CENA PETRA PARLÉŘE 2012

1. cena: CENA PETRA PARLÉŘE 2012

ve výši 140 000 Kč

Návrh č. 5

Téma: Valašské Klobouky - Rekonstrukce Masarykova náměstí

Autoři: Ing. Marie Hlavatá, Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá

Hodnocení poroty:

Návrh porotu zaujal civilním a přiměřeným řešením, které citlivě navazuje na poetiku místa a sjednocuje celek při zachování obytnosti prostoru inspirované atmosférou historických fotografiích.

Práce je dotažena do samých detailů. Dostavěné objekty jsou citlivě řešeny.

HR ocenila navržené řešení, kdy je organizace dopravy potlačena ve prospěch náměstí jako celku, ale přitom zachovává potřebnou dopravní obsluhu.

Pro většinu členů Hodnotitelské rady je problematickým prvkem věž v rohu náměstí a navrhované podzemní garáže považují v současné době nereálné.

Pozitivně hodnocena byla redukce zeleně a důmyslné nahrazení původního travnatého svahu terénním schodištěm s lavicemi a možností posezení. Situování schodiště v ose spojující mariánský sloup s věží kostela působí dobře.

Kvalita řešení prostoru náměstí, zadního traktu a zákostelí spočívá v jeho univerzálnosti, pestrosti a má punc individuality.

Při další fázi zpracování návrhu by se mělo dbát na zachování lapidárnosti, diskrétnosti a čistoty prostoru, zejména v místě autobusových stání.

Autorská zpráva: zde

Studie:

 

 

2. cena: CENA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ve výši 120 000 Kč

Návrh č. 4

Téma: Valašské Meziříčí - Regenerace parteru náměstí s přiléhající ulicí Mostní

Autoři: Ing. arch. Jan Albrecht, MgA. Renata Slámková

Hodnocení poroty:

Hlavní novou kvalitou návrhu je vymezení platformy těžiště s novým zformováním příčné osy náměstí a dotvoření kompozice solitérních prvků. Autorům se podařilo oslabit podélnost příčnou osou díky zakomponování dvou nových motivů.

Návrh prostor posouvá dále, znásobuje počet zákoutí a tvoří tak nová silná místa, přičemž nezmnožuje ani nepřehání nové vstupy. Tato ukázněnost prostor povznáší. Vodorovná plocha náměstí, která vzhledem k jeho svažitosti je na jedné straně vyvýšena a na straně druhé zahloubena, jako by kývala v příčné ose, vzniklé vložením dvou nových výtvarných prvků.

Diskutabilní je novostavba na trojúhelníkové parcele. Schematické řešení nepředstavuje žádnou kvalitu. Základní, kvalitní a velkorysé koncepci návrhu neodpovídá naznačené řešení povrchů parteru, kterému propracovanost a kvalita chybí.

Přínosné je navržené řešení zeleně: trávníky byly odstraněny a koncept zeleně je svým způsobem netradiční a zvláštní svou asymetričností, neboť neopakuje tradiční stromořadí kolem celého náměstí, ale řeší ho ze dvou stran s důrazem na čtyři velké stromy, které akcentují sochu sv. Jana Nepomuckého.

Autorská zpráva:  zde

Studie:

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 168440 od 08. 04. 2006