O profesi městského architekta, vizích developerů a  schopnosti vidět věci nově

3. konference Platformy městských architektů

pořádaná ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a městem Stříbro.

 

Termín konání: 1. října 2014,  9.30-16.00 hod.

Místo konání:  Městské muzeum ve Stříbře, Masarykovo nám. 21

Cena: 1970,- Kč + DPH

Sleva pro registrované členy Platformy městských architektů ve výši 200,- Kč. Možnost pro přihlášení nových zájemců: viz rubrika Platforma městských architektů.

 

Kontakt: PhDr. Marta El Bournová, e.mail: marta.elbournova@cenapp.cz, tel.: +420 724 085 334

Přihláška na konferenci ZDE

Pozvánka s programem (prospekt) ZDE

 

___________________________________________________

Anotace příspěvků a prezentací na konferenci

Ing. arch. Lucie Poláková

Postavení, působnost a náplň práce městského architekta

Ing. Marcel Soural

Je možná spolupráce měst a developerských společností? Jaké jsou základní předpoklady dobré spolupráce?

Příspěvek ve wordu zde .  Obrazový materiál z příspěvku zde 

Ing. arch. Cyril Vltavský

"Developer". Frekventované označení někoho, kdo ve městech může za vše špatné. Je tomu skutečně tak? Jaký vztah k nim mají naše města? Spolupracují s nimi? Daří se městům taková spolupráce? Mají města vůbec s developery spolupracovat, či nikoliv? Zkušenosti z Ostravy.

Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.

Přemýšlení o městě

Rozsah, formy a charakter činnosti městského architekta na příkladu přípravy a realizace parku Václava Havla v Litoměřicích.

Příspěvek zde

Ing. Petr Velička

Zamyšlení nad hlavní náplní práce městského architekta a mj. jeho role při přípravě architektonických a urbanistických soutěží a při následné realizaci jejich výsledků. Městský architekt se musí stát konceptorem procesu tvorby prostředí, které umožňuje realizaci dobrých staveb a plánů v kontextu jedinečnosti každého města či vesnice, nikoliv dalším regulátorem s úřednickou mocí.

PhDr. Michael Šebek, CSc.

Psychologicky významné pojmy pro městskou architekturu

Psychologicky významné pojmy, které se týkají převážně pozitivního lidského prožívání, zamyšlení nad jejich vztahem k architektuře, a zejména pak k architektuře městské: harmonie, rytmus, světlo, barevnost, opakování, hranice, bezpečí, pospolitost, tradice, mobilita, příroda, slavnosti, směna a generace.

Příspěvek zde

Ing. arch. Stašek Žerava

Kdo by měl být městským architektem a co by měl umět.

Příspěvek ve wordu zde.  Obrazový materiál z příspěvku zde

Ing. arch. Václav Zůna

Patrioti města

Kdo jsou patrioti měst, k čemu je města potřebují, jakým způsobem se mění statut patriota? Kdo je dnešním patriotem, jsou to zastupitelé s mandáty od veřejnosti, nebo to jsou lidé, kteří jsou vzdělanými a uznávanými odborníky, kteří spojili svůj osud s místem svého pobytu, nebo to jsou lidé, kteří bezostyšně pomáhají ostatním, nebo jsou to lidé, kteří dbají o krásu a rozkvět daného sídla, tak aby bylo příjemné pro žití a udržitelně pro další generace...

Příspěvek ve formě kvízu zde  

 

Kritické momenty rozvoje měst z pohledu ombudsmana zde
JUDr. Marek Hanák, Mgr. Jan Czajkowski, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno

___________________________________________________

Hodnocení konference účastníky a Vyhodnocení a náměty z konference

Hodnocení konference účastníky tabulka zde

Vyhodnocení a náměty z konference zde 

 

 


 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006