Mateřská škola v Moravské Nové Vsi

Přehled výsledků urbanisticko-architektonické soutěže o návrh na přístavbu mateřské školy v Moravské Nové Vsi

Vyhlašovatel:
městys Moravská Nová Ves ve spolupráci se Společností Petra Parléře, o.p.s.
2019–2020

Zadání soutěže:
Předmětem soutěže byl záměr městyse Moravská Nová Ves nalézt nejvhodnější řešení přístavby mateřské školy. Zvolená forma architektury nové přístavby musí být nadčasová, architektonicky i provozně kvalitní. Návrh musí komunikovat se svým okolím, zohledňovat a doplňovat širší územní vazby.

Oceněné návrhy:

1. cena

(návrh č. 2) 110 000 Kč

Autoři: VLLNNA s.r.o.,
Ing. arch. Martin Duba,
Ing. arch. Milada Vorzová,
Ing. arch. Petr Šindelář
Spolupráce: Ing. arch. Tereza Buryová

Hodnocení návrhu porotou:
Z hlediska koncepčního, urbanistického i architektonického a provozně-dispozičního řešení nejlepší návrh. Architektonické řešení je soudobé, kultivované, návrh přináší novou architektonickou kvalitu do obrazu městyse při současném respektování jeho atmosféry, měřítka a charakteru. Návrh nejlépe splnil požadavek zadavatele na kvalitu řešení venkovního prostranství, vstupních prostor, jídelny a tělocvičny. Zároveň jsou nejlépe splněny požadavky na multifunkční řešení, provozní jednoduchost a bezbariérovost. Investiční náklady respektují limit zadavatele.

     

2. cena

(návrh č. 4) 76 000 Kč

Autor: Ing. arch. David Balajka

Hodnocení návrhu porotou:
Porota ocenila čisté provozní schéma s možností variabilního využití dostavovaných prostor, řešení přímého vstupu dětí z MŠ do zahrady přes terasu (pochozí střechu vstupního a propojovacího koridoru v 1. NP) a schodiště, tedy bez kolize se zásobováním kuchyně, vizuální propojení jídelny s venkovním prostorem, přívětivé interiéry společných prostor. Porota dále ocenila zkompaktnění provozu kuchyně, ovšem za cenu delšího zajíždění zásobovacích vozidel na plochu zahrady. Pro provoz jídelny i tělocvičny by bylo účelné zajistit možnost jejich oddělení od prostorů školky pro případy využití veřejností. Bilancované objemy rekonstruovaných a dostavovaných částí odpovídají předpokládanému finančnímu limitu zadavatele.

   

3. cena

(návrh č. 1) 54 000 Kč

Autor: Ing. arch. Josef Dastych,
TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o.

Hodnocení návrhu porotou:
Návrh zachovává hmotu a barevnost fasády stávající MŠ (kvůli minimalizaci stavebních zásahů a z důvodu piety či kontinuity), ale doplňuje ji kultivovanou přístavbou kubických hmot nového vstupu, tělocvičny a jídelny. I když přistavované části využívají zcela soudobé a záměrně střízlivé výrazové prostředky, výsledný celek působí překvapivě konzistentně. Ocenit je třeba efektivitu využití pozemku – dnes neatraktivní prostor mezi ulicí U Sokolovny a čelní fasádou uskočeného objektu školky se využívá pro přístavbu tělocvičny, nového vstupu, podélného komunikačního koridoru, veřejně přístupného prostoru se stromy, lavičkami, stojany na kola a jezírkem a zčásti také pro přístavbu jídelny. Do sousedního pozemku sokolského hřiště se tak zasahuje minimálně a navíc atraktivní prosklenou částí jídelny. Odstranění převážné části oplocení předprostoru a jeho proměna na otevřené, přívětivé a kultivované veřejné prostranství ohraničené architekturou (ne plotem) je příkladné.

   

Odměna

(návrh č. 9) 40 000 Kč

Autoři: Ing. arch. Jana Košut Petrjánošová,
Ing. arch. Martina Kovačová,
Ing. Petr Janulík

Hodnocení návrhu porotou:
Porota ocenila optimální návrh provozu přístavby s velmi dobrým řešením externího vstupu do jídelny a tělocvičny přes foyer se zázemím. Výhodou je možnost přímého propojení prostoru jídelny a tělocvičny do jednoho celku právě přes foyer. Problematická je ale vazba tělocvičny na provoz školky úzkou chodbou. Vstup do školky přes naddimenzovanou soustavu schodišť a ramp není přijatelný provozně ani tvarově, jiné bezbariérové řešení návrh nenabízí. Pokud si odmyslíme cizorodou strukturu ramposchodiště, bez ní lze celkové architektonické řešení exteriéru budovy považovat za uměřené a dobře doplňující stávající prostředí obce.

 

Odměna

(návrh č. 7) 20 000 Kč

Autoří: MgA. Lenka Milerová,
Ing. arch. MgA. Marek Šilar

Hodnocení návrhu porotou:
Nezávislá část poroty ocenila čistotu a jednoduchost dispozičního řešení, možnost přímého propojení jídelny a tělocvičny a oproti jiným návrhům odlišnou práci s uliční čárou. Nedostatkem je nevyužitý potenciál prostoru, který vznikl před školkou, a jistá nezajímavost vnitřních prostorů určených pro cílovou skupinu menších dětí. Dlouhá chodba, která vznikla podél celé přístavby, působí monotónně. Návrh dobře splnil požadavek zadavatele na multifunkčnost a variabilnost jídelny a tělocvičny. Nedostatečná je kvalita řešení venkovního prostranství, vstupních prostor školky a respekt k urbanistickým hodnotám místa.

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006