Zpracovatelé urbanisticko-architektonické studie o návrh úprav Komenského náměstí v Semilech Ing.arch.Ondřej Kafka a Ing.arch.Darja Štursová, která byla součástí soutěže o Cenu Petra Parléře 2008 podali námitku vůči hodnocení jejich návrhu Ing.arch.Pavlem Hniličkou. Ve sdělení se mj.říká:

,, Pan architekt Pavel Hnilička se mylně domnívá, že nová poloha silnice II.třídy nebyla přesně určena, proto citujeme ze zadávacích podkladů: ,,Procházející silnice II.třídy, která dnes vede náměstím směrem do Husovy ulice bude výhledově přeložena do proluky č.p.113 a 116". Tím, že bylo toto určené, nutně muselo dojít k narušení urbánní struktury za Komenského náměstím. A proto se opět ptáme:

Máme být kritizováni za dodržení zadání a z něho vzniklých důsledků?

Je dobře, že v jedné soutěži vypisujete několik témat najednou, když se Vám nedaří se oprostit od různorodosti zadání a posuzovat pouze přínos návrhů?

 

Odpověď ing.arch.Hniličky:

Jak už jsem napsal, zadání nebylo úplně přesně specifikováno a psaný text od radnice v Semilech se úplně nekryje s tím, co mně sdělil zástupce Semil pan Mach, tedy že průraz frontou náměstí se uvažuje jako jedna z variant a že nejsou o ní všichni přesvědčeni - a že bude na soutěžících, kudy cestu povedou. Možná, že jsem měl znění textu nechat upravit již v rámci přípravy soutěže. Souhlasím s tím, že to nebylo dobře formulováno. Nesouhlasím však s tím, že zadáním bylo navrhnout průraz náměstím. Za způsobené komplikace se soutěžícím tímto omlouvám.

Stanovisko sekretariátu soutěže:

Autoři studie Ing.arch.Ondřej Kafka a Ing.arch.Darja Štursová  byli kritizováni v tomto případě neprávem. Dodatečné šetření ukázalo, že komunikace mezi garantem zadání a městem Semily nebyla ideální a redakce zadání neprošla pečlivou korekturou.

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 166140 od 08. 04. 2006