Cena PETRA PARLÉŘE 2008 

Náměty pro architektonickou soutěž, která bude vyhlášena 21.května 2008

Město Hořovice -  Palackého náměstí

Revitalizace prostoru náměstí a návrat k jeho původnímu účelu, tedy k místu určenému k setkávání a shromažďování lidí. Studie by měla obnovit celý prostor, řešit umístění barokní kašny, vytvořit pobytový prostor před kostelem, obnovit fasády domů po obvodu náměstí. Součástí studie by mělo být i řešení zeleně a dopravy.

Obec Čerčany - nové centrum obce

Obec s charakterem městečka bez náměstí a centrální zóny. Územní plán počítá s novým centrem, kde je zatím nový hospic a připravuje se výstavba kostela. Obec očekává řešení centrálního prostoru pro konání veřejných aktivit a pro výstavbu budovy nové radnice a případně dalších objektů občanské vybavenosti.

Město Cheb - Kostelní a Kasární náměstí

Dvě náměstí v blízkosti centra, bezprostředně na sebe navazující. Město plánuje rekonstrukci gotického kostela a v této souvislosti by chtělo provést obnovu přilehlých veřejných prostranství.

Město Semily - Komenského náměstí

Náměstí funguje v současné době především jako parkoviště. Studie by měla řešit prostory náměstí, včetně průjezdní komunikace, dále plochy pro pěší, úpravu okolní zástavby (radnice), vazbu na okolní území ve směru k rušným ulicím (prověření možnosti transferu tří památkově chráněných roubených domů), návrh řešení prostoru před smuteční síní.

Město Třeboň - prostor Na valech

Prostranství se nachází v městské památkové rezervaci a je součástí Národní kulturní památky - zámek Třeboň. Záměrem je celková rehabilitace prostoru, kde dnes dominuje doprava a parkování. Studie by měla vrátit místu původní význam, prostor ozvláštnit a vrátit mu krásu.

Město Loket - park v Pivovarské ulici

Rekonstrukce části historického jádra města, včetně parku v Pivovarské ulici. (podrobnější údaje budou zveřejněny v rámci soutěžních podmínek)

Obec Svatobořice - Mistřík - nové centrum obce

Cílem je vypracovat studii nového centra obce - vyřešení funkčně prostorových vztahů mezi jednotlivými strukturami, soustředění objektů občanské vybavenosti a řešení využití objektu mlýna.

Statutární město Opava  - sjednocení prostor v centru Opavy

Jde o sjednocení prostorů náměstí Republiky, u Jaktařské brány, Horní náměstí a mezi trhy s nově realizovanými částmi. Součástí by měl být návrh struktury mobiliářů, veřejné osvětlení, šířkové uspořádání komunikací a vymezení nových ploch veřejných prostorů odpovídajících současným trendům moderního evropského města.

Město Jeseník - klášter Voršilek

Klášter se nachází v centru města. Cílem je otevřít tento prostor široké veřejnosti, odstranit montované budovy, vyčlenit plochy pro ZŠ a neziskový sektor a navrhnout umístění nové knihovny. Areál je vzdálen cca 200 m od centra města a jeho revitalizací by mohla vzniknout chybějící klidová a odpočinková zóna.

Město Vítkov -  městský hřbitov

Studie by měla dát do souladu současné požadavky na funkci hřbitova a přitom respektovat historické, přírodní a estetické hodnoty tohoto prostoru. Vyřešit pojízdnou a pěší komunikaci, umístění kolumbária a posypové loučky, veřejné osvětlení, přístavbu smuteční síně, včetně terénních úprav, zeleně, mobiliáře a ukládání odpadu.

Město Hlučín - sportovně rekreační areál

Studie by měla dořešit okolí Hlučínského jezera, které slouží jako rekreační areál pro občany z blízkého i vzdáleného okolí.

 

 

 

 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 166140 od 08. 04. 2006