Urbanisticko-architektonická soutěž na revitalizaci náměstí Palackého v Lomnici

Soutěžní podmínky a zadání 

Dokument v pdf formátu ke stažení zde  

Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů dne 26. 9. 2016 pod č. j.: 1199-2016/Šp/Ze.  zde 

 

Výsledky urbanisticko-architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Palackého v Lomnici

 

1. cena (návrh č. 11) 80.000,- Kč

Autoři: Ing. Kateřina Miholová, Ing. arch. Norbert Obršál, Ing. arch. Jan Kubát, Bc. Linda Boušková, Bc. David Helešic, spolupracující: Ing. arch. Václav Mihola, Ing. arch. Daniel Struhařík

Autorská zpráva zde

Hodnocení poroty: Návrh je zpracován velkoryse, vychází z historicky daných skutečností, prostor náměstí určuje primárně pro chodce. Dopravu usměrňuje do jednosměrné komunikace podél obvodu náměstí. Akcentuje potenciál jihozápadní části náměstí, největší příležitost ke změně vidí v postupné obnově prostoru náměstí v návaznosti na zámecký park. Úspěšně se snaží vypořádat se složitou morfologií místa. Návrh je realizovatelný.

Studie:


   

 

2. cena (sdílená, návrh č. 7 a návrh č. 9) každá 40 000,- Kč

Autoři: Ing. arch. Ivo Pavlík, Ing. arch. Vratislav Ansorge, Ing. arch. Lucie Karmanová Chytilová, spolupracující: Jan Poslušný, MgA. Filip Kosek, MgA. Jiří Polák, Ing. arch. Petra Roškotová, MgrA. Jarin Krouz, Bc. Kristian Holan, Bc. Štěpánka Úlehlová (návrh č. 7)

Autorská zpráva zde

Hodnocení poroty: Návrh zcela svobodomyslně zceluje plochu náměstí a zahrnuje do něj renesanční prvky. Ve své velkorysosti se složitěji vypořádává s některými částmi.  Neomezené pokračování geometrického rastru je spíše formální, doprava má dobré schéma, ale nedostatečné mantinely. Zeleň zůstává bez velkých změn. Zajímavým prvkem je koncepce slavnostního nasvětlení nejzajímavějších dominant obce.  Téma pěšího spojení zdejších náměstí by mohlo být impulsem pro městys, je ovšem mimo řešené území. Při dalším dopracování je návrh realizovatelný.

Studie:


   

 

 

Autoři: M&P architekti Markéta a Petr Veličkovi, spolupracující: Pavla Drbalová, Kateřina Sapáková, Tomáš Popelínský (návrh č. 9)

Autorská zpráva zde

Hodnocení poroty: Návrh se snaží v maximální míře reflektovat dochované hodnoty, doplněn je pouze o soudobý stabiliář a mobiliář. Vše směřuje a je spojeno morovým sloupem, k tomu je využíván koberec dlažby, který se směrem ke středu sloupu zjasňuje, aby takto zdůraznil jeho význam. Zajímavé je propojení různých výškových úrovní mezi náměstím a nákupním střediskem schodištěm. Z celého návrhu je patrné vyvážené propojení zeleně a volného prostoru. Uspořádání plochy před zámkem je poněkud formální. Při dalším dopracování je návrh realizovatelný.

 

Studie:


   

 

3. cena nebyla udělena

 

TZ k výsledkům soutěže k dispozici zde

Závěrečný protokol zde a zde 

Protokol přezkušovatele zde

Seznam autorů zde

Hodnocení soutěžních návrhů zde 

Zápis z ustavujícího zasedání poroty zde 

Prezenční listina z ustavujícího zasedání poroty zde

Katalog s výsledky soutěže zde 

 

 

 

 

 

 

 
Podklady soutěže


Pro získání podkladů se musíte přihlásit:

Zadejte heslo:    

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006