Veřejná architektonická soutěž Vodňany  - obnova kulturního domu.

Soutěžní podmínky ke stažení zde.

Potvrzení o regulérnosti soutěže bylo vystaveno Českou komorou architektů dne 13. února 2012 (dokument zde).

Dotazy a odpovědi (soubor v pdf)

Popis místnosti, půdorys (dokument zde)

 

 

Výsledky   soutěže

Veřejná architektonická soutěž Vodňany - obnova kulturního domu.  Porota hodnotila celkem 34 došlých návrhů. Z  postupujících  rozhodla porota udělit ceny  těmto návrhům:

 

1. cena ve výši 120 000,- Kč

Návrh č. 26
Autoři studie: Ing. Jan Lesenský, Ing. arch. Pavel Lesenský, Ing. arch. Petr Fogl
Autorská zpráva zde

 

    
 

 
    
 

 
    
 
 
 

 

Hodnocení návrhu: Návrh zaujal výborně zpracovanou koncepcí univerzálního sálu, který může sloužit pro divadelní představení i promítání filmů. Přínosem je prohloubení jeviště. Po zasunutí sedaček bude prostor dobře fungovat i jako sál s rovnou podlahou pro plesy nebo konference. Výraznou přidanou hodnotou je možnost otevřít prostor jeviště směrem k jihu do parku. Vzniká tím atraktivní scénický prostor pro pohled zevnitř sálu i z venku a podium pro letní exteriérové akce. Všechny ostatní požadované provozy kulturního domu jsou přístupné z hlavního foyer - knihovna se otevírá směrem do parku, kavárna, malý sálek, klubovny a mateřské centrum jsou situovány k západu. V této části by bylo dobré upravit dispozici v souladu s přesnými požadavky zadavatele (větší prostor pro mateřské centrum, příchod do malého sálu jen přes kavárnu, možnost otevřít kavárnu a mateřské centrum do exteriéru).

Návrh je civilní, kompaktní a úsporný. Architektura domu je založena na čistých až minimalistických objemech prolomených prosklenými stěnami. Výraz stavby je soudobý, elegantní a dobře reprezentuje kulturní a společenskou funkci stavby. Navržené materiály (jemná omítka, pohledový beton, plechové panely) korespondují s architektonickým řešením a přiznávají původní a doplněné objemy stavby.

Porota se jednoznačně shodla na tom, že návrh naplňuje požadavky zadání, představuje kvalitní architektonický koncept a vazbou sálu na exteriér výrazně obohacuje možnosti zapojení kultury do života ve Vodňanech. Návrh získal 1. cenu a porota jej doporučuje k přípravě dalších stupňů projektové dokumentace a realizaci stavby.

 

2. cena ve výši 60 000,- Kč

Návrh č. 20
Autoři studie: Ing. arch. David Průša, Ing. arch. Alena Mazalová, spolupráce: Ing. arch. Jan Zeman
Autorská zpráva zde

 

    
 

 
    
 

 
    
 

 

 

Hodnocení návrhu: Autoři návrhu vycházejí z důsledné analýzy problémových komunikačních a pohledových vazeb mezi kulturním domem a jeho okolím. Potlačení bariér, úprava plochy parkoviště u trati spolu s návrhem odstranění čerpací stanice jsou předpokladem pro nové vnímání kulturního domu jako pavilonu v parku. Snesení kancelářského patra v jižním křídle spolu s doplněním hmoty přízemního prstence pozitivně ovlivňují měřítko stavby. Umístěním jednotlivých funkcí či aktivit po obvodu dochází k potřebnému oživení a aktivaci stavby nejen fakticky, ale i výrazově navenek. Materiálové řešení fasády přispívá k celkově klidnému a přitom sebevědomému výrazu kulturního domu jako místa společenských, vzdělávacích i odpočinkových aktivit. 

Provozní a dispoziční řešení včetně půdorysného přetočení hlavního sálu je přehledné, z hlediska funkčního uspořádání vyhovující, současně bez zvláštních inovativních podnětů.

Porota kladně hodnotila celkovou promyšlenost a ukázněnost konceptu, komplexnost řešení a udělila návrhu 2. cenu.

 

 

3. cena ve výši 40 000,- Kč

Návrh č. 29
Autoři studie: Ing. arch. Jan Kadlas, Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Jiří Žid
Autorská zpráva zde

 

    
 

 
    
 

 
    
 

 

 

Hodnocení návrhu: Řešení jako jediné zcela neguje stávající budovu a reliéf  terénu v jeho nejbližším sousedství. Nejen stavebně, ale i obsahově přináší novou filosofii kulturně-společenského uzlu města, jako jsou Vodňany. „Místa, kam se nechodíme na kulturu pouze dívat, ale kde ji můžeme spoluvytvářet." (T.Hradečný)

Architektonické a dispoziční řešení: Sál samostatného „blackboxu" dostává charakteristickou úsměvně historizující architektonickou tvář, solitérní, pouze podzemní komunikací propojený objekt vertikální knihovny působí odlehčeně, s roletovými slunolamy téměř plážově, je prosklený do zeleně parku, z nejvyššího podlaží je možno „exkluzivně" hledět směrem k historickému náměstí. Inspirace je v převyprávění historických archetypů, čitelných z půdorysu jádra města (bastion, hradební příkop, hradební zeď). 

Parkové řešení: je přehledně organizované a je důležitou součástí celku - venkovní pobytové a herní prostory mohou tvořit živý organismus, jakýsi dynamický pobytově-kulturní kampus Vodňan (hlavní „plac" před severním průčelím, zadní prostor venkovního jeviště s možností propojení s vnitřním jevištěm).

Porota ocenila originalitu návrhu a udělila mu 3. cenu. Z hlediska objektivních souvislostí a zadání města Vodňan není však reálně realizovatelný.

 

Závěrečný protokol ze zasedání poroty si můžete stáhnout zde.

Hodnocení oceněných návrhů zde.

Seznam autorů zde.

 

 

 Podklady soutěže


Pro získání podkladů se musíte přihlásit:

Zadejte heslo:    

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006