PorotaIng. arch. Milan Körner, CSc.

V roce 1968 vystudoval Fakultu stavební ČVUT, absolvoval obor architektura a urbanismus. Působil na Útvaru hlavního architekta města Prahy, v SIALu Liberec, Filmovém studiu Barrandov, IMADOSu, Krajském projektovém ústavu, Terplanu, ILF Consulting Engineers, převážně na pozicích vedoucí projektant a vedoucí ateliéru. Od roku 1997 je spoluvlastníkem a jednatelem společnosti AURS, s.r.o. Specializuje se především na územní plány velkých celků zejména ve středočeské oblasti (Pražský region aj.) a na územní plány měst a obcí. Pracoval v orgánech České komory architektů (v dozorčí radě, představenstvu apod.) a jako předseda a místopředseda Asociace pro urbanismus a územní plánování. Znalost problematiky mnoha českých měst uplatňuje jako člen soutěžních porot, garant odborných seminářů vč. mezinárodních a autor řady odborných článků.

 

 

Ing. arch. Eva Špačková PhD.

Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně a doktorský program na FAST VŠB-TU v Ostravě. Je členkou České komory architektů. Souběžně s dlouholetou architektonickou praxí ve vlastní architektonické kanceláři v současnosti vyučuje na katedře architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě. Věnuje se odborné i osvětové publikační a vzdělávací činnosti v oboru architektury, zaměřuje se na architekturu 2. poloviny 20. století a na architektonické soutěže.  Spolupracuje se Společností Petra Parléře při pořádání a hodnocení architektonických soutěží o Cenu Petra Parléře.

 

 

 

 
  

Ing. arch. Jan Sedlák

Fakultu architektury ČVUT absolvoval roku 1977. Dnes na této fakultě působí jako odborný asistent a vede zde ateliér v Ústavu navrhování. Ve svých četných územně plánovacích dokumentech zpracovával především problematiku urbanismu historických měst a obcí, jeho návrhy a realizace se rovněž zaměřovaly především na historické části měst. Dlouhá léta pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19. století. Jeho metodická činnost v oblasti památkové péče souvisí především s ochranou městských i venkovských památkových zón, resp. jejich veřejných prostor.

 

Náhradník:

Ing. Jiří Kubát

Absolvent Stavební fakulty VUT Brno, po absolvování nastoupil do IPS Ostrava. Zpočátku pracoval jako stavbyvedoucí, posléze se více věnoval řízení projektů, a to v zahraničí nebo pro zahraniční investory v ČR. Podílel se na projektech velkých investorů, např. LG Philips a TPCA Kolín. V zahraničí se jednalo o stavby na Blízkém východě a v Evropě. V roce 2000 začal studovat na Open University, kterou dokončil v roce 2003. V poslední době vedl projektově manažerskou firmu se zaměřením na stavby v zahraničí.

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169468 od 08. 04. 2006