Veřejná architektonicko - urbanistická soutěž o návrh řešení obnovy Masarykova náměstí a dostavby Pražské ulice v Brandýse nad Labem

Architektonicko-urbanistická soutěž na návrh řešení obnovy Masarykova náměstí v Brandýse nad Labem skončila. Porota pod vedením Ing. arch. Jana Sedláka hodnotila celkem 5 došlých návrhů, z nichž ocenila 3 nejlepší. První cena nebyla udělena. Druhou, ve výši 100 000,- Kč, získali za svůj návrh Ing. arch. Olga Kantová, Ing. arch. Jan Maloušek a Ing. Jaroslav Míka. Dále porota udělila dvě třetí ceny a sice návrhu Ing. Tomáše Pilaře a Ing. Jiřího Krechlera (50 000,- Kč) a autorskému týmu ve složení Michal Krištof, Matěj Štrba a Juraj Šesták (50 000,- Kč).
 
Protokol ze závěrečného zasedání Soutěžní poroty si můžete přečíst zde.

Soutěžní podmínky (dokument ve Wordu) - potvrzení o regulérnosti soutěže bylo vystaveno Českou komorou architektů dne 10. září 2007.

Studie č. 4 - autoři: Ing. arch. Olga Kantová, Ing. arch. Jan Maloušek, Ing. Jaroslav Míka, Ing. arch. Ota Maloušek, Bc. Marin Kanta, Ing. Zuzana Jandová, Ing. Drahoslav Šonský, CSs.

2. cena ve výši 100 000,- Kč

Jako pozitivní ohodnotila porota celistvost prostoru Masarykova náměstí, zachování principu kompozice zeleně a návrh nových vodních prvků, přestože s poněkud nadbytečným umístěním dvou fontán. Prostorové a funkční řešení Pražské ulice je dobré. Návrh řeší nepříliš citlivě detailní dopravní úpravy. Grafická úprava a výbava je na velmi dobré úrovni.

   
Stáhni PDF   Stáhni PDF   Stáhni PDF
         
   
Stáhni PDF   Stáhni PDF   Stáhni PDF
         
   
Stáhni PDF   Stáhni PDF   Stáhni PDF
         
   
         
       

 

Studie č. 3 - autoři: Ing. Tomáš Pilař, Ing. Jiří Krechler

3. cena ve výši 50 000,- Kč

Porota ocenila prostorové uspořádání náměstí, včetně přímého zapojení západní fronty do pěšího režimu a přiměřené řešení dopravy v klidu. Zúžení prostoru Pražské ulice novostavbou na původní uliční čáru je vhodné. Stejně tak umístění nového objektu u obchodního domu Plus a parkoviště v obchodní části Pražské ulice. Je nutno také ocenit, že návrh svým provedením eliminuje pohled z náměstí na panelové domy. Jako problematické vidí porota umístění, objem a výšku zeleně.

   
Stáhni PDF   Stáhni PDF   Stáhni PDF
         
   
Stáhni PDF   Stáhni PDF   Stáhni PDF
         
   
Stáhni PDF   Stáhni PDF   Stáhni PDF

 

Studie č. 5 - autoři: Michal Krištof, Matěj Štrba, Juraj Šesták

3. cena ve výši 50 000,- Kč

Mezi klady návrhu patří městské pojetí Pražské ulice a celistvost náměstí. Studie má dobře provedenou grafickou úpravu. Naopak diskutabilní je umístění neopodstatněné a monumentální věže na náměstí. Dopravní řešení by mělo být podrobnější.

   
Stáhni PDF   Stáhni PDF   Stáhni PDF
         
   
Stáhni PDF   Stáhni PDF   Stáhni PDF
         
   
Stáhni PDF   Stáhni PDF   Stáhni PDF
         
     
Stáhni PDF   Stáhni PDF    

 

Studie č. 1 - autorky: Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS., Ing. arch. Soňa Hložková

Bez ocenění

V návrhu chybí dostatečný průkaz řešení dopravy v detailu. Porota neshledává vhodným rozdělení prostoru námšstí pergolou na dvě části, navíc prvek pergoly je doložen jen velmi schématicky a nepřesvědčivě. Záporem je také absence zúžení Pražské ulice na původní uliční čáru. Použité grafické řešení, přes svoji estetickou kvalitu, svou schématičností, snižuje čitelnost návrhu.

Studie č. 2 - autoři: Studio MIJA (Jiří Mezera, Ing. Eva Brandová, Ing. David Dittrich, Ing. Miroslav Jakoubek)

Bez ocenění

Návrh degraduje prostor náměstí čtyřmi zcela novými objekty vytvářejícími další vložený prostor. Tyto objekty zabraňují komplexnímu vnímání náměstí i architektury domů. Vložené objekty (novotvary) jsou doloženy jen velmi schématicky. Prostor je také nadměrně zatížen parkovacími místy. Návrh neřeší dostatečně potřebnou obslužnost. Novostavba na ulici Pražské působí příliš hmotně. Bylo by vhodné podél ní doplnit u komunikace chodník pro pěší. Kladně porota zhodnotila umístění parkovacích míst na ulici Pražské, přestože se tak děje na úkor šíře chodníků.

   
Stáhni PDF   Stáhni PDF   Stáhni PDF
         
   
Stáhni PDF   Stáhni PDF   Stáhni PDF
         
     
Stáhni PDF   Stáhni PDF    

 

 

Současný stav řešeného území:

        

    

       

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006