Město v proměnách času a myšlení lidí

5. konference Platformy městských architektů a Společnosti Petra Parléře, o.p.s.

Konference se pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála a za podpory statutárního města Brna.


 

Termín konání: 30. září 2015,  9.15-16.30 hod.

Místo konání:  Rytířský sál v budově Nové radnice v Brně, Dominikánské náměstí 1

Cena: 1970,- Kč + DPH

Sleva pro registrované členy Platformy městských architektů ve výši 200,- Kč. Možnost pro přihlášení nových zájemců: viz rubrika Platforma městských architektů.

 

Kontakt: Bc. Kateřina Saláková, DiS., e-mail: katka.salakova@cenapp.cz, tel: 775 965 239

 

Pozvánka na konferenci spolu s programem ke stažení zde

Příhláška na konferenci zde 

________________________________________________

 

Anotace příspěvků na konferenci :

 

JUDr. Marianna Svobodová

Veřejné zakázky - novinky roku 2016

Základní přehled změn v novém zákoně o veřejných zakázkách s důrazem na stavební zakázky a související zakázky na služby architektů a projektantů. Srovnání stávající a nové právní úpravy s výběrem klíčových institutů. Nové finanční limity a jejich dopady na postup zadavatele. Změny v kvalifikaci. Novinky v hodnocení nabídek a podmínky před uzavřením smlouvy.

Příspěvek zde 

 

Ing. arch. Kateřina Szentesiová

Urbanistická koncepce a kompozice versus soukromé vlastnictví pozemků

Téma hledání souladu mezi soukromým a veřejným zájmem není nové ani originální, je to jen další volání po uplatňování všech nástrojů, které jsou k dispozici, či spíše výzva k užívání všech dostupných postupů, směřujících k tomu, aby nové části města, které naše generace k jejich stávající struktuře  přidává nebo jimi starou strukturu nahrazuje, vykazovaly alespoň základní kvality a v ideálním případě je obohacovaly o nové hodnoty. Lze dnešními prostředky realizovat kvalitně komponované části sídel i tam, kde je vlastnická struktura různorodá, nebo je to jen idealistická chiméra, kterou nelze dnešními nástroji realizovat?

Příspěvek zde 

 

Ing. Leoš Anderle

Rozvoj projektu Smíchovského nádraží

Shrnutí a časový průběh projektu po jednotlivých krocích. Odkazy na pozitivní i negativní příklady spolupráce s municipalitou v rámci procesu přípravy projektu a dále orientace na problematiku budování technické infrastruktury a veřejné vybavenosti v území.

 

MgA. Jakub Tejkl

Otevřená architektura  - Iniciace a utváření míst

Principy otevřené architektury a popisují její základní ideová východiska.  Filosofickým základem otevřené architektury je svoboda a individualita. Svoboda v architektuře je definována jako otevřenost architektonického díla spontánní lidské aktivitě. Otevřená architektura  je pokusem formulovat zásady, které vedou  společenství z role pasivního účastníka k aktivnímu spoluutváření konkrétního stavebního projektu.

Obrazová příloha zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde a zde

 

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. a Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Architektura, urbanismus a automobilismu

Polemika s jednoduchými řešními. Zkušenosti z dosavadní diskuze nad Návrhem Pražského metropolitního územního plánu.

Příspěvej zde

 

Mgr. Martin Ander, Ph.D.

Proměny Brna - veřejná prostranství a nízkoenergetické bydlení

Město Brno prošlo v posledních 25 letech výraznou proměnou své architektonické tváře. Minimálně ve dvou oblastech byla proměna výjimečná a předznamenávající trendy 21. Století. Jednou z nich jsou energetické renovace budov do nízkoenergetického i pasivního standardu. V brněnské městské části Nový Lískovec nastavili moderní strategii již počátkem století a dnes mají všechny obecní bytové domy a budovy škol příkladně zrekonstruovány a ročně spoří 70% původních nákladů za energie. Také ulice a náměstí v centru Brna prošly postupně zásadní rekonstrukcí. Jak se nám podařilo zpříjemnit a oživit město, zhodnotíte jistě sami.

 

Ing. arch. Jan Líman

Souměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Urbanistické a krajinné hodnoty souměstí, aneb jak se s nimi zachází nyní, jak by se s nimi mohlo zacházet v nejbližší době a jak by se s nimi mělo zacházet ve futuru?

Pojednání o unikátnosti a vizích dvou zcela odlišných měst spojených do jednoho administrativního celku, které disponují různými problémy, výhodami i nevýhodami. Spojení zdánlivě nespojitelného.

Příspěvek zde

 

Dr. Martin Veselý

Sídliště je náš domov. O faktorech a způsobech identifikace obyvatel sídliště s místem 

na příkladu pražského Jižního Města.

Příspěvek zde 

 

JUDr. Marek Hanák, Mgr. Jan Czajkowski

Ochrana urbanistických a architektonistických hodnot zástavby

Příspěvek zde

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006