Konkurz námětů měst

Již poosmé si mohou města v České republice objednat prostřednictvím národní urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře zpracování návrhů na revitalizaci veřejných prostranství nebu budov ve veřejné správě. V případě, že námět bude porotou akceptován a zařazen do architektonické soutěže, město může získat jednu nebo více architektonických studií za paušální poplatek. Základní podmínkou je podání přihlášky na předepsaném formuláři, nejpozději do 10.února 2010 a zaplacení registračního poplatku ve výši 5 000 Kč. Registrační poplatek bude fakturován v okamžiku, kdy sekretariát soutěže obdrží od města oficiální přihlášku.

Všechna přihlášená města budou pozvána na veřejnou prezentaci, která se uskuteční 16.února 2010. Zde Hodnotitelská rada rozhodne o tom, který z námětů bude zařazen do architektonické soutěže. Oficiální vyrozumění obdrží města do třech dnů po datu konání veřejné prezentace. Každé město, jehož námět byl do soutěže zařazen, musí uhradit vstupní poplatek v rozmezí 40 - 50 tisíc Kč, podle náročnosti zadání. Poplatek se vrací v případě, že město neobdrží žádnou architektonickou studii.

Zařazeným městům bude přidělen bezplatně odborný konzultant - architekt, který se bude v případě potřeby spolupodílet na tvorbě oficiálního zadání.

Urbanisticko-architektonická soutěž je vyhlašována v souladu s obecně právními předpisy, zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Soutěžním řádem České komory architektů jako veřejná, ideová a jednokolová. Je určena autorizovaným architektům a studenti se mohou na ní podílet pouze v týmu pod vedením autorizovaného architekta. Soutěž bude zahájena 22.února 2010 a ukončena 16.května 2010.

Přihláška ke stažení

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169468 od 08. 04. 2006