Výsledky architektonické soutěže o návrh Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu s návazností na Jánské náměstí

1. cena 300 000 Kč

Autoři: Atelier Brandštetr s.r.o. - Ing. arch. Marek Brandštetr, Ing. arch. Ivo Chmelař, Ing. arch. Jan Šárka, Bc. Lena Trpělková (návrh č. 14)

Hodnocení poroty:  Rozhodující kvalitou návrhu je velkoryse zvládnutý vstup, který otevírá prostor areálu do veřejného prostoru. Moderní tvarosloví přináší k historickému základu novou kvalitu, je zřetelně čitelné a zanechává uměřenou stopu současnosti. Návrh porota jednomyslně ocenila 1. cenou.

Autorská zpráva: zde

Studie:

           
 

 


2. cena  150 000 Kč

Autoři: Ing. Michal Říha, Bc. Tadeáš Říha, Ing. arch. Martin Špičák, Ing. arch. Kateřina Frejlachová (návrh č. 2)

Hodnocení poroty:  Kvalitou návrhu je snaha o řešení, které by nevytyčovalo pevnou definitivní hranici mezi školou, veřejnou a pronajímanou částí, ale naopak umožňovalo tuto hranici měnit a posouvat podle potřeb školy a možností komerčního využívání ostatních prostor. Pozornost věnuje venkovním a přilehlým volným prostorům, jako je nároží Úzké a Dominikánské ulice. Autoři několika přesně volenými minimalistickými zásahy harmonizují provozní vztahy v objektu, aniž zasahují do původních konstrukcí. Nově navržené prvky jsou ale výrazově autonomní a jasně přiznávají svoji funkci nejenom provozní, ale i estetickou. 

Autorská zpráva: zde

Studie:

           
 

 


3. cena  100 000 Kč

Autoři: Masák & Partner, s.r.o. - Ing. arch. Jakub Masák, Ing. arch. Daniel Jeništa, Martin Růžička, Ing. arch. Petr Němejc (návrh č. 15)

Hodnocení poroty:  Přínosem návrhu je originální a památkově citlivé řešení společenského sálu, které vychází z původního charakteru stavby a zajímavě ho dotváří a očisťuje od historických hmotových srůstů. To přináší výrazné zhodnocení obou hlavních sálů z hlediska denního osvětlení a zároveň pročišťuje a zpřehledňuje dispoziční řešení.

Autorská zpráva: zde

Studie:

           

 


Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169468 od 08. 04. 2006