Výsledky soutěže Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR v Litoměřicích

 

1. cena 200 000 Kč

Autoři:          Ing. arch. Ilona Mikovcová, Ing. arch. Jaroslav Daďa (návrh č. 5)

Hodnocení poroty:  Porota tento návrh jednomyslně umístila na 1. místo. Ocenila skutečnost, že návrh navazuje na analýzu rozboru struktury a provozu města jako celku a citlivě vnímá své uplatnění v jeho obrazu. Jasně artikuluje strukturu a stopy kasárenského urbanisticko-architektonického souboru, v okrajových polohách s postupně se rozvolňující zástavbou, jejíž struktura a forma respektuje terén a tvoří plynulý přechod do volné krajiny. Hlavní kompoziční osy jsou podpořeny společenskými funkcemi. Koncepce dopravy je založena na horizontální segregaci s uplatněním principů zklidněných ulic. Napojení dopravy na areál mrazíren je inspirativní, i když momentálně nereálný z důvodů vlastnických vztahů. V tomto ohledu je ale návrh adaptabilní. Autorům se podařilo navrhnout komplexní malý městský okrsek s kvalitními veřejnými prostory, jejichž atmosféru vyjádřili výbornými skicami. V dalším rozpracování porota doporučuje výraznější akcentaci diagonálních pěších tras k železniční zastávce Cihelna a rezervovat větší prostor pro statickou dopravu sportovního areálu.

Autorská zpráva zde

Studie:

       

 

2. cena  85 000 Kč

Autoři: Ing. arch. Martin Řehák, Ing. arch. Václav Valtr (návrh č. 3) 

Hodnocení poroty:  Porota ocenila na tomto návrhu zejména práci s terénem a využití jeho konfigurace v navrženém způsobu zástavby. Výrazná severojižní hlavní dopravní osa však postrádá poněkud větší akcentaci parteru v jejím křížení s příčnou osou. Nelogické je také ukončení příčné osy ve směru západ-východ objektem tribuny. Problematická je ztráta urbanistické stopy, jádra původních kasáren a nahrazení hodnotných a rekonstruovatelných objektů novými hmotami. Porota ocenila snahu autorů o rozvolnění způsobu zástavby zejména v okrajových částech lokality a také celkově uměřené měřítko navrhované zástavby. Kvalitní je také celková grafická úroveň návrhu. 

 Autorská zpráva zde

 Studie:

   

 

3. cena  65 000 Kč

Autoři:  Ing. arch. Lenka Hejlová, Ing. arch. Martin Hejl, Bc. Pavel Uličný, Eric Bourdel, spolupracující: Ing. arch. Markéta Bromová (návrh č. 10)

Hodnocení poroty:   Idea návrhu se nese ve zcela romantickém duchu. Vložením základního modulárního systému, který je zde interpretován variabilně a hravě, do jasného zónování celého území společně s respektem k terénu a jednotlivým časovým vrstvám prostoru tento návrh výrazně vybočuje od ostatních. Diskutabilní je vzájemná poloha budov s veřejnou funkcí jesle - školka - škola s ohledem na obslužnost. Bohužel absence drobné výroby a služeb je na škodu fungující svébytné čtvrti. Detailní propracovanost architektonického detailu je v rozporu s funkčností provozu celé čtvrti.

Autorská zpráva zde

 Studie:

   

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169468 od 08. 04. 2006