Architektonická soutěž na výstavbu knihovny a společenského centra v Úvalech, nám. Arnošta z Pardubic, čp. 18.

Soutěžní podmínky a zadání 

Dokument v pdf formátu ke stažení zde   a  zde 

 

Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů dne 11. 4. 2016 pod č. j.: 670-2016/Šp/Ze.

 

Výsledky architektonické soutěže  „Knihovna a společenské centrum v Úvalech"

 

1. cena 200.000,- Kč, návrh č. 17

Autoři: A.LT Architekti,  v.o.s, Ing. arch. Peter Lacko, spolupráce Filip Tittelbach, Lenka Dvořáková, Michala Slynková, Martina Svobodová, Ondřej Hlaváček

Autorská zpráva zde

Hodnocení poroty: Uliční fasáda působí přesvědčivě, městsky a reprezentativně. Sál, který je umístěn do druhého nadzemního patra se vizuálně stává součástí náměstí a tím potvrzuje svojí veřejnou funkci. Sál může fungovat samostatně tedy nezávisle na provozu knihovny a předsálí je možné propojit s budovou městského úřadu. Jedná se o formálně srozumitelné řešení. Dvorní fasáda nabízí fyzický kontakt se zahradou v parteru i vizuální v patře. Porota doporučuje přeřešit vnitřní dispozice tak, aby více komunikovala s navrženým průchodem a dvorem radnice a posílila tak živost veřejného městského parteru. Vnitřní prostor je navržen flexibilně a disponuje možností reagovat na konkrétní dispoziční požadavky klienta. Prostor knihovny je jednoduše propojen s kavárnou, která je v přímém kontaktu s náměstím. Porota doporučuje zoptimalizovat prosvětlené plochy světlíků, aby nedocházelo k přehřívání vnitřních prostor. Návrh splňuje očekávání a je přínosem pro zkvalitnění veřejného městského prostoru.

 

Závěr: Porota ocenila tento návrh 1. cenou.

Studie:


 

 

 

2. cena  nebyla udělena

 

 

3. cena  90 000,- Kč  (sdílená),  návrh č. 20 

Autoři: Ing. arch. Filip Havliš, Ing. arch. David Zámečník (atelier NEW HOW), spolupráce Ing. arch. Ondřej Novosad, Martin Janoušek, Jan Havlíček

Autorská zpráva zde 

Hodnocení poroty: Koncepce pracuje s vhodným měřítkem do ulice i dvora. Vnitřní uspořádání se jeví logické ve vztahu k architektonickému prostoru. Porota doporučuje větší kázeň v materiálech. Jako problematické se jeví umístění prostoru knihovny od 2NP a slepé fasády do dvorního traktu. Vestibul budovy se rozlévá do okolních veřejných prostor (pasáž, terasa, loubí) a tím může iniciovat oživení daného místa.

 

Závěr: Porota ocenila tento návrh sdílenou 3. cenou.

Studie:


 


 

 

3. cena 90 000,- Kč  (sdílená), návrh č. 2

Autoři:  CUBOID ARCHITEKTI, s.r.o., Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdaléna Pappová, spolupráce Ing. arch. Ondřej Zavřel

Autorská zpráva zde

Hodnocení poroty: Navržený objekt dispozičně vhodně navazuje na náměstí. Do parteru umísťuje kavárnu, která je v přímé vazbě na knihovnu. Forma navrženého objektu reaguje na okolí rozpačitě. Navržený objekt z pohledu z náměstí až příliš splývá s okolím. Motiv rozevřené knihy je příliš ilustrativní. Jako velké pozitivum bylo hodnocené vnitřní uspořádání dispozic, které se jeví jako efektivní a flexibilní. Umístění společenského sálu ve druhém patře je vhodné. V parteru by bylo dobré posílit komunikaci mezi vnitřním prostorem knihovny a prostorem zahrady a nádvoří městského úřadu.

Závěr: Porota ocenila tento návrh sdílenou 3. cenou.

Studie:


 

 

 

Odměna 60.000,- Kč , návrh č. 13      

Autoři: Akad. arch. Jiří Deýl, Ing. arch. Martin Štrouf, Ing. arch. Ondřej Zdvomka, spolupráce Ing. arch. Kristýna Vítů, Vojtěch Jelínek, Ing. arch. Petr Uhlíř 

Autorská zpráva zde

Hodnocení poroty: Návrh, který vyvolal velkou diskuzi v porotě. Byl oceněn hlavně jiný a svěží pohled na urbanistické řešení lokality. Nabízí velkorysý veřejný prostor, který prostupuje řešeným územím k zahradě a posiluje tak význam knihovny jako veřejné instituce. Do tohoto prostoru orientuje dlouhou fasádu objektu, který v sobě skrývá flexibilní dispoziční řešení, které je možné dál rozvíjet či měnit. Jako hlavní nedostatek bylo nepřesvědčivé řešení fasády jako celku a dále pak ve vztahu k sousední parcele fary.

Studie:


 

 

 

Závěrečný protokol ze zasedání poroty zde

Seznam autorů zde 


 

 


 
 


Podklady soutěže


Pro získání podkladů se musíte přihlásit:

Zadejte heslo:    

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 170449 od 08. 04. 2006