Cena Petra Parléře 2014

V České republice jde o nejstarší veřejně prospěšnou urbanisticko- architektonickou soutěž Společnosti Petra Parléře, jejímiž spoluvyhlašovateli jsou  česká města a obce. Soutěžní řád předpokládá, že města a obce na základě každoročně vyhlašovaného konkurzu přihlásí své náměty na uspořádání  různých typů architektonických soutěží, z nichž určitá část bude přijata do ročníkového projektu, jehož součástí může být až 13 soutěží. Každá z nich je vyhlašována samostatně, v jiném termínu, s jinou porotou a jinými soutěžními podmínkami. Soutěže mohou být ideové či projektové, veřejné nebo vyzvané. Vítězové jednotlivých soutěží se poté uchází o Cenu Petra Parléře, o které rozhoduje šestičlenná Hodnotitelská rada.

Na přípravách jednotlivých zadání spolupracuje speciální odborný tým Společnosti Petra Parléře. Společnost se podílí nejen na přípravách zadání soutěže, ale i na zpracování soutěžních podmínek a zajištění procesu schvalování jejich regulérnosti, dále na propagaci soutěže a její organizaci, výběru porotců a specialistů , v závěru pak navrhuje strategii prezentace jejích výsledků.

Města či obce uzavírají se Společností Petra Parléře realizační smlouvu, která předpokládá, že města a obce budou hradit odměny soutěžícím a náklady spojené se zajištěním, organizací soutěže a prezentací jejích výsledků. Společnost hradí honoráře jednotlivých porotců a veškeré náklady spojené s vyhlášením Ceny Petra Parléře.

Tematické zaměření 12. ročníku : Revitalizace osiřelých nebo zanedbaných staveb či území

Cena Petra Parléře - konkurz měst 

Revitalizace osiřelých nebo zanedbaných staveb či území. Stavbu, která chátrá, nebo území, které je zanedbané a městu nedělá dobrou pověst, má pravděpodobně každé město.

Náměty na toto téma do soutěže o Cenu PP přijímá sekretariát do 17. dubna 2014.

Konkurz měst dokument ke stažení zde                         Přihláška ke stažení zde

 


Přehled ročníku:

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006