Hodnotitelská rada

Správní rada Společnosti Petra Parléře jmenovala pro 11. ročník soutěže o Cenu PP 2013 Hodnotitelskou radu ve složení:

 

Ing. arch. Tomáš Hradečný

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, v roce 1998 založil společnost HŠH architekti, s.r.o., mezi oceněné práce patří realizace Výdlažby jiřského náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézního muzea v Olomouci, vily v Berouně, dále soutěžní návrhy na budovu Národní knihovny, nebo Fakulty humanitních studií UK. Je členem České komory architektů, Správní rady Společnosti Petra Parléře a skupiny Slavíci.

 

 

 Ing. arch. Tomáš Vích        

Fakultu architektury ČVUT Praha zakončil v roce 1991 diplomním projektem v ateliéru Prof.Ing.Akad.arch. Aleny Šrámkové. Následovala praxe v ateliéru Ing.arch. Michala Sborwitze, práce na studiích pro Pražský hrad, rekonstrukce Muzea umění Olomouc, která byla v roce 2000 oceněna jako stavba desetiletí Olomoucka. V roce 1995 zakládá vlastní ateliér AA VÍCH. Zabývá se urbanismem i architekturou v celkových sociologických, administrativních, logistických, historických a estetických souvislostech. Je autorizovaný architekt České komory architektů, publikuje články na téma architektura a revitalizace města, edituje internetovou Revue Beau! a organizuje odborné besedy na aktuální témata. Píše blog na www.archiweb.cz, zasedá v dozorčí radě České komory architektů, je členem PragueWatch o.s., žije a pracuje v Praze.

               


 Ing. arch. Jan Sedlák

Fakultu architektury ČVUT absolvoval roku 1977. Dnes na této fakultě působí jako odborný asistent a vede zde ateliér na Ústavu navrhování. Ve svých četných územně plánovacích dokumentech zpracovával především problematiku urbanismu historických měst a obcí, jeho návrhy a realizace se rovněž zaměřovaly především na historické části měst. Dlouhá léta pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19. století. Jeho metodická činnost v oblasti památkové péče souvisí především s ochranou městských i venkovských památkových zón, resp. jejich veřejných prostor.Ing. arch. Eva Špačková

Absolvovala Fakultu architektury VUT v Brně v roce 1987. Krátce po ukončení studia se přestěhovala do Ostravy, kde žije dodnes.Pracuje v rodinné architektonické kanceláři Špaček projekt, s.r.o. Je autorizovanou architektkou České komory architektů.Po založení Katedry architektury na Stavební fakultě VŠB-TU v Ostravě se věnuje výuce studentů oboru architektura a stavitelství jako odborná asistentka. Studuje v doktorském studijním programu a připravuje disertační práci na téma architektonické soutěže.

 


 
 Ing. arch. MgA. Alena Korandová

Autorizovaná architektka. Vystudovala Fakultu architektury ČVUT (1997) a školu architektury AVU (2000). Od roku 1998 spolupracuje s architektem Romanem Korandou. Věnuje se převážně návrhům a realizaci staveb pro bydlení, urbanistickým konceptům a návrhům veřejných prostor.

 


 


Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 168517 od 08. 04. 2006