Konference, semináře  

Parky, jaké byly, jaké jsou a jaké budou

Termín konání: 25. září 2007, 9.00 hod - 12.30 hod

Místo konání: TOP Hotel Praha, Blažimská 1781

Cena: 1980,- Kč + DPH

Kontakt:

Veronika Busková, Zavadilova 5, 160 00 Praha 6, telefon: 233 323 411, e-mail: veronika.buskova@cenapp.cz

Hodnocení semináře jeho účastníky

Program:

  • Městské parky - co jim chybí a co by jim chybět nemělo - Ing. Zdeněk Sendler
  • Městské parky ve světě - Ing. Radmila Fingerová
  • Zámecký park ve Ctěnicích (Grand Prix Obce architektů 2007) - Ing. arch. David Prudík, Ing. Tomáš Jiránek
  • Krajinářská tvorba - Ing. Jana Janíková
  • Umění v parku - akad.sochař Richard Kočí
  • Parky, jaké byly, jaké jsou a jaké možná budou - Ing. Antonín Marián Svoboda

Lektoři:

Ing. Radmila Fingerová - autorizovaná architektka pro obor zahradní a krajinná tvorba. Absolvovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, specializace zahradní a krajinná architektura. Působí v řadě odborných porot jak v ČR, tak v zahraničí. V letech 2005 - 2007 byla členkou výkonné rady Světové organizace zahradních a krajinných architektů (IFLA). V současnosti se v návaznosti na vítězný soutěžní návrh, jako členka mezioborového týmu, především věnuje revitalizaci Havlíčkových sadů (Grébovka) v Praze 2 a projektování veřejných prostranství se zapojením veřejnosti v Broumově.

Ing. Jana Janíková - vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, fakultu agronomickou, obor zahradnický, směr sadovnicko - krajinářský. V současnoti je odpovědným projektantem a vedoucí ateliéru Zahradní a krajinářská tvorba Brno, kde pracuje od roku 1991. Pracuje jako soudní znalec v oblasti oceňování dřevin a trvalých porostů. Spolupracovala na projektech rekonstrukce několika parků v Brně a dále na projektech dětských hřišť v Praze. V rámci ateliéru také zpracovává pasportizace a generely zeleně pro řadu měst (Praha, Brno, Frýdek-Místek, Břeclav, Bruntál, Kolín a mnoho dalších).

Ing. Tomáš Jiránek - zahradní architekt a ředitel společnosti Zahrada nad Metují, s.r.o. Studium ukončil na zahradnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v roce 1998. V rámci studia absolvoval odbornou stáž v USA v oddělení péče a údržby vegetačních prvků a komunálních služeb turistického letoviska South Seas Resort, Landscaping Dpt., Florida. K řadě projektů, na kterých se autorsky podílel, patří například rehabilitace centrálního lázeňského parku v Poděbradech a hlavní lázeňské promenády, dále parkový a oddechový areál Praha Běchovice či regenerace historické parkové krajiny Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Za rekonstrukci zámeckého parku ve Ctěnicích u Prahy obdržel spolu s Ing. arch. Davidem Prudíkem cenu Grand Prix architektů 2007 v kategorii zahradní a krajinná tvorba.

Akad. sochař Richard Kočí - narozen 1954 v Praze. Studoval na Norh Texas State University, USA, Bellas Artes de San Fernando, Madrid, ESP, Escuela de Artes y Oficios, Madrdi, ESP. Žije v Praze.

Ing. arch. David Prudík - autorizovaný architekt, který vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně. Od roku 1996 působí jako soukromý projektant, mezi jeho práce patří rekonstrukce domu na Dominikánském náměstí v Brně, rekonstrukce výtahů Pražského hradu nebo Leichtensteinské hrobky ve Vranově u Brna, studie parku pod Vlašským Dvorem v Kutné Hoře a další. Za rekonstrukci zámeckého parku ve Ctěnicích u Prahy obdržel spolu s Ing. Tomášem Jiránkem cenu Grand Prix architektů 2007 v kategorii zahradní a krajinná tvorba.

Ing. Zdeněk Sendler - absolvoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, fakultu zahradní a krajinářské architektury. Některé práce byly oceněny prestižními cenami, např. Klášterní zahrada v Litomyšli získala několik významných ocenění a byla publikována v prestižních architektonických publikacích naposledy ve výběru nejlepších evropských realizací za období 2000 - 2005. (European Landscape Architekture - Edition Topos, Callvey Verlag Munchen). Mezi další projekty patří revitalizace parku na vrchu Vítkově v Praze, park Boženy Němcové v Karviné, Denisovy sady v Brně nebo Park - Přírodní katedrála v Brně a další. Působí v Ateliéru zahradní a krajinářské architektury v Brně.

Ing. Antonín Marián Svoboda - absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy lesnické a dřevařské v Košicích a ve Zvolenu. Působil ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, dále v Botanické zahradě a v Botanickém ústavu ČSAV. Ve své práci se zaměřoval na studium a hodnocení introdukovaných dřevin jak v Průhonickém parku, tak v historických zahradách a parcích Československa. Vedle řady publikací a desítek článků, byl účastníkem mnoha vědeckých sympozií a mezinárodních konferencí doma i v zahraničí. Významná byla i jeho aktivní spolupráce se všemi arborety v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Je spoluautorem knihy "Parky a zahrady Čech, Moravy a Slezska".

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006