Výsledky soutěže - oceněné návrhy

Počet oslovených měst

        362

Počet přihlášených měst:

            3

Počet vybraných měst:                     

            3

Počet zúčastněných tvůrců               

          41                    

Počet návrhů v soutěži                     

          14

Počet oceněných       

            3

Protokol Hodnotitelské rady VIII.ročníku O Cenu Petra Parléře si můžete stáhnout zde.

V letošním ročníku byly uděleny tyto ceny:

  • Cena Petra Parléře 2010 - nebyla udělena
  • Cena za  Prostor pro život -  2x 100 000,- Kč
  • Cena  MMR za přínos k rozvoji města - 50 000,- Kč

 

CENA PROSTOR PRO ŽIVOT

Odolena Voda - Revitalizace Dolního náměstí, kompletní přestavba prostoru náměstí.

Návrh č.7

Autoři studie: Ing.arch.Martin Čeněk, Ing.arch.Petr Synovec

Autorská zpráva zde

Hodnocení poroty:  Projekt úpravy a dotvoření Dolního náměstí v Odoleně Vodě je přesvědčivý jasnou a čitelnou koncepcí a jejím profesionálním podáním. Prostor náměstí definuje striktními pevnými hranicemi. Organizuje dopravu mimo střed náměstí. Vzniklou velkorysou plochu pojednává efektní hrou elips vyjadřujících kromě různých aktivit, materiálů, artefaktů i místní pospolitost. V zahuštění a dimenzování zástavby fronty náměstí vytváří předpoklad intenzivního městského života, který je hlavním předpokladem fungování městského prostoru. Nové hmoty i motivy elips jsou natolik velkorysé a výsledek je natolik efektní, že vzbudil v porotě živou diskuzi o adekvátnosti takového řešení měřítku a charakteru městečka. Zároveň bylo konstatováno, že pokud je návrh pojímán jako iniciace procesu přerodu vesnice na město, lze jej pro jeho potenciál přes všechny pochybnosti doporučit.

 

               
   


CENA PROSTOR PRO ŽIVOT

Most, Vtelno - Revitalizace centrálního veřejného prostranství části obce Most.

Návrh č. 11

Autoři studie: Ing.arch.Gabriela Elichová, Ing.arch.Martin Elich

Autorská zpráva zde

Hodnocení poroty: Autoři dobře uvažují o prostoru a správně se zaměřují na vymezení hranic mezi soukromým a veřejným. Právě toto vymezí hranic je stěžejním prvkem pro kvalitu veřejných prostranství. Prostorovou úvahu doprovázejí kompozičním schématem a poctivými úvahami o širších vztazích. Na horní stranu návsi umísťují objekt a tím dávají návsi horní hranu. Ve spodní části navrhují dostavět namísto stávající samoobsluhy nový objekt s nárožní věží. Tato novostavba nesleduje původní stopu, jak je zřejmé z obtisku stabilního katastru, ale mírně ustupuje a vytváří tak v ústí ulice širší prostor. Porota nedospěla k jednoznačnému názoru, zda-li je toto rozšíření správné a přiměřené vzhledem k velikosti a tvaru veřejného prostranství. Otázkou zůstává členění prostranství na 3 zóny obchodně společenskou, odpočinkovou a sportovně rekreační. Veřejné prostranství by mělo být volné a otevřené různým způsobům využití a těžko jej vyjma parkové a dlážděné úpravy předurčovat ke konkrétní potřebě. Kladně byl hodnocen jednoduchý a přirozený systém cest. Velkou předností návrhu je určitá střídmost a půvab obyčejnosti zejména v parkové úpravě horní části prostranství. Náves je kultivována přiměřenými prostředky a návrh se tím jeví jako životaschopný. Celkově je návrh zpracován velmi kvalitně, přehledně a výstižně.    

 

 

CENA ZA PŘÍNOS K ROZVOJI MĚSTA

Odolena Voda - Revitalizace Dolního náměstí, kompletní přestavba prostoru náměstí.

Návrh č.14

Autoři studie: Ing.arch. Jakub Svatoň, Ing.arch.Eva Brandová

Autorská zpráva zde

Hodnocení poroty:  Civilnost - to byl asi první dojem z návrhu, který je velmi citlivý ke stávajícím hodnotám místa. Ať už je to střešní krajina, stopa historických cest nebo měřítko a charakter stávající zástavby. I ambice a nástroje jejich naplnění jsou na první pohled jemné. Sympaticky se dovolávají poetiky maloměsta. Přesto lze vycítit řadu rozporů. Autoři scelují plochu náměstí odsunutím dopravy k jeho západní frontě, ale jako by si s její velkorysostí nevěděli rady, drobí ji na menší motivy. Jako určitý protimluv chápala porota rozbití scelené volné plochy v severní části kaskádami se zabudovaným mobiliářem. Zvlášť, když význam plochy jako dominantního prostoru podpořili autoři přesunutím akcentu Mariánského sloupu. Určité pochybnosti také budí nuance v definování hranic náměstí, které úplně neodpovídají deklarovanému hlavnímu principu návrhu, kterým je, podle autorů: „obnovení pevných linií definujících tvar náměstí".

 

            Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169468 od 08. 04. 2006