1. Co je v zadání myšleno krizovým scénářem v bloku analýz v odrážce "Ekonomická ve vazbě na čas"?

Ekonomická analýza ve vztahu k času pojednává o možném vývoji na stavebním a realitním trhu v časové ose. Ten je buď pozitivní nebo negativn. Zadavateli jde o vyhodnocení realizovatelnosti návrhu v obou možných scénářích vývoje. Vytipování kolizních bodů  a zvážení krizového scénáře je velmi důležité pro další vývoj celého projektu. Je možné použít některou z marketingových analýz, například SWOT s kombinaci s Paretovým principem apod.

___________________________________________________________________

2. Je stávající platný územní plán * závazný* pro návrh funkčního využití řešeného území? Je možné v návrhu zohlednit případné navrhované změny využití území?

Územní plán není pro řešení soutěžního zadání závazný.  Jsou přípustné návrhy, které vyvolají změnu územního plánu.

___________________________________________________________________

3. Soutěž je vypsána jako *ideová*, přesto má odevzdaný návrh obsahovat např. "Technickou - koordinační situaci 1:1500". Do jaké míry je požadováno reálné řešení na úkor "silné" idey?

Přednost má jednoznačně idea. Zároveň však očekáváme, že návrh bude reálně proveditelný. Technická - koordinační situace je vyžadována proto, aby bylo zřejmé, jak se touto problematikou soutěžící zaobírali a jaká řešení z toho vyplynula.

___________________________________________________________________

4. Je možné odevzdávat návrhy osobně i spoluvyhlašovateli - městu Orlová (např. uvedené kontaktní osobě), nebo jediné přípustné odevzdání je Vám jako sekretáři soutěže?

Soutěžní návrhy musí být podle soutěžních podmínek doručeny do sekretariátu soutěže, tedy sekretáři. Je to mj. proto, že zde probíhá registrace studií a jejich přezkušování.

____________________________________________________________________ 

5. Žádost o rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma historického centra Orlové. 

Žádost je v příloze a doplněno je také stanovisko NPÚ k problematice rozvoje historické Orlové, vydané v loňském roce.

Příloha zde , stanovisko NPÚ zde.

_____________________________________________________________________

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169468 od 08. 04. 2006