Dotazy soutěžících k soutěži CPP 2010

1. Grafické odevzdání - v podmínkách jsou vyjmenovány požadované výkresy, které se umístí na 3 panely A1. Je porušením soutěžních podmínek, pokud se na tyto panely umístí ještě další grafický materiál - schémata, diagramy atd..? Nebo platí, že cokoliv nad rámec požadovaného může být umístěno pouze na 4. dobrovolném panelu?

Na předepsaný počet panelů A1 je nutné umístit požadované výkresy. Umístění schémat, diagramů, fotografií, skic, nebo jiných grafických zobrazení na jiný, než volný výkres soutěžní podmínky neřeší, tzn. ani je nezakazují. Je zcela na autorech návrhu, zda případné doplnění takových zobrazení prospěje kvalitě a srozumitelnosti návrhu či nikoli.

2. Je možné v soutěžním návrhu Odolena Voda uvažovat s odstraněním objektů kotelny a samoobsluhy?

Ano, jedná se o ideovou soutěž, kde je možné vše. Na tyto  objekty je zpracována studie, která je poměrně zdařilá a uvažuje se začleněním obou objektů do jednoho funkčního celku. Viz podklady „Axonometrie náměstí" a „Pohled severní a západní na objekty kotelny a samoobsluhy".

3. Formát A1 má být při odevzdání použit na výšku nebo na šířku nebo jsou přípustné obě varianty?

Jelikož soutěžní podmínky neuvádí orientaci výkresů A1, jsou přípustné obě varianty

4. V zadání jsou předepsána měřítka odevzdání návrhu 1:200 nebo 1:500. Lze použít jiné měřítko? Např. 1:250?

Pro výkres komplexního architektonicko-urbanistického návrhu jsou určena měřítka 1:200, resp. 1:500 podle zvoleného tématu. Podmínky rovněž umožňují, v případě většího území, odevzdat tento výkres na dvou formátech.

5. Je možné existující kašnu ve středu nádvoří přemístit/odstranit? (Znojmo)

V případě nezbytnosti ANO. Stávající stav není historický, ale pochází ze 70. let minulého století.

6. Je též přípustné probrání stromů na nádvoří? (Znojmo)

Případné odstranění stromů by bylo nutné posoudit ve správním řízení.

7. Je možné zpřístupnit vstupní sál na pavlač novými dveřmi?(Znojmo)

Ne.

8. Je dovoleno odstranit příčky v místnostech č. 10, 11, 12 v 1. NP?(Znojmo)

Ne.

9.  Bezbariérový přístup se požaduje v celém objektu včetně podkroví?(Znojmo)

Záleží na konkrétním řešení (lokaci) výtahu.

10. Byl proveden archeologický průzkum nádvoří? Je k dispozici?(Znojmo)

Plošný archeologický průzkum na nádvoří nikdy nebyl proveden.

11. Když průzkum nebyl, bude v dohledné době?(Znojmo)

Archeologický průzkum zde bude probíhat těsně před zahájením stavební činnosti (vyplývá to ze zákona o památkové péči).

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169468 od 08. 04. 2006