1. Jak hodně se mohou měnit měřítka výkresů na panelech? Jsou poměrně velká a nevejdou se na dva soutěžní panely. Jedná se hlavně o výkresy v měřítku 1:1000.

Komplexní urbanistický návrh lze zmenšit až do měřítka 1:1200 (plocha cca 600x600 mm), problémový výkres lze zmenšit až do měřítka 1:2400, vztahy, schémata a problémový výkres lze umístit na plochu cca 300x300 mm, na vizualizace by tak zbývala plocha cca 600x600 mm. Je třeba připomenout, že soutěžící mají k dispozici ještě jeden - třetí volný panel.

___________________________________________________________

2. Žádost o doplňující informace k plánovanému stadionu v lokalitě kasáren Pod Radobýlem - zda na tento požadavek města nahlížet jako na atletický ovál s (krytými) tribunami, či jako na sportovní halu = krytý stadion.

Město předpokládá, že soutěžící prověří možnost umístit v řešeném území polyfunkční stadion s atletickým oválem, tribunou a nezbytným zázemím pro sportovce i diváky. Jedná se tedy o otevřený stadion. Součástí areálu může být i sportovní hala.

____________________________________________________________

3. Dotaz k určité nesrovnalosti v soutěžních podkladech: Na jednom obrázku je vybarvené řešené území (neobsahuje zarostlý ovál) a na dalším obrázku (zpevněné plochy apod.) je řešené území včetně oválu. Co tedy platí? Respektive jaké je přesně řešené území?

Na první stránce Soutěžních podkladů jsou schémata urbanistické koncepce města a poloha řešeného území ve městě. Rozhodně zde nejsou vyznačeny hranice řešeného území.

Hranice řešeného území jsou popsány v Soutěžním zadání, které je přílohou Soutěžních podmínek. Hranice řešeného území jsem zakreslil do mapy a jsou součástí odpovědi na předchozí dotaz (viz níže).

Poznámka: předpokládám, že analýza a návrh budoucího urbanistického uspořádání území může přivést soutěžící k drobným úpravám hranic řešené části města.

Hranice řešeného území

Hranice řešeného území jsou přesně popsány v příloze č. 2 - Podrobnější specifikace soutěžního zadání, která je součástí Soutěžních podmínek:

1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A JEHO CHARAKTERISTIKA

Areál je vymezen ulicí Kamýckou na straně severovýchodní, železniční tratí Č. Lípa - Lovosice na straně východní a účelovými cestami na jižní a západní straně (ulice Na Bídnici). Viz Obrázek zde.

____________________________________________________________

4. V podkladech ke stažení chybí:

P01 mapové podklady - technická infrastruktura

P02 ortofoto z r. 2009

P05 územní plán

P06 strategický plán

Bylo by možné poskytnout z podkladu litomerice-podklady-dokumentace.doc samostatně zdrojové obrázky v původním rozlišení? Ortofotomapa, která je v souboru litomerice-podklady-dokumentace.doc, není použitelná na výkres širších vztahů - malé rozlišení a malý záběr.

Na webové stránce s podklady k soutěži byly opětovně uloženy příslušné soubory, které se původně nezobrazovaly z důvodu velkého obsahu. Nyní jsou rozčleněny a tudíž přístupné. Za toto technické opomenutí se omlouváme.

Strategický plán považujeme za pouze informativní, pro případný zájem je dostupný na internetových stránkách města: http://radnice.litomerice.cz/strategickyplan.html

Doplnění tras a umístění technické infrastruktury

Tyto informace jsou volně přístupné v platném Územním plánu Litoměřice, který je včetně grafické části ke stažení na webu města - https://www.litomerice.cz/images/litomerice_up_092009_eaa1a.zip

Dále lze nahlížet do mimo jiné mapové aplikace technické infrastruktury, která je volně dostupná na této adrese (načítání chviličku trvá). Tato data byla zpracovávána do poslední aktualizace Územně analytických podkladů: http://litomerice.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=78b9cd0a697c4c729601f7a86038b8a0&extent=14.0178,50.457,14.5009,50.6316

Dále byl do podkladů doplněn pro případnou další potřebu export části mapy do geotiffu.

______________________________________________________________

 

 


 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169468 od 08. 04. 2006