.07.2008
Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek přijal 19. června 2008 představitele Společnosti Petra Parléře Jiřího Oberfalzera a Allana Gintela. Předmětem rozhovoru byly otázky související s přípravou sedmého ročníku Ceny Petra Parléře a Zimní školy architektury.


Místostarosta města Ing. Vladislav Hynk o soutěži
10.07.2008
Rozhovor s místostarostou města Třešť  Ing. Vladislavem Hynkem o průběhu a výsledcích veřejné architektonicko-urbanistické soutěže  „Revitalizace sídlištní krajiny", kterou pro město připravila Společnost Petra Parléře najdete v sekci Rozhovory.

 Grand Prix architektů 2008
27.06.2008
Národní cenu za architekturu za rok 2008 získal za nové ústředí ČSOB v Praze tým ve složení David Ambros, Pavel Fanta, Markéta Jurečková, Helena Kohlová, Daniel Kříž, Zdeněk Rudolf, Jiří Trčka, Josef Pleskot - AP atelier Praha.


Revitalizace sídlištní krajiny v Třešti - závěrečný protokol
23.06.2008
Podle názoru poroty lze považovat veřejnou architektonicko- urbanistickou soutěž na návrh řešení revitalizace ,,sídlištní krajiny" v Třešti za úspěšnou, neboť byly předloženy vesměs kvalitní a částečně i originální návrhy, které respektovaly skutečnost, že sídliště je další vrstvou města, jasně vymezenou. Architekti dokázali situaci území poměrně zdařile analyzovat a v řadě případů s citem strukturovat novou zástavbu.Jeden z oceněných ing.arch.Petr Brožek ve svém návrhu uvádí:,, Vymezené území v sobě zahrnuje dvě urbanisticky odlišné, avšak provázané části - panelové sídliště z 2.pol.20 stol. a dělnickou zástavbu z konce 19.století (zvanou Tržiště).Panelové sídliště se nachází na území městské památkové zóny... Výstavba panelového sídliště v historickém jádru města byl bezpochyby necitlivý zásah do rostlé, původem gotické struktury osídlení. Značně byl poškozen výraz západní fronty náměstí. Velké měřítko veřejných prostor i budov je v nepříznivém kontrastu s uličkami původní zástavby. Největším negativem výstavby byla ztráta architektonicky cenných budov kolem náměstí a jejich nahrazení podprůměrnou architekturou panelových domů...Díky monofunkčnosti sídliště došlo k určitému umrtvení této části středu města...Při řešení revitalizace jsme dospěli k závěru, že je nutné postupovat jinak než při regeneracích sídlišť na okrajích měst.Jsme toho názoru, že pouze dotáhnout do cíle původní funkcionalistickou myšlenku ,,bydlení v zeleni" je málo.Pohybujeme se ve středu města, navíc v historickém kontextu. Smyslem našeho návrhu je vytvořit MĚSTO se všemi aspekty, které k významu tohoto slova patří".

Podrobnější hodnocení jednotlivých studií se nachází v protokolu v menu Architektonické soutěže - Třešt. Všechny soutěžní návrhy budou vystaveny v září v Třešti v rámci veřejné prezentace a v nejbližší době i zde na webových stránkách.

 V Třešti byly rozdány ceny
18.06.2008
Porota architektonicko-urbanistické soutěže o návrh řešení  „Revitalizace sídlištní krajiny" v Třešti za předsednictví ing.arch.Ivana Hnízdila rozhodla neudělit cenu za první místo a naopak za druhé místo udělit ceny dvě, obě ve výši 60 000,-Kč.  První týmu ve složení: Ing.arch.Jiří Dostál, Ing.arch.Rudolf Grimm, Ing.Štěpán Špoula (spolupracující Bc.Vladimír Fialka)  a druhou Ing.arch.Petru Brožkovi. Třetí místo a cenu ve výši 40 000,- Kč získali Ing.arch.Marek Janatka,Ph.D. a Ing.Pavel Holubec. Podrobnější informace zveřejníme začátkem příštího týdne.

 Co se děje v architektuře?
09.06.2008
Anotace vystoupení Ing. arch. Pleskota na manažerské konferenci "Těm kteří plují"  (17.10.2007) ke stažení  zde.


Soutěž o návrh řešení ,,Revitalizace sídlištní krajiny v Třešti“ končí.
06.06.2008

V pondělí 9.června 2008 mezi 8.30 - 12.00 hod končí možnost odevzdat soutěžní návrhy osobně, kurýrem nebo poštou do sekretariátu Společnosti Petra Parléře, Zavadilova 5, Praha 6.Pomalá města (Cittaslow)
23.05.2008

V roce 1999 založilo několik starostů v Toskánsku hnutí, které sdružuje ,,pomalá města", která se odlišují od těch ostatních kvalitou života. Vyznačují se tím, že radnice podporují hromadnou dopravu, omezují znečištění ovzduší a vody, rozšiřují zelené plochy ve městech, podporují místní řemeslníky a umělce, vytvářejí podmínky pro rozvoj zájmových aktivit občanů. A to není všechno. Ohleduplné péče se dostává rekonstrukci památek, nová zástavba se plánuje citlivě, nabízejí se lokální speciality, víno a pivo z místních zdrojů.Hnutí pomalých měst  dnes sdružuje přes sto členů, k nimž se řadí města nejen v Itálii, ale také ve Španělsku, Velké Británii, Itálii, Portugalsku, Španělsku, Rakousku, Polsku, Norsku aj. Jak se členem takového hnutí stát? Předně je třeba mít méně než 50 000 obyvatel a poté splnit všechny požadavky uvedené v zakládací listině. Přijetí předchází audit šesti základních oblastí: ochrana životního prostředí a územní plánování, citlivý rozvoj infrastruktury, rozumné využívání technologií, podpora místních výrobců a tradičního způsobu života  (rytmus života, celková přitažlivost a přívětivost místa spolu s pohostinností).

V Česku  se zatím životadárná pomalost neujala, ale co ještě není, může brzy být.

Bližší informace: Wikipedia nebo http://www.cittaslow.org.uk/Soutěž o Cenu Petra Parléře začíná 21.května 2008
20.05.2008

V osudí je celkem 11 zajímavých a přitažlivých zadání. Oproti minulým letům došlo v soutěžních podmínkách k řadě drobných i větších změn.  Soutěžní podmínky naleznete na našem webu v sekci Aktuální ročník.Třešť se zdá být atraktivní.
16.05.2008

Soutěžní podmínky  architektonicko-urbanistické soutěže  "Revitalizace sídlištní krajiny v Třešti" si dosud vyzvedlo  21 zájemců. Soutěž končí 9.června 2008 a tudíž je stále možné do soutěže  vstoupit.Nadace Proměny
25.04.2008

NADACE PROMĚNY vyhlásila novou grantovou výzvu.

Předmětem projektu, který bude nadaci předložen, musí být založení či obnova veřejného městského parku, přičemž preferovány budou parky o rozloze 0,5 - 5 ha. Přihlášky měst se přijímají do 13.června 2008. Konkrétní výše nadačního příspěvku bude stanovena na základě architektonické studie vybraného parku a odhadu nákladů na jeho realizaci. Město může získat až 25 mil.Kč. Podrobnější informace najdete na http://www.nadace-promeny.cz/Rozhovor s ing. arch. Evou Špačkovou
22.04.2008

S osobním pohledem  na koncepci a architektonickou úroveň regenerací fasád panelových domů  ing. arch. Evy Špačkové se můžete seznámit v sekci Rozhovory.Seminář sídlištní krajiny
04.04.2008
Seminář Sídlištní krajiny se uskuteční až 22.dubna 2008.

Jeho program najdete v sekci Konference, semináře, kde je k dispozici  také přihláška.Soutěžní zadání
01.04.2008

Soutěžní zadání námětů pro připravovaný VI.ročník architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře jsou vyvěšeny.

Jak už jsme vás informovali do soutěže o Cenu Petra Parléře 2008 vstoupí 11 měst a tudíž i 11 námětů, které dnes, prozatím v neupřesněné verzi, zveřejňujeme, Jejich spektrum je letos širší a možná i oproti minulým ročníkům zajímavější. Letošní ročník architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře bude zahájen 21.května 2008, kdy budou na našich stránkách zveřejněny soutěžní podmínky.Nový web
01.04.2008
Nový web Společnosti Petra Parléře je na světě.

Po dvou měsících diskusí máte možnost nahlédnout na naše nové webové stránky. Vznikly zásluhou Martina Strnada ze společnosti Lithness s.r.o. a Ivety Kmochové.

Zdobí je krásné fotografie Ester Havlové. Snad se vám budou líbit.

 O Cenu Petra Parléře 2008
27.03.2008

Do soutěže o Cenu Petra Parléře 2008 vstoupí 11 měst a obcí.

Po téměř šestihodinovém sledu prezentací šestnácti měst a obcí Hodnotitelská rada rozhodla, že do soutěže o Cenu Petra Parléře 2008 vstoupí tato města a obce: Čerčany, Hlučín, Hořovice, Cheb, Jeseník, Loket, Opava, Semily, Svatobořice-Mistřín, Třeboň a Vítkov. Podrobnější informaci zveřejníme na těchto stránkách začátkem příštího týdne.Vyhlášení soutěže
21.03.2008

Vyhlášení veřejné architektonicko - urbanistické soutěže o návrh řešení revitalizace "sídlištní krajiny" v Třešti.

Soutěžní podmínky najdete zde.18 měst se uchází
14.03.2008

18 měst se uchází o zařazení do druhého kola soutěže o Cenu Petra Parléře 2008.

Do uzávěrky prvního kola došlo celkem 19 přihlášek a 24 námětů. Jedna přihláška byla z další soutěže vyřazena, protože nesplnila stanovené podmínky. Z hlediska zaslaných námětů je letošní ročník neobyčejně pestrý. O revitalizaci se uchází nejen klasická veřejná prostranství, jako jsou náměstí, ale i památkově chráněné hřbitovy, rekreační areály, amfiteátry a dokonce i rozhledna. Prezentace námětů měst se uskuteční 26.března 2008 v klubu MAT poblíž Karlova náměstí v Praze. Posuzovat je budou nově jmenovaní členové Hodnotitelské rady ve složení Ing.arch.Pavel Hnilička, Ing.arch.Tomáš Hradečný, Ing.arch.MgA.Alena Hýblová, akad.arch.Petr Kovář, prof.ing.Miroslav Masák, Ing.arch.Jan Sedlák, Ing.arch.Jaroslav Wertig. Své náměty představí tato města a obce: Bílovec, Bohumín, Čerčany, Heřmanův Městec, Hořovice, Hlučín, Cheb, Jeseník, Loket, Městská část Praha 16, Opava,Semily, Svatobořice - Mistřín, Šumperk, Třeboň, Vítkov,Vysoké Mýto a Znojmo.Architektonicko-urbanistická soutěž
14.03.2008

Architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci sídlištní krajiny v Třešti.

Jak už jsme informovali, bude vyhlášena 20.března 2008. Porota bude pracovat ve složení: Ing.arch.Ivan Hnízdil, Ing.arch.Petr Holub, Ing.Vladislav Hynk, Ing.Tomáš Jiránek, Ing.Vladislav Nechvátal a Ing. Zdeněk Sendler. Náhradníky jsou Ing.Josef Kadlec a Ing.arch.Eva Špačková.03.03.2008

Jaro v novém kabátě.Již v příštím týdnu oblečeme náš web do novéh kabátu, aby byl přehlednější a zajímavější.Střídání na pozici tajemnice SPP
03.03.2008

Střídání na pozici tajemnice Společnosti Petra Parléře. Do kanceláře společnosti nastoupila Mg.Barbora Lukešová, která vystřídala Veroniku Buskovou a bude zodpovídat za agendu soutěží, konferencí, seminářů a rozvojových programůVyhlášení soutěže se opozdí
03.03.2008
Vyhlášení soutěže se opozdí. Architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci sídlištní krajiny v Třešti bude vyhlášena až 20.března 2008.


01.02.2008

Společnost Petra Parléře zahajuje 6.ročník soutěže o Cenu Petra Parléře. Hlavní pozornost bude opět soustředěna na revitalizaci veřejných prostranství a budov ve veřejné správě. Města si mohou jejím prostřednictvím objednat zpracování architektonických studií na zvolené téma. Pokud objednávka na zpracování takové architektonické studie bude vybrána do výše uvedené soutěže a město v ní obdrží jednu nebo více architektonických studií, získá všechny tyto studie pouze za paušální poplatek. Podrobnější informace v písemné podobě obdrží všechny městské úřady ČR v průběhu příštího týdne.Města, která se přihlásí do 10.března 2008 na předepsaném formuláři, budou pozvána na veřejnou prezentaci, na jejímž základě Hodnotitelská rada rozhodne, které z námětů se stanou předmětem architektonicko-urbanistické soutěže, přičemž jejich počet nemůže být vyšší než deset. Veřejná prezentace námětů měst se uskuteční 27.března 2008 v Praze.01.02.2008
Revitalizace sídlištní krajiny v Třešti. Město Třešť ve spolupráci se Společností Petra Parléře připravuje veřejnou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh řešení revitalizace ,,sídlištní krajiny" v Třešti. Soutěž bude vyhlášena 5. března 2008. Podrobnosti budou zveřejněny na našich webových stránkách.

 01.02.2008

Sídlištní krajiny. Právě na toto téma se dne  9.dubna 2008 uskuteční tradiční jarní seminář Společnosti Petra Parléře. Bude se zabývat problematikou veřejných prostor v rámci sídlišť, tentokrát však z různých pohledů. Další detailnější informace budou k dispozici koncem února opět na našich webových stránkách.23.01.2008


22.01.2008

Architekt  Jaroslav Wertig k 5. ročníku Ceny Petra Parléře. Obsáhlejší rozhovor s architektem Jaroslavem Wertigem, předsedou Hodnotitelské rady, k výsledkům 5.ročníku Ceny Petra Parléře přinášíme v rubrice ROZHOVORY.14.01.2008

Revitalizace sídlištní krajiny v Třešti. Město Třešť ve spolupráci se Společností Petra Parléře  připravuje veřejnou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh řešení revitalizace "sídlištní krajiny" v Třešti. Řešení bude zahrnovat analytickou část, která zhodnotí potenciál pro budoucí rozvoj. Vyhodnotí dnešní hodnotu urbánních struktur, kvalitu existující zástavby, dopravní a provozní charakteristiky. V neposlední řadě bude provedena rámcová analýza stavu vegetačních prvků v řešeném území s posouzením jejího potenciálu v krajinářsko urbanistickém kontextu. Podrobnosti zveřejníme na těchto stránkách v průběhu února 2008.

 

 

 10.12.2007
Architektonicko-urbanistická soutěž na návrh řešení obnovy Masarykova náměstí v Brandýse nad Labem skončila. Porota pod vedením Ing. arch. Jana Sedláka hodnotila celkem 5 došlých návrhů, z nichž ocenila 3 nejlepší. První cena nebyla udělena. Druhou, ve výši 100 000,- Kč, získali za svůj návrh Ing. arch. Olga Kantová, Ing. arch. Jan Maloušek a Ing. Jaroslav Míka. Dále porota udělila dvě třetí ceny a sice návrhu Ing. Tomáše Pilaře a Ing. Jiřího Krechlera (50 000,- Kč) a autorskému týmu ve složení Michal Krištof, Matěj Štrba a Juraj Šesták (50 000,- Kč). Podrobnosti budou zveřejněny na našich webových stránkách v nejbližší době.


22.11.2007
Česká inženýrská a.s., zakladatel holdingu CIAS se stala novým partnerem Ceny Petra Parléře. Holding poskytuje široké spektrum služeb při přípravě a realizaci investičních projektů, zejména v oblasti průmyslových a ekologických staveb, zpracovává projekty investičních akcí, zajišťuje výkon činností spojených s funkcí projektového manažera a nabízí komplexní služby v oblasti architektury.


22.11.2007
Primátor hl. města Prahy Pavel Bém převzal záštitu nad slavnostním aktem udílení Ceny Petra Parléře za rok 2007. Slavnostní akt se uskuteční 23. ledna 2008 v 15.00 hod. v reprezentačních prostorách pražského Magistrátu.


19.11.2007

Prezentace architektonických studií ve Světé nad Sázavou. Za účasti členů zastupitelstva a občanů budou 19. listopadu 2007 ve Světlé nad Sázavou prezentovány architektonické studie, které došly do letošního 5. ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře na základě zadání města. Urbanistické řešení se týká regenerace centra města, které v letošním roce oslavilo 800. výročí od svého založení. Svoji studii představíi letošní laureáti Ceny Petra Parléře Ing. arch. Adéla Středová a Ing. arch. Simona Fišerová. Prezentace začíná v 17 hodin.15.11.2007

Dvě mimořádně zajímavé a krásné mapy. Koncem listopadu vydá nakladatelství Gasset (www.gasset.cz) pro sběratele a milovníky historických map rovnou dvě najednou. První je mapa Čech Noua totius regni Bohemia tabula (výška 695mm, šířka 880mm) z roku 1712 od Jana Jiřího Mořice Vogta. Patří k nejzajímavějším dílům kartografické tvorby v českých zemích.

Vogt na mapě zakreslil správní členění Čech na čtrnáct tehdejších krajů, dále kulturní, hospodářské i zeměpisné údaje a zajímavosti. Dvaceti čtyřmi mapovými značkami znázornil opevněná i neopevněná městečka, zámky, kláštery, vsi, kaple, zbořené zámky, mlýny, pošty, arcibiskupství a biskupství, latinské školy, naleziště zlata a jiných nerostů, termální prameny, sklárny, vinice, železné hutě a celní stanice. Terén zobrazil schematicky a pojmenoval jen významná česká horstva. Pečlivě vykreslil vodní sít, zejména vltavský meandr v Praze. Velkou pozornost věnoval také rybníkům.

Druhou je mapa Prahy od Georga Matthausse Seuttera (výška 490mm, šířka 560 mm) z období kolem roku 1757. Znázorňuje území, které se svým rozsahem blíží současné rozloze města Prahy. Praha je zachycena plnými půdorysy tehdejších čtyř samostatných měst, Starého města s Židovským městem, Nového města, Malé Strany a Hradčan. Město obklopuje barokní opevnění s branami, zakreslen je Karlův most a pevnost Vyšehrad. Mapový obraz je velmi jednoduchý a stylizovaný. Do mapového rámu vložil autor zeměpisnou síť, do levého horního rohu umístil znaky pražských měst a Vyšehradu.

Obě mapy jsou majetkem Historického ústavu Akademie věd ČR a s jeho svolením vycházejí takto poprvé.

 

 02.11.2007
Vyvěsili jsme oceněné studie V. ročníku Ceny Petra Parléře. Klikněte sem.


24.10.2007
O architektonickou soutěž v Brandýse nad Labem, která končí zhruba za měsíc projevilo zájem už 17 architektů, kteří si vyzvedli v kanceláři Společnosti Petra Parléře podklady.


15.10.2007
Připravuje se nová urbanisticko-architektonická soutěž. Město Třešť ve spolupráci se Společností Petra Parléře chystá soutěž na revitalizaci veřejných prostor v rámci sídliště v Třešti. Podrobnosti budou na našem webu zveřejněny v listopadu.


15.10.2007
Prezentace architektonických studií zaslaných do soutěže o Cenu Petra Parléře. Architektonické studie doporučené Hodnotitelskou radou Ceny Petra Parléře budou v listopadu veřejně prezentovány v městech, jejichž zadání byla předmětem soutěže o Cenu Petra Parléře. Jejich seznam zveřejníme příští týden i s příslušným hodnocením poroty na našich webových stránkách.


15.10.2007


10.10.2007

Cenu Hochtief CZ - prostor pro život získali Ing.arch. Igor Kovačević, Ing.arch. Yvette Vašourková a Ing.arch. Věra Šatochinová. Dílčí cena udělovaná v rámci V. ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře byla přiznána za urbanisticko-architektonické řešení "krajinného náměstí" v Kraslicích. V hodnocení člena Hodnotitelské rady Ing.arch. Jana Sedláka se mj. uvádí: "Předložený návrh představuje velmi čitelný, přestože graficky velmi úsporně podaný, silný a současně neokázalý koncept, jak z hlediska prostorového utváření, tak i provozního. Naplňuje smysl zadání, které očekávalo vytvoření centrálního prostoru v atypické přírodní, krajinné podobě. Idea "krajinného náměstí" sama o sobě nejlépe vyjadřuje naplnění dvojznačného očekávání obsaženého v zadání".

Cenu SSŽ za přínos k rozvoji architektury měst obdrží Ing.arch. Lukáš Pecka, Ing.arch. Barbora Šimonová a Ing.arch. Jiří Vokřál. Duhá dílčí cena udělovaná rovněž v rámci letošní soutěže o Cenu Petra Parléře byla přiznána za ideové řešení "radničního náměstí" v Tišnově. Z hodnocení člena Hodnotitelské rady prof.ing.arch. Miroslava Masáka vyplývá, že "předložený návrh prostředí náměstí Míru zklidňuje, design úpravy povrchů je kultivovaný, věž jako symbol současnosti by mohla být formálně zajímavější. Vhodné je také rozdělení dopravy do dvou směrů."10.10.2007
Pátý ročník Ceny Petra Parléře uzavřen. Hodnotitelská rada na svém zasedání dne 6. října 2007 a za předsednictví Ing.arch. Jaroslava Wertiga a ve složení dr. Allan Gintel, Ing.arch. Ivan Hnízdil, Ing.arch. Tomáš Hradečný, akad.arch. Petr Kovář, prof.ing.arch. Miroslav Masák a ing.arch. Jan Sedláka a za přítomnosti experta na zahradní architekturu ing. Tomáše Jiránka posoudila 40 architektonických studií a rozhodla udělit Cenu Petra Parléře (Světlá nad Sázavou - náměstí Trčků z Lípy) s odměnou ve výši 200 000 Kč Ing.arch. Simoně Fišerové a Ing.arch. Adéle Středové, Cenu Hochtief CZ - prostor pro život (Kraslice - městské sady) s odměnou 50 000 Kč Ing.arch. Igoru Kovačevićovi, Ing.arch. Yvette Vašourkové a Ing.arch. Věře Šatochinové a Cenu Staveb silnic a železnic za přínos k rozvoji architektury měst (Tišnov - náměstí Míru) Ing.arch. Barboře Šimonové, Ing.arch. Lukáši Peckovi a Ing.arch. Jiřímu Vokřálovi v hodnotě 50 000 Kč. Při této příležitosti konstatovala, že úroveň studií zaslaných do soutěže zůstavá, i přes velký nárůst soutěžících, zhruba na stejné úrovni jako v předochozím ročníku. Všechny ceny budou předány na slavnostním ceremoniálu, který se bude konat 23. ledna 2008 v Praze pod záštitou ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka.


10.10.2007
Cena Petra Parléře 2007 - kolik kdo obdržel studií. Jak už jsme informovali, letošní úroda architektonických studií byla oproti minulým letům rekordní, došlo jich celkem 40. V soutěži bylo celkem 10 měst a největšímu zájmu se těšily Slavkov u Brna (8), Jihlava (7), Tišnov (6) a Stříbro (6). Za nimi se umístily Kraslice (4), Světlá nad Sázavou (4), Chýně (2), Litovel (2). Na předposledním místě je Mladá Boleslav (1) a na posledním Děčín, o jehož téma neprojevil zájem nikdo. Architektonické studie budou městům předány protokolárně v průběhu listopadu.


09.10.2007

Cenu Petra Parléře získaly architektky Simona Fišerová a Adéla Středová. Tato prestižní cena jim byla přiznána za urbanisticko-architektonické řešení náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, která shodou okolností slaví v letošním roce 800 let svého trvání. Jak uvádí ve svém hodnocení člen Hodnotitelské rady Ing.arch. Tomáš Hradečný: "Autorky opírají svůj návrh o komplexní analýzu území a širších vztahů s důrazem na pochopení historických vazeb ve struktuře města. Chápou město jako organismus, jehož život je dokumentován vrstvami stavebních etap vývoje. K těmto vrstvám přiřazují vrstvu 21. století, která působí jako promyšlený a ucelený koncept...Jejich projekt je vizí, která by mohla značně zkultivovat centrum města, a současně také podkladem pro další dílčí projekty". Cena Petra Parléře za rok 2007 bude předána na slavnostním ceremoniálu, který se uskuteční 23. ledna 2008.26.09.2007
V. ročník soutěže o Cenu Petra Parléře zaznamenal rekordní počet studií. Do uzávěrky soutěže, která byla v pondělí 24. září 2007, došlo celkem 40 architektonických studií. Hodnotitelská rada je posoudí na svém zasedání dne 6. října 2007. Výsledky V. ročníku budou zveřejněny v následujícím týdnu v tisku i  na webových stránkách Společnosti Petra Parléře.


06.09.2007
Vydavatelství Vltava-Labe-Press se stane mediálním partnerem V. ročníku Ceny Petra Parléře. V současné době probíhají jednání o podobě budoucí smlouvy.


06.09.2007
11. září 2007 se bude konat společné zasedání Správní a Dozorčí rady Společnosti Petra Parléře. Kromě jiného posoudí nové znění smluv, na jejichž základě dochází každoročně k předání architektonických studií zaslaných do soutěže o Cenu Petra Parléře městům.


06.09.2007
12. září bude vyhlášena nová architektonická soutěž. Předmětem soutěže bude zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu obnovy Masarykova náměstí a dostavby Pražské ulice v Brandýse nad Labem. Vyhlašovatelem soutěže je město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve spolupráci se Společností Petra Parléře. Došlé architektonické studie bude posuzovat porota pod vedením Ing.arch. Jana Sedláka a ve složení: Ing.arch. Petr Hrůša, Ing.arch. Jan Líman, Ing. Ondřej Přenosil a Ing.arch. Jiří Soukup. Náhradníky jsou Ing.arch. Milan Körner a Ing. Miloslav Škoch. Soutěžní podmínky budou zveřejněny v den vyhlášení soutěže.


22.08.2007
Letošní Cena Petra Parléře trhá rekordy. Ač do konce 5. ročníku architektonické soutěže zbývá téměř celý měsíc, všechny dosavadní rekordy padly. Do dnešního dne bylo vyzvednuto 50 podkladů, o které požádalo 44 architektů. Jasně vede město Slavkov u Brna s 12 zájemci a pak následují Tišnov a Jihlava (7), Stříbro (6), Kraslice, Chýně, Světlá nad Sázavou (5), Litovel, Mladá Boleslav a Děčín (1).


17.08.2007
Cena Petra Parléře bude mít ministerskou záštitu. Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek převzal nad letošním 5. ročníkem soutěže o Cenu Petra Parléře záštitu.


17.08.2007
Chystá se Zimní škola architektury pro středoškoláky. Správní rada Společnosti Petra Parléře bude v září diskutovat o zřízení víkendové školy základů architektury pro studenty středních škol.


08.08.2007

Expert na zahradní a krajinářskou tvorbu. Na základě doporučení pracovní skupiny pro soutěže představenstva České komory architektů vybrala Společnost Petra Parléře jako experta na zahradní a krajinářskou tvorbu k závěrečnému jednání Hodnotitelské rady, která bude posuzovat architektonické studie zaslané do soutěže o Cenu Petra Parléře 2007, Ing. Tomáše Jiránka.08.08.2007
Jak přijali v Přerově vítěznou architektonickou studii Ing. arch. Zbyňka Ryšky, která řešila úpravy tamního náměstí Svobody? Čtěte úvahu Ivana Ryšavého v časopisu Moderní obec zde.


07.08.2007
Novými členy Dozorčí rady Společnosti Petra Parléře se stali Ing. Jiří Kubát, člen představenstva České inženýrské, a.s. a Ing. Martina Lovčíková, ředitelka pro podnikatelský segment společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s.


01.08.2007
Zájem architektů o soutěž o Cenu Petra Parléře je v letošním ročníku mimořádně velký. Projevuje se to zejména v počtu vyzvednutých podkladů k soutěžním námětům. Největší zájem je zatím o SLAVKOV U BRNA (8), JIHLAVU (7)  a TIŠNOV (7). Následují STŘÍBRO (6), CHÝNĚ (5), KRASLICE (3), SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU (3), DĚČÍN (1), LITOVEL (1). Žádný zájem zatím neprojevili architekti o MLADOU BOLESLAV. Do konce soutěže však zbývají ještě necelé dva měsíce a téměř každý den docházejí další přihlášky.


30.07.2007
Program zářijového semináře o parcích je vyvěšen. Nahlédněte do rubriky Konference, semináře a dozvíte se víc.


23.07.2007
Připravuje se nová veřejná architektonická soutěž. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve spolupráci se Společností Petra Parléře připravuje veřejnou architektonickou soutěž na revitalizaci a obnovu Masarykova náměstí a dostavbu Pražské ulice v Brandýse nad Labem. Předpokládaný datum vyhlášení je 5. září 2007. Sledujte naše webové stránky.


14.06.2007
Architektonická soutěž o Cenu Petra Parléře v plném proudu. V prvním měsící po vyhlášení architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře je prozatím největší zájem o zadání měst Tišnova a Slavkova u Brna. V porovnání s loňským rokem a stejným obdobím byl zaznamenán podstatně vyšší zájem architektů o zpracování architektonických studií na zveřejněná zadání.


21.05.2007
Parky - jaké byly, jaké jsou a možná budou. Tomuto tématu se bude věnovat podzimní seminář Společnosti Petra Parléře, který se bude konat 25. září 2007 v Praze. Podrobnější informace budou zveřejněny na našem webu v průběhu června 2007.


15.05.2007

Architektonická soutěž o Cenu Petra Parléře 2007 vyhlášena

   Předmětem řešení bude deset námětů na úpravu veřejných prostranství a budov ve veřejné správě, které uspěly v Konkurzu měst a jejich podrobné charakteristiky se nachází spolu se soutěžními podmínkami na našem webu v rubrice Soutěž architektů. Soutěž začíná 15. května 2007 a bude ukončena 24. září 2007. Podklady k jednotlivým soutěžním úkolům je možné, po předchozí dohodě, vyzvednout na sekretariátu Společnosti Petra Parléře, Zavadilova 5, Praha 6, telefon 233 323 411, e-mail: veronika.buskova@cenapp.cz29.03.2007
Správní rada Společnosti Petra Parléře se na svém zasedání dne 28.3.2007 zabývala odvoláními proti rozhodnutí Hodnotitelské rady ve věci nezařazení do architektonické soutěže a rozhodla takto: Náměty města Děčín a Mladá Boleslav jsou přijaty do architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2007. Odvoláním města Nový Jičín a Horažďovice se nevyhovuje. Celkový počet měst v soutěži je tedy 10 a jsou to: Děčín, Chýně,Jihlava, Kraslice, Litovel, Mladá Boleslav, Slavkov u Brna, Světlá nad Sázavou, Stříbro a Tišnov. Architektonická soutěž bude vyhlášena 15. 5. 2007.


28.03.2007
V aktuálním čísle časopisu Týden (č. 13 z 26.3.2007) vyšel na téma funkce a revitalizace veřejných prostranství rozhovor s Ing. arch. Janem Sedlákem, který je členem Hodnotitelské rady Ceny Petra Parléře. Můžete si jej přečíst zde.


26.03.2007
Správní rada Společnosti Petra Parléře obdržela několik odvolání proti rozhodnutí Hodnotitelské rady ve věci zařazení námětů měst do připravované architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Bude se jimi zabývat na mimořádném zasedání dne 28. března 2007.


20.03.2007
Finalisti V. ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře. Hodnotitelská rada ve složení arch. Hýblová, arch. Hradečný, arch. Kovář, arch. Masák a arch. Sedlák na svém zasedání dne 20. března 2007 rozhodla o zařazení těchto měst do připravované architektonické soutěže: Chýně, Jihlava, Kraslice, Litovel, Slavkov u Brna, Stříbro, Světlá nad Sázavou a Tišnov. Do soutěže naopak nebyla zařazena města Děčín, Horažďovice, Jičín, Nový Jičín, Mladá Boleslav a Znojmo. Odvolání proti rozhodnutí Hodnotitelské rady je možné podat do 23. března 2007 Správní radě Společnosti Petra Parléře, prostřednictvím elektronické pošty na adresu veronika.buskova@cenapp.cz. Správní rada se k odvolání vyjádří nejpozději do 30. března 2007.  


14.03.2007
Do pátého ročníku o Cenu Petra Parléře se přihlásilo celkem 27 měst. Z došlých přihlášek vybrala 13.3.2007 Hodnotitelská rada 14 námětů, které postupují do finále konkurzu měst. Zástupci měst budou své náměty obhajovat 20.3.2007. Poté Hodnotitelská rada určí konečný počet zadání, která se stanou předmětem soutěže architektů. Města, která postoupila do finále jsou Litovel, Tišnov, Světlá nad Sázavou, Jičín, Nový Jičín, Slavkov u Brna, Stříbro, Chýně, Jihlava, Děčín, Mladá Boleslav, Horažďovice, Kraslice, Znojmo.


12.03.2007
V rámci semináře Jak a čím propagovat město, připravil Mgr. Vladimír Halada pro zadavatele grafických služeb stručný manuál. Podívejte se do rubriky Konference, semináře. 


09.03.2007

Co o Ceně Petra Parléře napsali v členském bulletinu Obce architektů? Podívejte se na stranu 7 tohoto dokumentu v pdf .08.03.2007

V pátek 9. března končí možnost přihlásit město do prvního kola soutěže o Cenu Petra Parléře. O zařazení do finále pak rozhodne Hodnotitelská rada, která se sejde 13. března 2007. Města budou o jejím "verdiktu" informována o den později prostřednictvím elektronické pošty.05.03.2007
Velký úspěch Tomáše Hradečného a ateliéru HŠH, s.r.o. Člen Správní rady Společnosti Petra Parléře, Ing. arch. Tomáš Hradečný se umístil spolu s kolegy z ateliéru HŠH, s.r.o. Ing. arch. Petrem Hájkem a Ing. arch. Janem Šépkou, na prestižním třetím místě v architektonické soutěži na novou budovu Národní knihovny v Praze. Gratulujeme !


22.02.2007
Na výzvu Společnosti Petra Parléře, aby si města nechala posoudit své propagační tiskoviny, reagovalo celkem 22 měst. V současné době je specialisté posuzují a 6. března 2007 obdrží hodnocení města v elektronické podobě. Ve zkrácené podobě bude hodnocení zveřejněno i na našich webových stránkách. Bude se jím zabývat i připravovaný seminář, který se pod názvem "Jak a čím propagovat město" uskuteční 7. března 2007.


22.02.2007
Již delší dobu se vedou diskuse o situaci, která nastala v souvislosti s výstavbou sídlišť sestavených z rodinných domků a menších činžovních domů v okolí Prahy. O tom, kde a proč vznikly problémy a také o tom, jak je řešit, bude konference Společnosti Petra Parléře, která se uskuteční 15. května 2007 v Konferenčním centru Pankrác v Praze pod názvem "Hlučné samoty - současnost a budoucnost malých sídelních struktur v okolí Prahy". Podrobnosti budou zveřejněny na našem webu začátkem března 2007.


12.02.2007
Na seminář Jak a čím propagovat město, který se uskuteční 7. března v TOP Hotelu Praha, je možné zasílat přihlášku. Naleznete ji spolu s programem a profilem přednášejících v rubrice Konference, semináře.


09.02.2007

Za dobu existence Ceny Petra Parléře, bylo k dnešnímu dni městům zdarma předáno celkem 77 architektonických studií.08.02.2007
předání ceny vítěziChcete vidět jak probíhal slavnostní ceremoniál u příležitosti vyhlášení výsledků Ceny Petra Parléře 2006? Podívejte se do Galerie.


31.01.2007
V. ročník prestižní soutěže o Cenu Petra Parléře zahájen. V prvním kole se mohou vybraná česká města hlásit do konkurzu měst (písemná výzva byla všem městům odeslána 31. ledna 2007). Uzávěrka přihlášek je stanovena na 9. března 2007. Podrobnosti viz Konkurz měst.


24.01.2007
Dnes se koná v 10.45 hod. v prostorách Městské knihovny v Praze tisková konference k výsledkům Ceny Petra Parléře 2006. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde. Grafické výkresy a podrobná hodnocení jednotlivých návrhů jsou vyvěšeny v rubrice Výsledky soutěže .


22.01.2007
 Sochař a grafik Richard Kočí představuje poprvé v naší Galerii své sochy a tím zahajuje sérii portrétů umělců, kteří mají blízko k architektuře. "Sochy Richarda Kočího nejsou zobrazivé...Je těžké je však označit jako abstraktní v klasickém smyslu avantgardní terminologie 20. století. Autorovi nikdy nešlo o pouhou hru estetických forem. Sám uvádí, že tou nejvážnější motivací, proč je sochařem, je snad nesplněný sen z mládí stát se architektem. Jde o fascinaci konstruovat a řešit technické úkoly, které se pohybují někde na hranici práce inženýra - stavitele. Nejsou to však jen konstrukční hříčky, ale tajemné "stavby", dráždící svou labilní stabilitou, balancí hmot, svou konstrukcí - nekonstrukcí, plností i prázdnotou, technickou dokonalostí i "nedodělaností", tíhou - netíhou," říká kunsthistorička Ivona Raimanová.


17.01.2007
Tisková konference k výsledkům Ceny Petra Parléře 2006 se uskuteční 24. ledna 2007 v 10.45 hod. v budově Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, klubovna ve zvýšeném přízemí. Podrobnosti zde .


05.01.2007
Společnost Petra Parléře připravuje na 7. března 2007 seminář "Jak a čím propagovat město". Více informací zde.


02.01.2007
Slavnostní ceremoniál Cena Petra Parléře se uskuteční 25. ledna 2007 pod záštitou pražského primátora Pavla Béma v reprezentačních prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1. Ceremoniál bude zahájen v 15.00 hod.


02.01.2007
V. ročník architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2007 bude zahájen 1. února 2007. Podrobnosti budou zveřejněny na našich webových stránkách koncem ledna.


Vyhlášení architektonicko-urbanistvické soutěže o návrh řešení revitalizace  "sídlištní krajiny" v Třešti.

Soutežní podmínky najdete zde.

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006